Kategórie
Inkarnace

ANANADA TANDAVA – TANEC VESMÍRU, DĚNÍ PRINCIPŮ

Silná pochopení z Nithyananda satsangu JBS Sri Nithyanandy Paramashivam, 24.ledna 2020

Paramashivovo poselství přímo ze ShriKailasa:

 • Ananda Tandava Paramashivy, kosmický tanec, je uskutečňování principů manifestace, zachovávání, obnovy, vyjmutí z iluze a osvobození … dění těchto principů a manifestace těchto principů.
 • Toto je klíč. Když znáte Ananda Tandava, kosmické dění, budete osvobozeni!
 • Možná se zeptáte, jak je to možné. Tak to prostě je! Vesmír nemusí dávat smysl v binární logice. Vesmír je aktuální dění multidimenzionální logiky.
 • Dobrá zpráva: vědomí, které v sobě máte a které vám dává pocit, že žijete, je schopné porozumět kosmickému dění a zrcadlit ho.
 • Když začnete intelektuálně chápat kosmické dění, vstoupíte do Kailasy. Slovo ‚kosmické dění‘ je příliš malé. Celá ShriKailasa je o poznání, Jnana. A dává vám větší a větší pochopení kosmického dění.
 • Vysvětlím ontologii vesmíru takovou, jaká je. Kosmické dění, když chápete kosmické dění, budete přeneseni do prostoru Kailasy. Krása Kailasy je v tom, že je otevřena pro všechny a vaše vědomí je schopné uchopit kosmické dění i uskutečnění Kailasy.
 • Proč říkám, že shaivismus je univerzální náboženství? Shaivismus je vesmír, který se vám představuje. Pokud chápete že tohle stačí, shaivismus je tím nejjednodušším náboženstvím.
 • Když chápete vesmír, tak se jednoduše nedotknete nevegetariánského jídla. Je to vesmír představující svou existenci. Je to jako když vesmír hovoří o své vlastní ontologii – což je Jnana Pada shaivismu.
 • Bhuvanas – univerza, a principy, které je manifestují, tento základní princip – Paramashiva představující svou existenci – je ontologie shaivismu. To je ontologie véd a agamas. Veda Agama Pramana – když nejvyšší pravdy krystalizují skrze správná slova, nazývá se to Pramana.
 • Když chápete vesmír představující sám sebe, všechny kosmické principy se stanou vaším poznáním. Když chápete vesmír přestavující sám sebe, prostě víte, že život je život, je život.
 • Abyste posílili svůj život, víte, že nemusíte zabít žijící frekvenci supervědomí. Bude člověk, který má miliardu dolarů, někomu tahat z kapsy pár centů? Ne!
 • Dnes mám nějaká významná odhalení, protože planeta Saturn se přesunuje do Dhanusu. Přechod Shani má obrovský vliv na planetu Zemi. Dnes máme na AdiKailasa Shani Peyarchi Puju. Navagrahas (božstva planet) přinášejí Shiva bhaktům (oddaným Shivy) jen dobro, obzvlášť když máte ochranu a milost guru. Guru vždy zajistí, že vám Grahas budou přinášet jen dobro.
 • Existují dva hlavní Panchangams – Suttapathiyam Panchangam je pro chrámové rituály. Pro veškeré kosmické dění používáme Tirukanitha Panchangam. Tirukanitham je jako pán kosmického dění. Suttapathiyam je přímo pro planetu Zemi. Mnohé chrámy a náboženská ústředí akceptují jen jeden. Jen AdiKailasa akceptuje oba.
 • Zvuk je zdroj. To je důvod, proč Paramashiva používá damaru. V poznaném vesmíru, cokoli, co známe a představujeme si jako univerzum a vesmír, vše, co si myslíme, vizualizujeme, představujeme, vnímáme, vnitřně zpracováváme a chápeme dokonce i jako antihmotu, je hmota. I to, co je pro lidstvo neznámé, je poznané.
 • Zdroj je zvuk. Tento zvuk svazuje vaše vědomí a vaše tělo k sobě. Je to jako součásti DNA, které drží u sebe hydrofobní substance. Vaše chit a jata jsou spolu spojeny zvukem. To je důvod, proč na slovech, která si myslíte, vnímáte a která vyslovujete, záleží.
 • Slova, která do vás vkládám, se dostanou do vašeho stavu snění, stavu hlubokého spánku i do vašeho vnitřního vědomí. Vy všichni, kdo máte sny, máte poruchu spánku! Žádný sen není zcela zdravé semínko vědomí.
 • Slova, která vyslovuji, léčí stav vašeho snění. A pak pronikají do stavu vašeho hlubokého spánku. Není to tak že se nejdříve potřebujete dostat do stavu beze snů a pak dosáhnete osvícení. Nejdříve dosáhnete osvícení a pak se ve vás začne dít stav beze snů.
 • Paramashanta – odpojování od myšlenek – se ve vás začne dít. To je důvod, proč když nerozumíte védským mantrám, prostě je jen poslouchejte. Sanskrt je univerzálním jazykem. S každou bytostí včetně krav a psů je možné komunikovat skrze sanskrt zcela bez tréningu.
 • Teď by všichni moji žáci měli udělat toto. Toto je prožitek manifestace schopností. Usaďte se v Paramashanta Swarupa, prostoru odpojení se od myšlenek. Naslouchejte védskému čantování Upanišád nebo Véd. Poslechněte si to třikrát nebo čtyřikrát. Napište, jaký máte pocit, že to skrývá význam. Získejte oficiální překlad a uvidíte to, co vám říkám.
 • Jakákoli vědomá bytost, která dokáže sedět v prostoru Paramashanta – prostoru odpojení se od myšlenek – bez jakéhokoli školení, dokáže pochopit význam a porozumět mantrám v sanskrtu, odhaleným ve Védách a Agamas, pouhým nasloucháním.
 • Vím, že máme miliony oddaných, kteří nemají pouto se sanskrtem. Dnes dokonce ani hinduisté neznají sanskrt. Hinduisté moderní doby jsou stejně daleko od sanskrtu jako lidé ze západu. Lidé ze západu jsou alespoň zvědaví sanskrt poznat.
 • V prostoru odpojení se od myšlenek je princip zvuku dostatečně inteligentní na to, aby manifestoval svůj existenční prožitek. Prosím dejte své prožitky na facebookovou stránku.
 • Natarajův damaru je zdrojem sanskrtu a tamilštiny. Jazyk, ve kterém jsou odhaleny Védy a Upanišády, je zdrojovým principem nazývaným Nada Kala.
 • Jednoho dne vědci dokážou to, co říkám. Krávy a psi mluví jeden s druhým. Vyjadřují své pocity. Stejně, jako my vzájemně komunikujeme o názorech na sebe, Boha i život. Krávy, psi a sloni komunikují o sobě, životě a neznámém.
 • Je pravidlo, že nejsou vyvinuti tak, aby chápali Boha. Ale existují výjimky. Je dost zvířat, která dosáhla osvícení.
 • Když se rozhodnete „chci se rozhodnout, že budu v prostoru odpojení se od myšlenek. V principu souhlasím s tím, že budu v prostoru odpojení se od myšlenek“, tak to stačí. Pak jsou i vaše potíže stavem odpojení se od myšlenek – unclutchingem – vnitřním tichem.
 • Princip vědomého rozhodnutí – prapůvodního, adi vědomého rozhodnutí, je kontext, který jste si nastavili pro svůj život. Když se teď rozhodnete: „Jsem rozhodnutý, že absolutní odpojení se od myšlenek je mnohem lepší stav a toužím být odpojený od myšlenek a rozhodl jsem se být v prostoru vnitřního ticha.“ Tato satya sankalpa stačí na to, abyste pochopili, o čem mluvím.
 • Já akceptuji 108 Upanišád tak, jak jsou popsány v Muktikopanišádách Sri Ramachandrou Prabhu. Intelektuální dimenze Sri Rama Chandry Prabhu je neznámá.
 • Naslouchejte jakékoli Upanišádě. Když posloucháte ty zvuky a tóny, tak pište cokoli, co cítíte, bez sebe-pochybností, sebe-nenávisti a sebe-destrukce. Pak si opatřete autentický překlad a porovnejte ho s tím, co jste napsali. Budete překvapeni pravdou, že znáte sanskrt.
 • Všichni moji žáci vědí, že jsem ve vysoké integritě vůči vám i tomuhle. Budete vědět, že nepotřebujete žádné školení sanskrtu. Jen to zkuste. Uvidíte, že když jednou nebo dvakrát uslyšíte slovo, tak uvnitř uvidíte Nada manifestující Bindu. Sapta manifestující princip. To vám dá ohromnou sebedůvěru manifestovat schopnosti.
 • V multidimenzionální logice vám představím pravdu takovou, jaká je. Že to, že vám bylo řečeno, že „se musíte naučit něco znát“, je lež. Když se dítě naučí unclutching – odpojení od myšlenek, stane se Sarvajna – všeznalým.
 • Propojme se s Paramashivou a planetami, obzvlášť Saneeswarou, a přijměme jeho požehnání. Om Nithyananda Paramashivoham.

