Kategórie
Chrámy, Svatá města Deities

Archavathara – proces vtělení vyšších bytostí, kdy Bozi přijímají formu Deity

V sanatana hinduismu se bozi rodí jako deities. Ano, čtete to správně. Tato událost se nazývá archavathara.


Bozi přijímají formu deity, aby se propojili s lidmi a jinými bytostmi na planetě Zemi. Tento proces vtělení vyšších bytostí se v sanatana hinduismu nazývá archavathara.


Pro tuto událost zrození Boha existuje velmi účinná věda a velmi silná vyškolená komunita, která se nazývá vishwakarma (sthapathis). Ti znají vědu přivedení bohů na svět jako deities. Osvícené bytosti a avataři vdechnou život do archavatharas a vytvoří z nich žijící bohy a bohyně.


Když Ganesha snědl jídlo, které jsem mu nabídl, když mi byly 3 roky, zažil jsem první proces deityfikace a ve věku 10 let mi Devi Parashakti dala darshan a deityfikovala se skrze mě. Uvědomte si důležitou věc, že jsem prostě shakta – uctívač Devi. Od té doby až doteď nepřetržitě a neúnavně oživuji tuto dávnověkou svatou vědu archavathara, i přesto, že jsem pronásledován především proto, že jsem pro teroristy a invazivní vetřelce uctívač idolů.


Vybírá se i správný kámen pro výrobu kamenných archavatharas podle jejich pohlaví (kameny mají pohlaví a je to věda, která se vyučuje v shilpashastře).


Výroba voskového modelu a geometrie jeho rozměrů nebo garbha (lůno) pro kovové archavatharas, nebo kombinace procesu tavení kovu a lití, toto všechno má přesné postupy a vědu racionálnější, silnější a podrobnější, než je narození lidského dítěte.
Když se vybere strom, z jehož těla má dojít ke zrození Boha ve formě dřevěného archavatahara, jako například slavný Sri Ahivaradhar z Kanchipuram nebo Sri Jagannatha z Puri, uskutečňuje se pro strom speciální proces, aby si udržel svou životní sílu (pránu) i poté, co je pokácen, a i s kořeny vyjmut ze země. Pak je v takovém stromu zrozena deity.


V tuto chvíli jsme to na planetě Zemi my, lidé Nithyananda sanghy, kdo řídíme největší místa a centra rození Bohů na světě v počtu několik tisíc úspěšně narozených archavatharas každý měsíc.
Oživování těchto dávnověkých svatých a tajných věd podporuje živobytí této úžasné komunity, která také čelí hroznému pronásledování invazivními útočníky a anti-hinduistickými elementy.
V tichosti, ale velmi účinně oživujeme celou tuto vědu a také investujeme desítky miliard rupií a miliony dolarů do tohoto úžasného projektu s názvem Nithyananda univerzita svatých umění a Ministerstvo svatých umění Kailaasy.
Také jsme shromáždili více než milion knih a palmových listů a rukopisů, které se týkají této vědy archavathara, ze shapadhya véd a agamas. (Speciální poděkování patří mému oddanému Sri Balajimu Srinivasanovi ze San Jose v USA, který původně zahájil celý tento projekt shromažďování svatých písem tím, že nás sponzoroval v míře, která byla daleko za hranicí našich představ nebo očekávání, během temných časů, kdy jsme neměli ani co jíst, ani si co obléknout, neměli jsme ani na základní potřeby a čelili jsme brutálnímu pronásledování a obvinění zákonem.)


Máme skladem největší množství původních, nejvzácnějších a největších rudrakshas na světě (200 tun).
Máme skladem 500 tun kovových archavatharas z čisté mědi, 1000 tun týkového dřeva a více než 10.000 tun vytesaných kamenných archavatharas a chrámových struktur.
Tuny stříbra a minimálně 100 kg zlata je využíváno pro výrobu deities a jejich šperků, přesně podle písem bez kompromisů v integritě.


Zde jsou fotografie svatých mužů, bohů a ostatních, kteří byli v nedávné době deityfikováni a instalováni v mnoha našich Kailaasách a jsou připraveni na vysvěcení ve všech našich Kailaasách po celém světě.


