Kategórie
Knihy a svatá písma

Pramany, čtyři svědectví a důkazy Pravdy přinášejí lidstvu zkušenost osvobození vědomí

Sanatana Hindu Dharma stojí v popředí největších historických autorit se svými 100 miliony zdrojových knih v průběhu milionů let a s tisíci osvícenými bytostmi. Pramany, čtyři svědectví a důkazy Pravdy, jsou základní odhalení, na kterých stojí pravdy Dharmy, jež přinášejí lidstvu zkušenost osvobození vědomí.

První je „Shastra Pramana“ – evidence ve svatých písmech, přímá a nejvyšší svědectví Pravdy takové, jaká je, přímo od Paramashivy, Adiguru (původního guru), samotného zdroje všeho, co existuje. V Sanatana Hindu Dharmě, véd-agamách, jsou nezvratné Shastra Pramany. Všechny myšlenkové proudy poznání, filozofie, rituály a systémy životního stylu, jógové vědy pro lidstvo, které jsou ve véd-agamách systematicky odhalovány do největší hloubky, fomují Pramany.

Druhá je „Apta Pramana“, soubor úžasných dávnověkých, časem prověřených a spolehlivých prožitků osvícených mudrců, kteří jsou označovaní jako rišiové, siddhové, munis, inkarnace, avatarové – přímí žáci, následovníci a pokračovatelé Bhagavana Paramashivy jako saptarišiové, maharišiové včetně osvícených bytostí jako byl Patanjali, Valmiki, Agastya Mahamuni, Abhinavagupta, Kshemaraja, Paramahamsa Yogananda, atd.. Jimi shromážděné prožitky dokazující a dále doplňující véd-agamas formují Apta Pramanu.

Třetí je „Atma Pramana“, přímá zkušenost žijícího Mistra, od slov jeho guruů až po jeho vlastní zkušenosti a vše, co se sám naučil a přímo zažil a co pečlivě ověřil a prověřil v Shastra Pramanách a představil světu.

Poslední je „Sakshi Pramana“, důkaz o prožitku a podílení se lidí, kteří přímo zažili Pramany jako živou, aplikovanou realitu ve svých životech coby manifestaci Atma Praman.

Pramany jsou prezentovány v různých véd-agamách, v různých systémech nebo částech agamas, jako například: Jnāna Pāda nebo Vidyā Pāda – část agamas pojednávající o poznání, Kriya Pāda – část agamas pojednávající o rituálech, Yoga Pāda – část vědy a poznání ohledně jógy, a Carya Pāda – životní styl osvícení od Paramashivy.

Tyto čtyři pramany představují největší, nejpevnější a časem prověřenou tradici na planetě Zemi s příkladnou historií – Sanatana Hindu Dharmu.

26.duben 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=0F6PlnO4LXg&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org

https://nithyanandapedia.org/wiki/Yoga

https://nithyanandapedia.org

https://kailaasa.org