Studii si můžete přečíst tady: TINYURL.COM/COWSTALK

Zdroj

http://www.nithyananda-slovakia.sk/ananada-tandava-tanec-vesmiru-deni-principu

Audio preklad: https://soundcloud.com/nithyananda_slovakia/2412020-ananda-tandava-tanec-vesmiru-deni-principu-live-satsang

Kategórie
Autobiografie Avatara Avatar hinduismu

Kdo je HDH Nithyananda Paramashivam

Jeho Božská Svatost Nithyananda Paramashivam (HDH) je obnovitelem KAILASA – dávnověké osvícené civilizace, velkého kosmického hinduistického národa bez hranic. HDH je avatar a nejvyšší představitel hinduismu. HDH učinil vědu manifestace schopností, jógu a chrámové univerzity dostupnými pro lidstvo. SUVERÉNNÍ ŘÁD KAILASA vedený HDH a NITHYANANDA ŘÁDEM mnichů, mnišek a hinduistickou diasporou pracuje na celosvětovém míru a na tom, aby přinesli lidstvu průlom supervědomí. Jeho NITHYANANDA HINDU UNIVERZITA (největší na světě) s pobočkami ve 150 zemích shromažďuje, organizuje, uchovává, dekóduje, rozšiřuje a oživuje 20 milionů zdrojových knih hinduismu a 64 posvátných umění a věd jako je ajurvéda, hudba, tanec, sochařství, astrologie a vastu. HDH je 293.

Guru Maha Sannidhanam organizace Shyamalapeetha Sarvajnapeetham (starověké hinduistické organizace) a současný nejvyšší vůdce Suryavamsa Surangi Samrajyam. HDH přežil nejhorší perzekuci mnoha pokusů o atentát na Jeho osobu a útoků na Jeho charakter ze strany anti-hinduistických elementů.

Zdroj

https://kailaasa.org/reviver

Víc informací

https://nithyanandapedia.org/wiki/HDH_Nithyananda_Paramashivam

Kategórie
Autobiografie Avatara Avatar hinduismu Hinduistická perzekuce Perzekuce, holokaust Pravda o Nithyanandovi

Pravda o Nithyanandovi – Svoboda není zadarmo

5000 let pronásledování stále pokračuje … Mahavira, Mirabai, Vivekanada, Osho. Jenom tváře se mění. Jak dlouho přežije hinduismus v Indii?

Narození a dětství

1978 se Paramahamsa Nithyananda narodil ve městě Tiruvannamalai. Jeho rodné jméno bylo Rajasekharan. Swamiji se narodil ve velmi oddané, duchovní a zbožné hinduistické rodině Ma Lokanayaki a Sri Arunachalovi.

1979-1980

Swamiji strávil své dětství s Deities (božstvy) v chrámech města Tiruvannamalai. Vidíme chrámy, osoby a místa, která provázela jeho dětství. První Swamijiho guru byl jeho dědeček Raju Mudaliar. Nosíval ho na ramenou po chrámech a vysvětloval mu výjevy vytesané na sloupech.

„Deities a knihy stvořily Nithyanandu“
~Avatar, Jeho Božska Svatost Sri Nithyananda Paramashivam

Jako si většina dětí hraje s hračkami, Swamiji si v dětství hrál s Deities. Když mu byly tři roky, dostal k narozeninám Ganeshu. Inspirován příběhem velkého svatého muže Nambiyandara Nambiho, který svou Deity přiměl sníst nabízené jídlo, Swamiji také nabídl jídlo svému Ganeshovi. Ve věku tří let, díky své oddanosti a shraddha (pozitivní životní energii), měl rovněž mystický zážitek, během kterého Ganesha fyzicky snědl jím nabízené jídlo!

28.8.1987 Swamiji coby 9ti-letý chlapec organizuje své první veřejné nábožensky zaměřené setkání, pro které sám zajistil rituální výzdobu pro Deities, pozvánky i samotnou organizaci. Trávil nekonečné hodiny na svaté hoře Arunachala, kde hledal nejvyšší pravdy prostřednictvím čistého dotazování.

1994 – stává se Raja Sannyasi. Jeho Guruové Yogananda Puri, Mataji Vibhutananda Devi, Isakki Swamigal, Yogi Ramsuratkumar, Annamalai Swamigal a sám Sadashiva, Arunagiri Yogishwara, vychovávali Swamijiho již od útlého dětství.

Nekompromisní školení pro intenzivní misi

Kvůli obavám z posměchu spolužáků Swamiji odmítl v chrámu požádat o naivedyam pro své guru Issakki Swamigala a Mataji Vibhutanandu Devi. Mataji Vibhutananda Devi mu řekla: „Běž po obchodech v ulici, vyžebrej jídlo a přines ho.“ Swamiji šel dělat bhikshu (žebrat) od obchodu k obchodu. Díky tomu dospěl k průlomu – přestal si dělat starosti s názorem druhých i s názorem společnosti. Takovéto nekompromisní školení ho učinilo dostatečně silným, aby i dnes byl schopen překonat intenzivní mediální atentát.