Se stejnou přesností a upřímností nyní deityfikujeme SJP na Adi Kailaase v Bidadi a SSJP v Madurai – Yajamans a Karthas se uskutečňují.
Obohacujte a oslavujte to.

Zdroj

https://www.facebook.com/srinithyananda.swami/posts/1347693268719002

Víc informací

https://autobiographyoftheavatar.org/?s=deiti

https://kailaasa.org/

https://nithyanandapedia.org/

https://nithyanandapedia.org/index.php?title=Kalabhairava

Kategórie
Chrámy, Svatá města

Zachovávání svatých Aadheenams hinduismu

Aadheenam je chrámový klášterní komplex, který zkoumá, zachovává a aplikuje Santana Hindu Dharmu (hinduismus) jako životní styl pro civilizaci žijící v příslušné době. Jsou to Aadheenams, která udržují celý životní styl osvícení naživu po generace.

Prostřednictvím těchto Aadheenams spravovali různí duchovní mistři chrámové tradice a propagovali věčnou příčinu naplňování účelu lidského zrození – „supervědomý život“. Tato Aadheenams jsou místa s živým dědictvím, v nichž se nachází božská historie a duchovní energie a jsou úložištěm bohaté kultury a skutečné moudrosti, kterou komunita předávala z generace na generaci.

Starověká Aadheenams (chrámové klášterní komplexy) představují celou linii osvícených guruů, symbolizující tedy duchovní legitimitu hinduismu a duchovní pravomoc současného „žijícího guru“. Zničením současného „žijícího guru“ místní hinduističtí militantní extremisté chtějí ukončit nádhernou historii starověkých center a zničit významnou budoucnost.

Zničit kulturu a zničit ty, kteří tuto kulturu oceňují, jsou obojí stejně znesvěcující a znelidšťující činy. Kulturní dědictví je jedním ze základních prvků živé civilizace, proto je úmyslné etnické čištění vzácných chrámů a klášterů ve své motivaci genocidní. Je zaměřeno na vymýcení nezbytné části jejich lidství. Je to zločin proti lidskosti, systematicky ochuzovat kulturní dědictví bohatých hinduistických tradic.

Jakmile je Aadheenam zničeno, celý životní styl, který praktikuje jeho komunita a který ji živí, končí. Rituální životní styl je jako skořápka, která chrání živý prvek uvnitř – kterým je hinduismus. Jakmile je skořápka rozbita, je snadné zbavit se živého prvku. Navíc, když jsou Aadheenams napadána, hinduisté ztrácí důvěru ve své náboženství.

Když Devi Meenakshi (hinduistická bohyně, která se inkarnovala na planetě Zemi) vládla starověkým 54 společenstvím žijícím na planetě Zemi v 1. století, ona a její božský choť Sundareshwara (ztělesnění ParamaShivy) založili Madurai Aadheenam. Když Paramashiva stavěl velké město Varanasi, založil Mahanirvani Akhadu, nejstarší hinduistickou organizaci. Shankaracharya, božské vtělení Paramashivy, založil čtyři Aadheenams, aby zachoval a propagoval poznání véd a upanišád – hinduistických zdrojových textů.

2. července 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=UIfGVTOLXVI&feature=emb_title

Víc informací

https://kailaasa.org/persecution/

https://kailaasa.org/attacks-on-sacred-aadheenams

https://nithyanandatruth.org/aadheenam

Kategórie
Chrámy, Svatá města Sanatana Hindu Dharma

To nejlepší z hinduismu ve Spojených Státech, úžasné hinduistické chrámy, úpadek Sanatana Hindu Dharmy

Hinduisté velmi přispívají ke zlepšení společnosti kdekoli na světě, kde žijí, dokonce i když tvoří jen zlomek místní populace. Přestože čítají méně než 1% populace USA, hinduisté jsou vedoucími mnoha korporací a patří mezi nejvzdělanější skupinu s nejvyššími příjmy. Také jsou hodnoceni jako jedni z nejšťastnějších lidí na světě a jejich prosperující komunity mají nejnižší míru spáchaných trestných činů. 48% amerických hinduistů má postgraduální titul a 48% amerických hinduistů má příjem domácnosti ve výši 100 000 USD nebo více, 70% má minimálně 75 000 USD.

