Kategórie
Chrámy, Svatá města Sanatana Hindu Dharma

To nejlepší z hinduismu ve Spojených Státech, úžasné hinduistické chrámy, úpadek Sanatana Hindu Dharmy

Hinduisté velmi přispívají ke zlepšení společnosti kdekoli na světě, kde žijí, dokonce i když tvoří jen zlomek místní populace. Přestože čítají méně než 1% populace USA, hinduisté jsou vedoucími mnoha korporací a patří mezi nejvzdělanější skupinu s nejvyššími příjmy. Také jsou hodnoceni jako jedni z nejšťastnějších lidí na světě a jejich prosperující komunity mají nejnižší míru spáchaných trestných činů. 48% amerických hinduistů má postgraduální titul a 48% amerických hinduistů má příjem domácnosti ve výši 100 000 USD nebo více, 70% má minimálně 75 000 USD.

Doslova tisíce obrovských kamenných chrámů, vědeckých ekosystémů osvícení, stále ještě existuje po Indii, dokonce i dnes. Youtube Kanál Phenomenal Travel Videos ukazuje, že i jakékoli náhodné malé město bude domovem toho, co bylo kdysi velkým ekosystémem osvícení. Ve videu vidíme sochy Gopuramu, jejichž významu stále ještě nerozumíme. Zdá se, že postavy používají kapesní hodinky. Tolik tajemství je ve starověkých chrámech, které se nacházejí v každém malém místě hinduistické civilizace.

My hinduisté usínáme na vavřínech s myšlenkou „Sanatana Hindu Dharma nemůže být zničena“. Je to pošetilá myšlenka. I když se podíváme do doby před pouhými 200 lety, od Ghandaháru po Kambodžu vzkvétaly tyto civilizace před 1000 lety, ale ještě před 200 lety byla Sanatana Hindu Dharma od Ghandaháru až po Kambodžu praktikována jako životní styl. Nyní to není ani od Kanyakumari do Kašmíru. Kanyakumari je přemoženo konverzemi, Kašmír je také zničen. Teď je to jen z Arakkonam do Varanasi. Pochopte, jak jsme se scvrkli. Nežijte s představou, že Sanatana Hindu Dharma je nedotknutelná. – Kailaasa.org

2. července 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=opCPDuxWWCc&feature=emb_title

Víc informací

http://www.vedictempleohio.org/LifeBliss.aspx?view=Temples

https://autobiographyoftheavatar.org/?s=deiti

https://nithyanandeshwarahindutemple.org/