Vášnivě nekompromisní hledání

„Jsi za hranicí bolesti“, vysvětlil Swamijimu Annamalai Swamigal. Protože byl Swamiji intenzivní hledající a za každou cenu chtěl znát pravdu, řízl se do stehna, aby tuto pravdu prožil. Ale zažil ostrou bolest a jeho rána musela být chirurgicky sešita. Annamalai Swamigal byl udiven intenzitou hledání mladého Swamijiho a dal mu účinnou techniku. Řekl: „Kdykoli máš chvíli, sedni si a pozoruj, odkud přicházejí tvé myšlenky. Ptej se: „Kdo jsem?“ Ptej se, kdo je Rajasekaran. Kdo vyslovuje to jméno?“

Osvícení

Po iniciaci Annamalai Swamigalem se Swamiji nepřetržitě sám sebe dotazoval: „Kdo jsem? Kdo je ten kluk, který trpí? Kdo cítí bolest?“ Swamiji měl první prožitek osvícení, když seděl na posvátné skále Pavazhakundru hillock a tímto způsobem se dotazoval. Najednou začal prožívat zvláštní probuzení. Fyzicky cítil sám sebe ve všem. Viděl všechno kolem sebe v úhlu celých 360 stupňů.

Fyziologie osvícení: Ardhnarishwar

Osvícené bytosti fungují tak, že využívají mimořádné energie, ale jsou zcela bez tužeb. Swamiji dosáhl osvícení ještě před pubertou, ve věku 12 let. Jeho tělo se tím pádem vyvinulo do ‚divya shareera‘, tedy prošlo jistou formou mutace, která znemožňuje jakýkoli druh sexuální aktivity.

Parivrayaka Yatra

9 let duchovního putování po celé Indii Swamiji přežil díky žebrání a tomu, že s blažeností zvládal všechny těžkosti.

Jeho mise avatara

Duchovní putování Parivrajaka vyvrcholilo v Omkareshwaru 1. ledna 2000, v zátoce řeky Narmada. Tam měl Swamiji prožitek odhalující jeho avatarskou misi. Poté, co si v roce 2000 svou misi uvědomil, navštívil Tiruvannamalai, aby projevil svou vděčnost Pánu Arunachaleshwarovi. Začal léčit oddané, prováděl obřady Puja i Homa. Své první Aadheenam vybudoval v Erode.

Swamiji měl božskou vizi

Východní centrála jeho mise bude v Bangalore, kde je obrovský posvátný banyánový strom. Západní centrála jeho mise bude ve městě zvonů – Los Angeles. Čtyři indičtí bratři měli několik božských vidění Swamijiho v průběhu několika měsíců. Nakonec ho našli. Ve vděčnosti a naplnění svých božských vizí mu darovali půdu obklopující posvátný banyánový strom. To je místo, kde dnes stojí Bengaluru Aadheenam. Swamiji při budování Aadheenam položil prvních 79 cihel vlastníma rukama. Žil sám v malém přístřešku s jednou kravkou. Chodil po nemocnicích v Bangalore a poskytoval pacientům spirituální léčení. Uzdravil tisíce lidí, kteří mu ve své vděčnosti a oddanosti přinášeli dary uctění. Swamiji sám postavil přístřešek s doškovou střechou, který má název Laughing Temple ‚chrám smíchu‘. Zde vyučoval meditaci, léčil a pořádal školení sanyas pro mladé. Díky Swamijiho tvrdé práci se mise rozšiřovala, přicházeli vypomáhat dobrovolníci, připravovalo se anna daan (jídlo zdarma) a začaly se pořádat programy a iniciace do léčení, aby bylo možné pomáhat těm, kteří to potřebují.

Představení ‚vědy osvícení‘ západnímu světu

2004 – Swamiji odjel do Spojených Států, kde lidé zoufale čekali na řešení svých depresí, úzkostí a sociálních problémů. Dal fyziologii svého osvícení k dispozici důkladnému vědeckém prověření, aby z toho mohl profitovat celý svět.

Mise se šíří po celém světě

Začíná se od píky. Swamiji pomáhá při odstraňování následků přírodních katastrof, poskytuje zdravotní péči pro masy zdarma, léčí, poskytuje anna daan v množství 10000 jídel denně. Žehná lidem silou posvátných rituálů, meditačních pobytů zdarma. Bývalý prezident Indie Dr. Abdul Kalam se účastnil 5. výročí oslav založení Nithyananda Dhyananpeetam. V roce 2009 vychází kniha Život v osvícení (Living Enlightenment). Nejvyšší ministr Gujaratu, Sri Narendra Modi, vydal verzi této knihy v místním jazyku. Swamiji byl v kontaktu s předními vůdčími osobnostmi, jako Pramukh Swamiji, Sri Narendra Modi, Sri Narayani Amma.

Persekuce avatara

Jak dlouho přežije hinduismus v Indii? Svoboda není zadarmo. Bylo to období hojnosti a prosperity, když byl hinduismus znovu oživován od nuly. Ale bylo to i znamení nebezpečí pro anti-hinduistické a anti-duchovní síly.

První signály brutálního napadení

Anti-hinduistické a anti-duchovní síly vyprovokovaly vlivná centra ateistů z Tamil Nadu v Jižní Indii. Místní realitní žraloci sledovali darování pozemků v Indii a USA. Zkorumpovaná média zveřejňovala lživé a hanlivé články. Začalo to v roce 2008. Nakkeeran publikoval hanlivý článek o různých praktikách v Aadheenam, za který se pak museli za velkého rozruchu veřejně omluvit, což je ale zanechalo v naprostém klidu.

Nástroj útoku – Lenin Karuppan

V roce 2005 se Lenin podílel na přípravě pornografických videí, ukrýval se před policií a podváděl v případu prodeje magnetických postelí, které měly přinášet sexuální uspokojení. Lenin byl přistižen při krádeži nehorázné sumy 300.000 USD a po nevhodném chování k ženám byl vykázán z ašrámu.

Nástroj útoku – Vinay Bharadwaj

Vinay žijící ve Spojených Státech byl zadržen policií v Seattlu v polovině roku 2009 pro obtěžování dětí. Dítě, které bylo předmětem jeho obtěžování, byla dcera Swamijiho oddaného. Vinay byl organizací vykázán.