Doslova tisíce obrovských kamenných chrámů, vědeckých ekosystémů osvícení, stále ještě existuje po Indii, dokonce i dnes. Youtube Kanál Phenomenal Travel Videos ukazuje, že i jakékoli náhodné malé město bude domovem toho, co bylo kdysi velkým ekosystémem osvícení. Ve videu vidíme sochy Gopuramu, jejichž významu stále ještě nerozumíme. Zdá se, že postavy používají kapesní hodinky. Tolik tajemství je ve starověkých chrámech, které se nacházejí v každém malém místě hinduistické civilizace.

My hinduisté usínáme na vavřínech s myšlenkou „Sanatana Hindu Dharma nemůže být zničena“. Je to pošetilá myšlenka. I když se podíváme do doby před pouhými 200 lety, od Ghandaháru po Kambodžu vzkvétaly tyto civilizace před 1000 lety, ale ještě před 200 lety byla Sanatana Hindu Dharma od Ghandaháru až po Kambodžu praktikována jako životní styl. Nyní to není ani od Kanyakumari do Kašmíru. Kanyakumari je přemoženo konverzemi, Kašmír je také zničen. Teď je to jen z Arakkonam do Varanasi. Pochopte, jak jsme se scvrkli. Nežijte s představou, že Sanatana Hindu Dharma je nedotknutelná. – Kailaasa.org

2. července 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=opCPDuxWWCc&feature=emb_title

Víc informací

http://www.vedictempleohio.org/LifeBliss.aspx?view=Temples

https://autobiographyoftheavatar.org/?s=deiti

https://nithyanandeshwarahindutemple.org/

Kategórie
Chrámy, Svatá města

Varanasi a Dwaraka

Pen of Dharma (pero dharmy) hovoří o Varanasi – městu světla.
V Rigvedě je na město Varanasi odkazováno jako na Kashi (kvůli kořene slovu kas, které v sanskrtu znamená “zářit”). Vznámé jako “město světla”, “světelné město je významné sídlo učení”. Hinduistické náboženské texty používají mnoho výrazů pro Varanasi, jako Kasika (sanskrt: “zářící”), Avimukta (sanskrt: “nikdy opuštěný” Shivou), Anandavana (sanskrt: “les blaženosti”), a Rudravasa (Sanskrt: “místo, kde sídlí Rudra/Siva”).

Je považováno za jedno ze sedmi svatých měst (Sapta Puri) které může poskytnout Mokshu (osvobození); Ayodhya, Mathura, Haridwar, Kashi, Kanchi, Avanti a Dvaraka je sedm měst známých jako dárci osvobození. Ve Varanasi je odhadem 23.000 chrámů a dokonce i autor Mark Twain, který město navštívil, napsal v roce 1897 o Varanasi, “Benares (Varanasi) je starší než historie, starší než tradice, dokonce starší než sama legenda, a vypadá dvakrát tak staré než toto všechno dohromady.“

Pen of Dharma (pero dharmy) hovoří o Dwarka: říši Krishy.

Dwarka je jedním z nejvýznamnějších hinduistických poutních cílů v západní Indii ve státě Gudžarát a je známá jako hlavní město království Pána Krishny. Je uctívána jako jedno ze „Sapt Puris“ – 7 svatých poutních míst pro hinduisty. Dwaraka je posvátné město, kde Pán Krishna strávil většinu času během svého zjevení na Zemi před pěti tisíci lety. Dwaraka znamená „brána k Nejvyššímu“ nebo „město bran“.

Uvnitř areálu Dwarakadhisha chrámu, postaveného v šestnáctém století, je mnoho malých svatyň, včetně svatyně Lakshmi, Sivy, Radhiky, Balaramy, Pradyumny, Aniruddhy, Jambavati, Satyabhamy, a Purushottama Vishnua.
Archeo-astronomie: Mahabharata popisuje mnoho neobvyklých astronomických útvarů, zejména vyrovnání slunce, měsíce a šesti viditelných planet v jedné linii na počátku Kali-yugy před pěti tisíci lety.

Dnes máme astronomický software, který při vložení konkrétních souřadnic a dat zobrazuje přiblížení oblohy tak, jak to viděli naši vzdálení předci. Pomocí tohoto softwaru vědci zjistili, že astronomické formace Mahabharaty se skutečně objevily přibližně před pěti tisíci lety, přičemž přesně v roce 3102 př.n.l. došlo k takto neobvyklému uspořádání planet.

30. června 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=4YmabPisFC8&feature=emb_title

Víc informací

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/

https://hinduismnow.org/

Kategórie
Chrámy, Svatá města

Ujjain: starověké svaté město hinduismu

Pen of Dharma (pero dharmy) hovoří o Ujjainu, sídle duchovní útěchy.

Ujjain je starobylé a historické město staré více než 5000 let. Je popisováno jako nejlepší město v Adi Brahma puráně a je nazýváno moksha a bhukti-mukti v Agni puráně a Garuda puráně. Byly doby, kdy toto město bylo hlavním městem velké říše a stále je slavným duchovním poutním centrem díky Kumbh Mele, která se zde koná každých 12 let.

Je to jedno ze svatých měst hinduismu, vybudované na březích řeky Shipra. Slavný básník Kalidas popsal Ujjain jako „město, které spadlo z nebes, aby přineslo nebe na Zemi.“ Mnoho chrámů v Ujjainu dává záblesk této slavné minulosti. Ujjain je domovem jednoho z dvanácti Jyotirlingamů, který je umístěn v chrámu Mahakaleshwar.
Stejně tak, jako Bade Ganshji ka Mandir, Chintaman Ganesh chrám, chrám Hara Siddhi, Kal Bhairava chrám, Mangalnath chrám, Gopal Pandir a Navagraha Mandir.

Ujjain je domovem mnoha slavných míst důležitých pro hinduisty, jako Siddhavat, jeskyně Bhartrihari, Kaliedehův palác, Sandipami ašrám, který je ašrámem Sandipani Muniho, jež byl duchovním mistrem (guru) Pána Krishny a Jeho přítele Sudama, a mnoha dalších míst.
Ujjain se stal tradičním hlavním městem krále Chandragupty II, známého rovněž jako Vikramaditya, na jehož dvoře inaugurovalo devět básníků sanskrtské literatury známých jako Navaratna (devět klenotů) zlatý věk sanskrtské literatury.

V šestém a sedmém století se stal Ujjain hlavním centrem matematického a astronomického výzkumu. Mezi známé matematiky, kteří tam pracovali, patřili: Brahmagupta, jehož kniha Brahmasphutasiddhanta rozšířila použití nuly, negativních čísel a systému pozičních čísel do Arábie a Kambodži; Varahamihira, který jako první objevil mnoho trigonometrických indentit; Brhaskaracharya neboli Bhaskara II, jehož kniha Lilavati postavila mnohé oblasti matematiky na zcela novou půdu.

29. června 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=tJYOT75O3Xo&feature=emb_title

Víc informací

https://www.kumbhmela.com/

https://kailaasa.org/

https://nithyanandapedia.org/

https://hinduismnow.org/

Kategórie
Chrámy, Svatá města Deities

Deities z Kanchipuram uloupeny!

Pen of Dharma podává zprávu z Kanchipuram – země tisíce chrámů. Město bývalo hlavním městem Pallavů, Cholů a Vijayanagarských vládců. Mnohé z místních chrámů jsou prací Pallavů a později Cholů. Po století bývalo centrem sanskrtu a védské výuky.

Kanchipuram bylo také jedním z největších vzdělávacích center, nazývaných „Ghatikasthanam“ neboli centrum učení. Město fungující tisíce let jako vzdělávací centrum je zmíněno na různých nápisech jako například na měděné desce Kadambě z pátého století. Chrám Kanchi Kamakshi je v srdci Kanchipuramu – v každém smyslu. Obklopuje jej město.

Kamakshi Devi – „Ka“ znamená Saraswati, „Ma“ znamená Lakshmi a „Aksh“ znamená oči. Ona je ta, jejíž oči jsou Lakshmi a Saraswati. Kamakshi chrám v Kanchi je jeden z 51 Shakti Peethas, kam dopadl pupek Sati.