Semena spiknutí

V červnu 2009 se Vinay Bharadwaj zeptal Aarthi Rao: „Swamiji měl vztahy s mnoha ženami. Máš také takovou zkušenost?“ Přímá odpověď Aarthi Rao byla: „Nevím nic o tom, co říkáš. Mě osobně se nic takového nestalo.“

Sex, lži a video

Smrtonosný útok přišel prostřednictvím zneužití médií a právní moci. Médii prošlo 15000 hodin hanlivých reportáží a 1,56 roku urážlivých a padělaných videozáznamů. Nactiutrhačné zprávy měly povahu atentátu. Aféra kolem počítačově upravených videí a vlna senzacechtivosti vyvolaly tlak, který vedl k nelegálnímu zatčení Swamijiho. Poprvé v historii Indie byl muž zadržen za znásilnění, aniž by bylo k dispozici jméno jediné oběti.

Šokující zvěrstva

Swamiji byl ilegálně vězněn po dobu 53 dnů. Podlaha v jeho cele byla máčena, aby nemohl spát. Po sedm dní nedostal jídlo ani vodu. Policisté Swamijimu sebrali posvátnou rudrakshovou malu a zakázali mu i obřad uctění Shivalingy. Swamiji si musel rudrakshovou malu vybojovat u soudu.

Lži, které měly zakrýt napáchaná zvěrstva

Na Swamijim byla spáchána zvěrstva za účelem donucení ho k falešnému doznání. Pásky z výslechů prosákly do médií. Nicméně u soudu policie lhala, že pásky byly ukradeny.

Zpracování falešného obvinění ze znásilnění

Proti Swamijimu bylo vzneseno falešné obvinění ze znásilnění. Přitom neexistoval nikdo, kdo by prohlásil, že byl znásilněn!!! Policie několikrát vyzvala prostřednictvím televize, internetu i novin „oběti“ těchto znásilnění k tomu, aby veřejně vystoupily. Dokonce jim nabídli i proplacení cestovních nákladů, ale nikdo se nepřihlásil. Policie neměla žádné zdůvodnění tohoto nelegálního zatčení. Jelikož nejednali zákonně, v tichosti vydali prohlášení, že neměli k dispozici žádný materiál, který by mohl prokázat jakékoli z těchto obvinění.

Falešná oběť znásilnění

Nakonec konspirátorka, která padělala video, Aarthi Rao, vystoupila coby falešná oběť neexistujícího znásilnění, přestože věděla, že případ neobstojí prověření zákonem a pravdou.

Druhé zatčení

V roce 2012 byl Paramahamsa Nithyananda podruhé zatčen poté, co reportér novin zaslal falešné předvolání k soudu.

Média přišla s najatými darebáky

Média vytvořila velkou vlnu zuřivosti a nepokoje a přišli s davem darebáků, kteří začali fyzicky napadat Swamijiho sanyasíny a oddané.

Křivá obvinění neobstojí před zákonem

Aarthi Rao byla nositelkou několika sexuálně přenosných chorob, které jsou velmi nakažlivé a nevyléčitelné, zatímco Swamiji žádnou sexuálně přenosnou chorobu nikdy neměl. Toto vyvrátilo její prohlášení, že byla během pěti let znásilněna více než stokrát.

Mediální případ

V roce 2012 ředitel televizní stanice Sun TV, pan Saxena, v televizi otevřeně přiznal, že video bylo vytvořeno přímo v Sun TV pro účely vydírání. Řekl, že byla vytvořena i jiná videa se známými osobnostmi a významnými podnikateli. Přední experti z forenzní laboratoře dospěli k závěru: video s Nithyanandou a Ranjithou je padělek. Vysvětlili, jak jsou počítačově upravovaná videa vytvářena, jak se vrství jednotlivé komponenty (tzv. kompozitní vrstvení). Několik renomovaných forenzních expertů, jako například David Notowith nebo Bryan Neumeister, vysvětlilo, jakým způsobem bylo video paděláno.

Swamijiho lékařské zprávy dokazují jeho nevinnost

Soud požaduje lékařské zprávy falešné oběti. Lékařské zprávy Swamijiho z roku 2011 i 2012 jasně dokazují, že jeho tělo nebylo nikdy vystaveno kontaktu s jakoukoli formou sexuálně přenosné choroby. To jednoznačně popírá prohlášení Aarthi Rao, že byla Swamijim znásilněna více než stokrát během pěti let.

Lékařské zprávy soudního případu potvrzují, že Swamiji je impotentní:

Zprávy dokazují následující: Swamiji je impotentní, jeho hladina mužského hormonu je na úrovni dítěte, jeho chámovody jsou zavápněné, má výraznou varikokélu, průtok krve penisem je minimální, celý jeho reprodukční systém nebyl používán desítky let.

Kosmická spravedlnost

Spravedlnost musí zvítězit

Záznamy případu Chennaiské policie si kromě jiného žádají důkladné prošetření ohavných zločinů vydírání, sprostého chování vůči ženám a nelegálního zadržování důkazů Leninem Karuppanem, Aarthi Rao, Sun TV, Nakkeeranem a dalšími. Aarthi Rao byla udělena pokuta 500.000 USD plus soudní poplatky za hanobení Swamijiho a vynesení křivého svědectví proti němu. Vinay Bharadwaj byl odsouzen ke 4,5 roku odnětí svobody za obtěžování dětí. Americký soud mu udělil pokutu 390.491 USD plus zaplacení správních poplatků a úroků. Indický soud v Mysuru udělil Vinayovi pokutu 27,5 milionu rupií plus úroky. Ranganath Bharadwaj a ničemný televizní kanál Samaya TV dostali pokutu ve výši 5 milionů USD za hrubé hanobení Swamijiho.

Kosmická odveta

Kosmická odveta neminula nikoho ze zúčastněných darebáků. Autonehody, soudní spory s vlastním dítětem, rakovina mozku, selhání mozku, postřelení, vězení, v několika případech smrt. Sun TV má zmrazená aktiva v hodnotě 113 milionů USD. 2010-2018 Paramahamsa Nithyananda díky své vytrvalosti vůle vyhrál 119 soudních sporů, při kterých byly obžalovaným uděleny pokuty v hodnotě 6,1 milionů USD. Když je avatar, proč vůbec musel projít všemi těmito situacemi a strastmi jako normální smrtelník? Proč dovolil, aby vůbec došlo k takovémuto pronásledování?

„Své schopnosti používám, ale nikdy pro sebe. Vím jistě, že vás musím ochraňovat. Co se týče mě – vím, že jsem pod ochranou.“
~Avatar, Jeho Svátost Paramahamsa Nithyananda

Proč vůbec k útoku došlo? Je to útok proti jednotlivci?

V roce 2010 proběhl v Bengaluru Aadheenam bombový útok, při kterém byly do ubytoven ašrámu vhozeny benzinové bomby. Proč by někdo zapálil rezidenční ubytovny, kde spí lidé? Kdo by měl prospěch ze zničení Deities, ke kterému došlo na pobočce v Kanyakumari? Proč by došlo k fyzickému napadení agresivními zástupci médií i veřejností, které přesáhlo všechny hranice? Proč byli žáci, oddaní a sanyasíni napadeni a do krve zbiti v roce 2014 v Uttarahalli a v roce 2017 v Pavazhkundru? Proč v roce 2017 proběhl útok na skromnost a pokus o znásilnění v Trishulam Aadhenam. Byl to útok na Swamiho Nithyanandu, nebo potírání samotného hinduismu? Znovu se zamyslete. Proč by chtěl někdo potírat hinduismus? Hinduismus je posilující náboženství, jehož základním kamenem jsou nejvyšší osvobozující poznání a manifestace vrozených mimořádných schopností.