Oddělení hinduistické náboženské a charitativní nadace (HR&CE) státu Tamil Nadu bylo předmětem mnoha pobouření. Oddělení je notoricky známé neopatrnou manipulací s uměním a architekturou, která je stará celá staletí. Úředníci vedoucí oddělení patří údajně mezi nejzkorumpovanější a nejsnáze spolupracujícími osobami při nesrovnalostech týkajících se nakládání s chrámovými finančními prostředky.

Příběh Kanchipuramském chrámu Ekambareswarar je jedním z takových tragických příkladů, kdy krádeže a korupce způsobily nesčetné škody na kulturních a náboženských artefaktech a dokonce i značné finanční ztráty.

Podvody začínají již v roce 2003, kdy božstvo Skandy, které je součástí bronzové práce Soma-Skanda, „zmizí“. Bronzová vypodobnění Soma-Skanda jsou dobře známou ikonou v jižní Indii – tvoří ji Šiva, Parvathi a dítě Skanda mezi oběma rodiči. Také chrám Ekambareswarar měl jeden takový velkolepý bronz dynastie Cholů z 10. století. Náhle v roce 1993 zmizel Skanda z bronzového sousoší Soma-Skanda. Na jeho místě byla umístěna náhrada, oddaní ji uctívali, nikdo se na nic neptal.

HR a CE odmítli určit kohokoli zodpovědným, a dokonce i proces umístění náhradní deity (božstva) byl zkorumpován.

28. června 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=2t5HMeSsRxk&feature=emb_title

Víc infromací

https://kailaasa.org/attacks-on-sacred-aadheenams/

https://kailaasa.org/persecution/

https://nithyanandapedia.org/

https://hinduismnow.org/

Kategórie
Chrámy, Svatá města

Záchrana chrámů

Hinduismus zná vědu Božství sestupujícího na zem. Všechna hinduistická božstva žijí. Jsou naživu, fyzicky. V hinduismu je chrám místem, kde BŮH ŽIJE. Hinduistické chrámy se proto zásadně liší od jiných náboženských organizací. To je velmi důležitý bod, který mnohým uniká.

V jiných náboženstvích jsou jejich centry místem shromáždění věřících, oltářů pro uctívání nebo v některých náboženstvích památníky či monumenty vyobrazujícími legendární postavy a události. Pro hinduisty je to živé místo, kde přebývá božství. On nebo Ona je obyvatelem místa a je s ní/m zacházeno podle toho.

Například v Chidambaram je 3000 Dikshitarů (kněží), ale Puja se provádí pro 3001 lidí včetně Božstva. Božstvo je považováno za jednoho z 3001 kněží a za důvěrného člena lidské rodiny. Kdykoli se kupuje oblečení, kupuje se 3001 sad včetně sady pro samotného Pána. Proto mají všechny chrámy ložnici, kde spí Bůh. Máme pro něj i zubní kartáček a ústní vodu s mlékem z kardamomu a tak dále. V celé historii existuje dostatek evidence o tom, jak božstvo jako živá osoba přímo reaguje na oddané.

Naše tradice není založená na knize jako abrahamské tradice. Každý chrám je živoucí tradicí živého Boha, který ctí a zachovává jednu Shaku z Védy, Jednu Agamu nebo jednu Upavedu nebo jednu Upagamu. Pokud ztratíte chrám, ztratíte celou tradici – celý duchovní ekosystém a konkrétní Shaka nebo Agama nebo Upaveda nebo Upagama jsou navždy ztraceny. Mnoho tradic bylo v hinduismu ztraceno, když byly chrámy zničeny. I když budeme obnovovat chrámy, ještě to neznamená, že je vždy možné obnovit stejný ekosystém.

Bez politické legitimity hinduismus pomalu zmizí z historie. Jen tím, že jogínských věd a védských věd osvícení uděláme prožitek, že budeme pít božský nektar Upanišád, že bude žít agamas a uvidíme prožitky a schopnosti manifestující se v našich životech, si vytvoříme správnou vnitřní image.

15.června 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=a-fO0iAPDSE&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/

https://nithyanandapedia.org/

Kategórie
Chrámy, Svatá města

Hinduistický holokaust pokračuje

Sarvajnapeeta, která je peetou, do které sestoupil Adi Shankara v Kašmíru, je dnes ztracena. Nejen, že chrám a klášterní komplex jsou ztraceny, ale ekosystém osvícení, který produkoval miliony Sarvajnů (vševědoucích) v každé generaci, je ztracen. Naši předkové pro něj tvrdě pracovali, ale od nás byl brutálně oderván, protože jsme sami nebyli dost brutální. Bylo to jako útok partyzánských vojáků na univerzitu. Byli jsme civilizací univerzit a naše přípravy na válku byly minimální, spíše na úrovni strážních hlídek.