Persekuce Hinduismu

Jauhar (sebe-obětování) žen z královských rodů, aby se vyhnuly znásilnění svých mrtvých těl. Churchill, premiér Britské Indie, prohlásil: „Nenávidím Indy. Jsou to bestiální lidé s bestiálním náboženstvím. Hladomor byla jejich vlastní vina, protože se rozmnožují jako králíci.“
29 milionů lidí zemřelo hlady, aby mohlo být financováno Britské impérium. Muhammad bin Bakhtiyar Khilji podpálil univerzitu v Naldandě. Až do doby před 2000 lety existoval hinduismus v různých zemích. Byl zničen vzdělávací systém Gurukul a hinduistické chrámy. Již tisíce let trvá persekuce a stále pokračuje. V roce 2012 indická vláda zlikvidovala stoletý chrám. Hinduistická božstva (Deities) jsou demolována a zneuctívána. V jednotlivých státech Indie se snižuje počet hinduistů. Byla to persekuce avatara, nebo je samotný hinduismus potírán již tisíce let? Viděli jsme útok na avatara. Viděli jsme útok na Sanatana Dharmu. Teď uvidíme avatarovu reakci. Bez ohledu na situaci, Swamiji byl vždy ve stavu a prostoru manifestování schopností Sadashivy:

Anti-hinduistické síly útočí na posvátné objekty hinduistů a posmívají se jejich rituálům X Swamiji propaguje striktně praktikovaný hinduismus vycházející z véd, upanišád a Agamas, zahrnující rituály Puja, Aushadhu a zvyklosti, jako například piercing s citróny.

Probíhají rouhačské a kacířské veřejné diskuse X Swamiji znovu oživuje původní shastras, které pečlivě shromažďuje a přináší světu původní palmové listy s texty na nich. Systematicky se věnuje zachovávání těchto posvátných textů.

Dochází k ničení svatých hinduistických písem X Swamiji plánuje vybudovat nejrozsáhlejší knihovnu, která bude disponovat více než 18 miliony knih obsahujícími veškeré poznání hinduismu. Uchovává je v digitální podobě a fyzicky chrání před poškozením. Publikoval a dal zdarma k dispozici více než 300 knih ve 27 jazycích.

Ve jménu jógy se provozují podivné a škodlivé praktiky, jako například její spojení s konzumací alkoholu, které se nazývá ‚pivní jóga‘ X Swamiji zdarma šíří do světa autentickou jógu se shastra pramanami (odkazy ze svatých písem). Vydává knihu Nithyananda Yoga obsahující 1008 původních Shastra Praman.

Ničíme si zdraví, ekologii a budoucnost plastovým jídlem, které sice jako jídlo vypadá, ale ve skutečnosti to jídlo není X Čisté posvátné sattvické vegetariánské jídlo v podobě daru uctění božstvům (Prasad), jež uzdravuje tělo, probouzí třetí oko a přináší do života nenásilí a soucit.

Sobecké osobní zájmy a anti-hinduistické síly nadále ničí hinduistická místa uctívání X Swamiji buduje největší zlatý chrám pro Sadashivu. Nejen penězi, ale i ddaností, obětováním se, Tyagou a fyzickou prací jako takovou.

Útočníci napadli obyvatele Aadhenam včetně Sanyasis, házeli po nich kameny a zničili majetek X Swamiji nás učí, jak vzít tytéž kameny a postavit z nich Aadheenam.

Viděli jsme útok na avatara a viděli jsme jeho reakci.

Teď je otázkou, jaká bude vaše reakce. Jaká je vaše nesmlouvavá reakce na avatarovo povolání do boje? Manifestujte stav, prostor a schopnosti Sadashivy. A jaký je nejlepší způsob, jak to udělat?

Aadheenam Chalo! Přijeďte do Aadheenam!

Adi Kailash má různá oddělení: https://kailaasa.org/

Nithyananda SthapthyaVedam – budování chrámů, Aadheenams a dalších staveb

Nithyananda Anna Mandir – vaření a podávání organické stravy zdarma

Nithyananda Yogic Sciences – přinášení průlomu supervědomí lidskému vědomí

Sacred Arts University – výroba tradičních božstev a šperků

Nithyananda Gurukul – vytváření silných a soucitných světových vůdců

Nithyananda University Press – publikace, knihovna a archivy

Nithyananda Vision – zachycení a zveřejňování avatarových učení ve formě videozáznamu

Programs Department – pořádání a organizování programů, péče o prostory

Nithyananda University – Největší hinduistická univerzita na světě s více než 270.000 studenty ve více než 2700 kurzech, 550 fakultách, ze 150 národností, ve 347 centrech a areálech po celém světě.

Accounts and Assets – možnost řídit účetnictví darů a výdajů

Housekeeping – udržování Aadheenam jako by to byl váš domov, čistého a uklizeného

Welcome center – vítání hostů a návštěv

Nithyananda Social Media – obohacování prostřednictvím internetu a sociálních médií

Enriching and Causing – způsobování nejvyšší reality lidských bytostí

Temple Department – řízení chrámu, rituálů – Pujy, Homy, poskytování služeb rituálů zdarma

Office of His Holiness – organizace meetingů různých významných osobností světa se Swamijim

Pattarai – výroba šperků pro božstva a tradičních dekorací

Nithyananda Yoga – autentická jóga ze zdrojových svatých písem

Medical and Dispensary – poskytování základní zdravotní péče rezidentům i návštěvníkům Adi Kailashe

Purchase Department – nákupy pro všechna Aadheenams a chrámy

Maintenance – údržba v oblasti elektrikářské a instalatérské

Security – ochraňování Aadheenam před výtržníky a zloději

Thishul – první reagování na urážlivý obsah namířený proti Swamijimu nebo hinduismu

Gardening – péče o rostliny, květiny a zeleninu

Vehicle – údržba a řízení vozů potřebných k různým aktivitám v Aadheenam

Gaushala – hospodářská péče o zvířata a produkci mléka

Nithyananda Truth – představování historie persekuce

Adi Kailaya Tantramsha and IT – pomoc obyvatelům Aadheenam plnit svou chariya

Legal – právní oddělení

Rudrakanyas – Jananis Sanghy

Vedeme svět k osvícenému vědomí!