Multani Marhi komplex Atal Akhády, jedné z nejstarších akhad neboli nejvyšších hinduistických organizací, byl v Multanu, nacházejícím se v dnešním Pákistánu. Město mělo jeden z největších kdy postavených chrámů pro Shivu, který byl známý svou architekturou a kde se božstvo vyrobené ze zlata vznášelo ve vzduchu pomocí elektromagnetické technologie železných kamínků a magnetizované mědi v božstvu, energetizované osvíceným mistrem. Ukazovalo úžasnou znalost hinduistické civilizace v oblasti metalurgie a magnetických polí. O tomto chrámu se hovoří v řecké literatuře a píše o něm čínský cestovatel Huen-Tsang. Po zničení chrámu a přilehlého území je nyní celý ekosystém pryč as ním i velká tradice Ganapathya z osvíceného ekosystému Atal Akhada, kterou vytvořil Pán Ganesha, a skvělá věda metalurgie a magnetismu založená na zvukových vibracích. Zničení každého chrámu není nic jiného než kulturní genocida lidí, jejich živé tradice a jejich ekosystémů osvícení – sampraday.

Mnoho Shaktipeetas bylo přítomno ve všech 56 Desas (zemích) – dnešní Bangladéš, Malajsie, Indie a tak dále. Mnoho z nich bylo dnes zničeno a znovu postaveno na jiných místech, aby se skryla destrukce. Bhabanipur Shaktipeeth, v dnešním Bangladéši, byl znám jako Tarapith a byl Shaktipeet, kam dopadlo “třetí oko” Shakti. Kolem tohoto místa se zformoval skvělý ekosystém osvícení. Nyní už tam není a všechny důkazy o něm byly zničeny, protože jsme o tu zemi přišli. Velikost ztracených pozemků je stejná jako počet Sampraday (učednických linií) ztracených v hinduismu.

Hinduističtí králové houževnatě ochraňovali naše chrámy. Ale když jim byla království odebrána, chrámy byly zničeny a s nimi i celý ekosystém osvícení. Ve všech zeměpisných oblastech, kde hinduismus ztratil politickou kontrolu, bylo jen otázkou času, než byly chrámy zničeny, lidé zabiti a ekosystém osvícení – celá sampradaya – zmizela. A tento jev pokračuje až dodnes. Každý týden je jedna sampradaya hinduismu rozpuštěna. Stejně jako chrám Shani Shingnapur a nyní Sabarimala. Sampradaya za sampradayou jsme demontováni a rozkládáni.

14.června 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=lmV2Wd8bOcc&feature=emb_title

Více informací

https://kailaasa.org/persecution

https://nithyanandatruth.org/an-endless-saga-of-inhuman-persecutions-against-hindus

Kategórie
Chrámy, Svatá města

Jsou hinduistické chrámy svobodné?

Nebezpečí pro hinduistické chrámy:
Dr. David Frawley hovoří o stavu Sanatana Hindu Dharmy v dnešní době. „Dnes už Hindu Dharmu chápe jen málo lidí. To platí především pro ty, kteří žijí v západním světě, ale také pro mnoho Indů, obzvláště těch, kteří mají západní vzdělání.“

Aplikování západních politických, společenských nebo náboženských konceptů při hodnocení hinduistických praktik může být zavádějící. Problém Sabarimaly je dobrým příkladem toho, jak se hinduistická dharma v moderním politickém kontextu snadno deformuje, stejně jako nelze chápat starověké hinduistické chrámy podle moderních kulturních norem.

Hinduisté nikdy neprováděli žádné násilné konverze ani nepovyšovali žádné exkluzivní vyhlášení na pravdu. Naproti tomu celá století čelí odhodlanému úsilí jiných náboženství je konvertovat.

Sanatana hinduistická dharma je ta nejrozmanitější a nejrozsáhlejší literatura duchovní praxe, jógy, meditace a seberealizace.