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=iyQtB5VlAGI&feature=emb_title

Víc informací

http://www.satsang.nithyananda-slovakia.sk/satsangy/?_page=10

https://www.youtube.com/results?search_query=Nithyananda+Stop+the+Hindu+Holocaust

https://nithyanandatruth.org/

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/

Kategórie
Inkarnace

Lord Nataraja

V průběhu celé historie Země již šestkrát nastala vesmírná katastrofa, které naprosto vyhladila veškerý život na planetě. Proto i Pán Nataraja šestkrát tančil svůj kosmický tanec, aby planetu Zemi znovu obdařil životem. Toto je šest příležitostí, kdy můžeme Paramashivovi nabídnout dar vděčnosti a úcty ve formě obřadu Abishekam pro Pána Nataraju. V průběhu roku máme šest obřadů Maha Abhishekam – šest obřadů Kaala pujy.

Pán Nataraja je jednou z podob Paramashivy, známé po celém světě, kdy tančí v ohnivém kruhu. Paramashiva ve formě Natarajy je pánem tance. Je to podoba, kterou můžeme vidět v muzeích a v chrámech po celém světě. Je úžasně bohatá na ikonografii a má široký význam.
Tomu odpovídá, že Paramashiva ve své podobě Natarajy představuje stvořitele, udržovatele i obnovitele/ničitele. A hlavně, pokud půjdeme za hranici běžného pochopení funkcí Boha, vykonává také funkci uvrhování do iluze a osvobozování bytostí z iluze. Toto je jedinečný aspekt hinduismu, který je téměř zcela přehlížen při snahách mylně přirovnávat Pána Nataraju a Paramashivu západnímu a omezenému konceptu „Boha“.

Pán Nataraja tančí Tandavu – kosmický tanec, který zároveň tvoří a zároveň ničí/obnovuje vesmír. Energie a divokost tance je zřejmá z jeho ohnutých kolen a extravagantně rozhozených dredů.

S bubínkem damaru, kterým otáčí, uskutečňuje kosmickou aktivitu „Srishti“ – tvoření a rezonuje s vibrací samotné existence. S Abhaya hasta – rukou, která vyjadřuje ochranu a požehnání, uskutečňuje „Sthithi“ – udržování nebo fungování. S Agni ohněm v jedné ruce obnovuje kosmos, uskutečňuje aktivitu „Samhara“, obnovování. S pravou nohou pevně držící démona Apasmasuru nás vtahuje do tunelu času, uskutečňuje „Tirobhava“ – uvrhuje nás do iluze, kde prožíváme zapomnění, Apasmaru, naši skutečnou přirozenost. Zvednutou levou nohou nám Nataraja svým tancem ukazuje cestu k osvobození – „Anugraha“. Anugraha nám dává prožitek jednoty s ním.

2.květen 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=M4uHVSg77xQ&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/

Kategórie
Perzekuce, holokaust

Nejmírovější a nejsilnější tradice na světě potřebuje získat zpět své kořeny

Nucené konvertování hinduistů není nic nového, děje se již tisíce let.

Nejmírovější a nejsilnější tradice na světě potřebuje získat zpět své kořeny – autentickou Sanatana Hindu Dharmu.

Vynesením minulosti na světlo jsme objevili velikost, jež je zahalena krutostí.

Védská tradice, která je schopna zahrnout a přijmout jakékoli a všechny bohy, je napadána těmi, kteří se boha bojí a v jeho jménu zabíjejí.

Hrubé pokusy o konverzi hinduistů podněcováním a nátlakem byly dokumentovány a zaznamenány organizací FACTmuseum.com během panování Aurungzeba, 6. mughalského císaře, který vládl 49 let od roku 1658 až do své smrti v roce 1707. K moci se dostal po uvěznění svého otce, Shah Jahana, kterého takto zbavil trůnu.

Jeho osobní pokyny byly, že hinduistický muž dostane 4 rupie a hinduistická žena 2 rupie, pokud konvertuje. „Pokračujte ve vyplácení“, přikázal Aurangzeb. Takový projev státní islámské ortodoxie za vlády Aurangzeba dal sílu a smysl nesouhlasným hnutím, jako byli marathové, jatové, bundelové a sikhové. Darbar Khan dostal od Aurangzeba nařízení, aby dal instrukce Ihatmamovi Khanovi, že pokud Devi Chand, odvolaný Zamindar Mahoharpuru, který byl uvězněn, se stane muslimem, tak to bude pro něj lepší, protože jinak bude zabit.

Když to bylo sděleno Devi Chandovi, že se buď stane muslimem, nebo že bude podle rozkazu císaře zabit, prohlásil, že když mu bude vrácena funkce Zamindara Manoharpuru, stane se muslimem. Na to mu Ihatmam Khan odpověděl: „Pokud chceš dál žít, musíš se stát muslimem, i když ti funkce Zamindara nebude vrácena.“

On s tím nesouhlasil, takže byla naplánována jeho poprava. Když před výkonem trestu souhlasil s konverzí, císař nařídil: „udělejte z něj muslima“. Čtyři sloužící Shambahajiho, syna Shivajiho, přijeli do Suratu nakupovat. Tam je Kartalab Khan, Mutsaddi města Surat, zajal. Císař nařídil, že pokud se stanou muslimy, mohou být propuštěni. Jinak budou drženi v pevnosti jako vězni.

Existuje mnoho jiných případů, kdy byli hinduisté násilně nuceni ke konverzi na náboženství vetřelců. Dvorní listy Akhbaratu za vlády Aurangzeba zaznamenaly mnoho podobných případů.

1.května 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=l2AqyBA9N5k&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/attacks-on-sacred-aadheenams/

https://kailaasa.org/persecution/

https://nithyanandapedia.org/

Kategórie
Perzekuce, holokaust

Pokračování zkušenosti hinduistů během vlády Aurangzeba

Pokračování zkušenosti hinduistů během vlády Aurangzeba, 6. mughalského císaře, který vládl po dobu 49 let od roku 1658 až do své smrti v roce 1707. Ještě za mladého věku uvěznil svého otce, Shah Jahana, aby převzal trůn.

Na výstavě uspořádané organizací FACTmuseum.com v Muzeu Indické historie Chattrapati Shivaji Maharaje se uvádí: „Aurangzeb takový, jaký byl podle mughalských záznamů“. Výstava obsahuje a je založena na tzv. firmanech, tedy původních dekretech v perštině vydaných Aurangzebem, uchovaných v muzeu Bihaner v Rajasthanu, Indii.

Tato výstava se podrobněji zabývá diskriminujícími opatřeními Aurangzeba proti hinduistům ve formě zákazu atishbazi (oslav s ohněm) a omezení na Diwali (exponát č. 32). Také hovoří o nahrazení hinduistických důstojníků a úředníků muslimy, aby císařovy modlitby za blahobyt muslimů a slávu islámu, jež se ukázaly jako neúčinné, byly vyslyšeny (exponáty č. 33, 34).

„Císař nařídil ve všech svých provinciích zákaz pořádání obřadů s ohněm. Také Fauladovi Khanovi bylo nařízeno, aby ve městě nechal toto nařízení vybubnovat, že nikdo si nesmí dopřávat rituály s ohněm.“

22.11.1665 napsal Aurangzeb Subahdarovi z Gujaratu: „Ve městě a předměstí Ahmedabadu (Gujaratu) hinduisté z pověrčivosti nadále následují své zvyklosti a na noc Diwali zapalují lampy. Nařizuji, aby na Diwali nebylo dovoleno ani osvětlení v obchodech.“

„Císař řekl Shaikhovi Nizamovi, že jeho modlitby nemají žádný účinek. Jaký to může mít důvod? Shaikh řekl: „Důvodem je, že velké množství hinduistů pracuje jako ahlikhidmatové (důstojníci a úředníci) a jako musahibové (dvořané) a jsou vždy (viděni) v císařské přítomnosti. Tím pádem modlitby nemají žádný účinek.“
„Vznešeným soudem byla vydána nařízení propustit hinduistické Chowkinavis a na jejich místo dosadit muslimy a stejně tak by měl být nalezen způsob pro nahrazení Aminů Haft-Chowkis rovněž muslimy.“

Toto propuštění hinduistických důstojníků a úředníků na základě náboženství předznamenalo další diskriminační opatření, ke kterým Aurangzeb přistoupil během následujících let a která navždy vzájemně odcizila hinduisty a mughalskou vládu.

Smrt Aurangzeba v roce 1707 po dlouhém a zničujícím vládnutí trvajícím půl století, ukončila pohnutou epochu v historii hinduistů a Indie. Zanechal po sobě rozpadající se říši, zkorumpovanou a nefunkční správu, demoralizovanou armádu, zdiskreditovanou vládu čelící veřejnému bankrotu a vzájemně odcizené subjekty.

30.4.2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=4e_Z-Jhv39U&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/attacks-on-sacred-aadheenams/

https://kailaasa.org/persecution/

https://nithyanandapedia.org/

Kategórie
Perzekuce, holokaust

Hinduismus je jedinou civilizací, která se dokázala rozvíjet aniž by zabíjela druhé

Ne náhodou probíhá debata o pronásledování hinduistů, které trvá již více než 1000 let. Hinduismus je jedinou civilizací, která se dokázala rozvíjet, aniž by zabíjela druhé. Tolik válek, bojů a útoků probíhá mezi lidmi na tolika místech. Co je cílem tohoto životního stylu? Zničit ostatní a pak šťastně žít? Je to možné?

Toto jsou útoky na hinduisty ze strany těch, kteří neznají vědu rozšiřování vědomí coby daru pro druhé. Tato věda je téměř úplně pryč, po více než 1000 letech neúnavných útoků je už téměř nemožné ji najít a zažít. Během těch let bylo hinduistům zakázáno prakticky vše – od shromažďování se a vykonávání modliteb až po jízdu na slonech nebo koních.

Dokonce i Aurungzeb, 6. M¨mughalský císař, který vládl po dobu 49 let od roku 1658 až do své smrti v roce 1707, také uvěznil svého otce, Shah Jahana, aby převzal jeho trůn. FACTmuseum.com (muzeum faktů) uvádí, že během své vlády Aurungzeb zakázal hinduistům navštěvování svatých míst a shromažďování se ve svatyních jako jsou například Shitla Mata a Pir Pabu. Dále vydal zákaz cestování v nosítkách a zákaz ježdění na slonech i arabských a iráckých koních, jelikož hinduisté nemají právo se přepravovat se stejnou důstojností jako muslimové!

FACTmuseum.com
„Z různých důvodů a také kvůli obavám z toho, že lidé v hojných počtech navštěvují svatyně, byly vydány příkazy pozastavit tyto praktiky. Hinduisté a dost často i muslimové se ve velkých davech srocují před svatyněmi, aby uctili bohyni Dévi, jako například v Pir Pabu. Císař nařídil, že toto musí přestat. Rovněž bylo nařízeno, že hinduisté se na těchto místech nesmí shromažďovat a uctívání Shitla Mata nesmí probíhat v blízkosti obydlí.“
„Z ortodoxního pohledu islámu jsou dovolena putování jen na tři poutní místa: Mecca, Medina a Jerusalem. Praxe navštěvování hrobů světců a svatých mužů je přísně odsuzována (a vnímána) coby porušení doktríny „svornosti a jednoty“. V březnu 1695 bylo všem hinduistům s výjimkou rajputů (islámistů) zakázáno cestovat v nosítkách nebo jezdit na slonech a čistokrevných koních nebo nosit zbraně.”

Potřeba vydat toto degradující nařízení byla požadavkem zaznamenaným i ve Fatwa-i-‘Alamgiri, kde hinduistům nemělo být dovoleno vypadat stejně, jako muslimové, tedy cestovat v nosítkách se stejnou důstojností. Pošetilost, marnost nebo dokonce nebezpečí vyplývající z aplikování nebo pozorování návodných principů, praktik a předpisů muslimského zákona, vysvětleného a doporučovaného v 7. a 8 stolení v Arábii, způsobily, že nebyly v zemi jako Indie dokonce ani po uplynutí deseti stolet muslimskými kněžími nebo jejich vládci nikdy realizovány. · 

 29.april 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=gpkpoqGj7Js&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org

https://kailaasa.org/attacks-on-sacred-aadheenams

https://kailaasa.org/persecution

https://nithyanandapedia.org

Kategórie
Perzekuce, holokaust Sanatana Hindu Dharma

Sanatana Hindu Dharma musí byť teraz oživená

Sanatana Hindu Dharma je jediná tradícia, ktorá sa vyvinula, aby sa šírila prostredníctvom darovania osvietenia a vedomého prelomu svojím blížnym. Žiadna iná tradícia nie je schopná začleniť všetkých možných bohov, zatiaľ čo poskytuje riešenie vedomej expanzie pre všetkých. Aurangzeb bol šiesty mughalský cisár, ktorý vládol 49 rokov, od 1658 až do jeho smrti v 1707. Predtým než prevzal trón uväznil svojho otca Shah Jahana.

Na výstave usporiadanej FACTmuseums.com, Chattarapati Shivaji Maharaj Múzeum indickej histórie predstavuje „ Aurangzeb, taký aký bol podľa mughalských záznamov.“ Exhibícia obsahuje a je založená na firmanoch, pôvodných dektrétoch v peržštine, ktoré vydal Aurangzeb a ktoré sú zachované v Bikaner múzeu v Rádžastáne v Indii.V roku 1679, ako uvádza FACT Museum, v poslušnosti koránskemu príkazu, Aurangzeb znova uvalil dane Jizyah na hinduistov, a to 2.apríla 1679. Tieto dane boli predtým zrušené cisárom Akbarom v roku 1564. Znovunastolenie daní spôsobilo rozšírený hnev a rozhorčenie medzi hinduistami v krajine.