Pro ateisty a marxisty je obtížné to respektovat, jelikož je to úplně jiný úhel pohledu na svět, než je západní politický materialismus.

Oddaní jsou vyzýváni, aby přijali určitou formu božstva nebo Ishta Devata a prováděli specifické formy uctívání, které mohou být jedinečné pro konkrétní chrám nebo božskou tradici. Vstup do chrámu může vyžadovat určité sliby nebo praktiky, které když nejsou vykonány, návštěvník není vpuštěn do chrámu.

Indické soudy řídí nejen občanský zákon v chrámu, ale dokonce i chrámové praktiky, které mohou zahrnovat i drobné záležitosti, jako je množství nebo druh daru nabízeného k uctění, nebo dokonce jak hlasitě mohou být zpívány mantry. Jinými slovy, hinduistické chrámy nejsou osvobozeny od vládních regulací nebo soudních zásahů.
Chrámy jsou místa, kde máme nechat odejít své ego, nikoli předkládat naše osobní pohledy nebo názory.

Existují chrámy pouze pro muže a jiné zase pouze pro ženy. Také jsou chrámy, kde jsou uctívána určitá zvířata a chrámy, kde se po generace vykonávají jedinečné a unikátní praktiky.

13.června 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=hIBjW6QQFAY&feature=emb_title

Více informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/

https://nithyanandapedia.org/

Kategórie
Chrámy, Svatá města Hinduistický mnišský řád Vegetariánství

Vegetariánské město řešením útlaku?

Newyorské veganské nemocnice, britské děti meditují.

Palitana v Indii se může chlubit více než 900 chrámy a je považována za jedno z nejposvátnějších míst pro následovníky jainismu.
Jainisté mají hodně společného s dávnověkou osvícenou civilizací hinduistů.
Jainističtí mniši z Palitany v červnu 2014 stávkovali hladovkou a v srpnu 2014 Gujarat prohlásil Palitanu (s populací 65000 lidí) za oblast, kde se nekonzumuje maso. Zavřeli přes 250 řeznictví a zakázali prodej masa a vajec, i rituální zabíjení zvířat. (VeganNews.co)

EXISTUJE MÍROVÉ ŘEŠENÍ ÚTLAKU?
Pouze učiněním jogínských věd a věd védského osvícení prožitkem, pitím božského nektaru Upanišád, žitím agamas, viděním prožitku a manifestujících se schopností v našich životech si vytvoříme správnou vnitřní image.

Na mnoha místech se pokoušíme natáhnout ruku, abychom vytvářeli přátelskost, ale je to mylně chápáno jako slabost.

Způsobovat, aby lidé chápali koncepty, pravdy a životní styl, aniž bychom je obelhávali – včetně jógy, Kirtanu a udržováním všech těchto snadno stravitelných pravd v popředí pracujeme na tom, abychom odstranili hindu-fóbii. (Kailaasa.org)

V Senátu města New York nedávno prošel schválením návrh zákona (S1471A / A4072), který se snaží nabídnout všem nemocničním pacientům veganské jídlo v rámci státních možností. (LiveKindly.com). Bylo prokázáno, že rostlinná jídla snižují srdeční onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovku, rakovinu a obezitu a stojí méně než nemocniční jídla bez vegetariánské stravy.

Téměř 1,7 milionů Newyorčanů trpí cukrovkou a srdeční onemocnění tvoří 40% úmrtí ve státu. Vegetariánský život je dlouhodobá instituce hinduistického životního stylu.
Britská vláda si bere příklad z dávnověké védy jógy a vyučuje meditační techniky děti ve 370 školách (TrueActivist.com).

Pokročilejší studenti se budou učit o pozornosti, relaxaci svalů, stresu, úzkosti a čištění mysli.
Tato iniciativa se zabývá zprávami Národní zdravotnické služby, které ukazují, že 1 z 8 britských dětí má duševní poruchy a hovoří o eskalovaných zprávách o depresi a úzkosti, které nejsou řešeny.

11.června 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=1desQug7Lhg&feature=emb_title

Více informací

https://www.youtube.com/watch?v=Ysr2PhnZi7w

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/

https://hinduismnow.org/