Keďže všetky ciele náboženského cisára boli smerované k šíreniu zákona islamu a zvrhnutiu praktík neveriacich, vydal rozkazy najvyšším diwani úradníkom, ktorí „ dokým nezaplatia komutačné peniaze (dane Jizyah) s rukou v pokore“, a po dohode s kanonickou tradíciou, dane Jizyah mali byť vyberané od neveriacich z hlavného mesta a provincií. Mnohí čestní učenci tej doby boli menovaní na to, aby vykonávali prácu vyberania daní Jizyah. Ingnorujúc koránsky príkaz o tom, že vojna mala byť vyhlásená všetkým, ktorí nevyznávajú islam: „dokým nezaplatia dane Jizyah z vlastných rúk, budú ponižovaní“, cisár Akbar zrušil túto nespravodlivú daň, uvalenú na hinduistov, a to roku 1564.

Jej znovunastolenie Aurangzebom roku 1679 bol obrovský krok späť, ktorý bol „privítaný“ spontánnymi protestmi ľudí vo všeobecnosti, a to prinútilo Shivaji Maharaja napísať svoj slávny list, v ktorom vytýka netolerantnému a pobláznenému cisárovi to, že robí rozdiely medzi svojimi podriadenými na základe náboženstva. Bolo pravdepodobné, že tento krok mal priniesť prudký nárast konverzie na islam, najmä z chudobnejších vrstiev, a uzmierenie moslimov vo všeobecnosti, hlavne tých, ktorí boli vzdelaní.
Masívna pokojná demonštrácia proti tejto dani, ktorá sa konala v Dillí bola nemilosrdne rozdrvená. Táto nenávidená daň zahŕňala veľké ekonomické zaťaženie pre obrovský počet chudobných hinduistov a spôsobila poníženie každému jednému hinduistovi v jednom malom príklade, na to aby si boli vedomí toho, že kedysi veľká tradícia bola zredukovaná a že Sanatana Hindu Dharma musí byť teraz oživená.

28.april 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?=KYDboCcGFZw&feature=emb_title

Viac informacií

https://hinduismnow.org

https://kailaasa.org/attacks-on-sacred-aadheenams

https://kailaasa.org/persecution

https://nithyanandapedia.org

Kategórie
Knihy a svatá písma

Pramany, čtyři svědectví a důkazy Pravdy přinášejí lidstvu zkušenost osvobození vědomí

Sanatana Hindu Dharma stojí v popředí největších historických autorit se svými 100 miliony zdrojových knih v průběhu milionů let a s tisíci osvícenými bytostmi. Pramany, čtyři svědectví a důkazy Pravdy, jsou základní odhalení, na kterých stojí pravdy Dharmy, jež přinášejí lidstvu zkušenost osvobození vědomí.

První je „Shastra Pramana“ – evidence ve svatých písmech, přímá a nejvyšší svědectví Pravdy takové, jaká je, přímo od Paramashivy, Adiguru (původního guru), samotného zdroje všeho, co existuje. V Sanatana Hindu Dharmě, véd-agamách, jsou nezvratné Shastra Pramany. Všechny myšlenkové proudy poznání, filozofie, rituály a systémy životního stylu, jógové vědy pro lidstvo, které jsou ve véd-agamách systematicky odhalovány do největší hloubky, fomují Pramany.

Druhá je „Apta Pramana“, soubor úžasných dávnověkých, časem prověřených a spolehlivých prožitků osvícených mudrců, kteří jsou označovaní jako rišiové, siddhové, munis, inkarnace, avatarové – přímí žáci, následovníci a pokračovatelé Bhagavana Paramashivy jako saptarišiové, maharišiové včetně osvícených bytostí jako byl Patanjali, Valmiki, Agastya Mahamuni, Abhinavagupta, Kshemaraja, Paramahamsa Yogananda, atd.. Jimi shromážděné prožitky dokazující a dále doplňující véd-agamas formují Apta Pramanu.

Třetí je „Atma Pramana“, přímá zkušenost žijícího Mistra, od slov jeho guruů až po jeho vlastní zkušenosti a vše, co se sám naučil a přímo zažil a co pečlivě ověřil a prověřil v Shastra Pramanách a představil světu.

Poslední je „Sakshi Pramana“, důkaz o prožitku a podílení se lidí, kteří přímo zažili Pramany jako živou, aplikovanou realitu ve svých životech coby manifestaci Atma Praman.

Pramany jsou prezentovány v různých véd-agamách, v různých systémech nebo částech agamas, jako například: Jnāna Pāda nebo Vidyā Pāda – část agamas pojednávající o poznání, Kriya Pāda – část agamas pojednávající o rituálech, Yoga Pāda – část vědy a poznání ohledně jógy, a Carya Pāda – životní styl osvícení od Paramashivy.

Tyto čtyři pramany představují největší, nejpevnější a časem prověřenou tradici na planetě Zemi s příkladnou historií – Sanatana Hindu Dharmu.

26.duben 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=0F6PlnO4LXg&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org

https://nithyanandapedia.org/wiki/Yoga

https://nithyanandapedia.org

https://kailaasa.org

Kategórie
Chrámy, Svatá města

Varanasi je jedno z nejstarších nepřetržitě osídlených míst na naší planetě

Varanasi je jedno z nejstarších nepřetržitě osídlených míst na naší planetě. Je tak staré jako samotná civilizace řeky Indu. Nyní to bylo potvrzeno studiemi IIT-Kharagpur, které za použití GPS prokázaly, že svaté město je osídleno lidmi již od dob minimálně před 6000 lety.

Tyto závěry přinesl detailní geologický průzkum, který šel po stopách různých období vývoje civilizace a odhalil, jak bylo Varanasi schopné si udržet žijící civilizaci na rozdíl od jiných lidských sídel po celém světě.

Výzkumníci vykopali 100 metrů hluboké nezajímavé jámy kolem celého Varanasi, aby došli k závěru, že existuje důkaz o kontinuálním osídlení minimálně do období 2000 let př. n. l.. Existuje dost důkazů toho, že až budou shromážděny všechny údaje, bude možné toto datum posunout až do období 4500 let př. n. l..

Geologický průzkum, který se uskutečňoval paralelně s průzkumem britských geologů, již potvrdil existenci Naimisharanyi – pralesa, který je zmiňován ve védách a v Kashipuraně. Dosud byl tento prales považován za záležitost mytologie, nyní už je vnímán i jako historie.

Úsilí je zaměřeno na odstranění zásahů a nelegálních konstrukcí tak, aby dřívější ekosystém byl v co největší míře obnoven. Budují se oddělené turistické cesty vedoucí k pěti nejstarším ghatům (poutním místům na březích řeky). Také sídla starověkých jogínů a duchovních vůdců Kashi, která již zanikla nebo chátrají, jsou obnovována a restaurována.

Tento projekt se setkává s překvapeními každý den, protože to, co bylo považováno za báchorku nebo mýtus, je postupně prokazováno jako historický fakt, což je velkým úspěchem projektu.

25.dubna 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=6_0Vrnthfhg&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/

https://nithyanandapedia.org/