Kategórie
Inkarnace

ANANADA TANDAVA – TANEC VESMÍRU, DĚNÍ PRINCIPŮ

Silná pochopení z Nithyananda satsangu JBS Sri Nithyanandy Paramashivam, 24.ledna 2020

Paramashivovo poselství přímo ze ShriKailasa:

 • Ananda Tandava Paramashivy, kosmický tanec, je uskutečňování principů manifestace, zachovávání, obnovy, vyjmutí z iluze a osvobození … dění těchto principů a manifestace těchto principů.
 • Toto je klíč. Když znáte Ananda Tandava, kosmické dění, budete osvobozeni!
 • Možná se zeptáte, jak je to možné. Tak to prostě je! Vesmír nemusí dávat smysl v binární logice. Vesmír je aktuální dění multidimenzionální logiky.
 • Dobrá zpráva: vědomí, které v sobě máte a které vám dává pocit, že žijete, je schopné porozumět kosmickému dění a zrcadlit ho.
 • Když začnete intelektuálně chápat kosmické dění, vstoupíte do Kailasy. Slovo ‚kosmické dění‘ je příliš malé. Celá ShriKailasa je o poznání, Jnana. A dává vám větší a větší pochopení kosmického dění.
 • Vysvětlím ontologii vesmíru takovou, jaká je. Kosmické dění, když chápete kosmické dění, budete přeneseni do prostoru Kailasy. Krása Kailasy je v tom, že je otevřena pro všechny a vaše vědomí je schopné uchopit kosmické dění i uskutečnění Kailasy.
 • Proč říkám, že shaivismus je univerzální náboženství? Shaivismus je vesmír, který se vám představuje. Pokud chápete že tohle stačí, shaivismus je tím nejjednodušším náboženstvím.
 • Když chápete vesmír, tak se jednoduše nedotknete nevegetariánského jídla. Je to vesmír představující svou existenci. Je to jako když vesmír hovoří o své vlastní ontologii – což je Jnana Pada shaivismu.
 • Bhuvanas – univerza, a principy, které je manifestují, tento základní princip – Paramashiva představující svou existenci – je ontologie shaivismu. To je ontologie véd a agamas. Veda Agama Pramana – když nejvyšší pravdy krystalizují skrze správná slova, nazývá se to Pramana.
 • Když chápete vesmír představující sám sebe, všechny kosmické principy se stanou vaším poznáním. Když chápete vesmír přestavující sám sebe, prostě víte, že život je život, je život.
 • Abyste posílili svůj život, víte, že nemusíte zabít žijící frekvenci supervědomí. Bude člověk, který má miliardu dolarů, někomu tahat z kapsy pár centů? Ne!
 • Dnes mám nějaká významná odhalení, protože planeta Saturn se přesunuje do Dhanusu. Přechod Shani má obrovský vliv na planetu Zemi. Dnes máme na AdiKailasa Shani Peyarchi Puju. Navagrahas (božstva planet) přinášejí Shiva bhaktům (oddaným Shivy) jen dobro, obzvlášť když máte ochranu a milost guru. Guru vždy zajistí, že vám Grahas budou přinášet jen dobro.
 • Existují dva hlavní Panchangams – Suttapathiyam Panchangam je pro chrámové rituály. Pro veškeré kosmické dění používáme Tirukanitha Panchangam. Tirukanitham je jako pán kosmického dění. Suttapathiyam je přímo pro planetu Zemi. Mnohé chrámy a náboženská ústředí akceptují jen jeden. Jen AdiKailasa akceptuje oba.
 • Zvuk je zdroj. To je důvod, proč Paramashiva používá damaru. V poznaném vesmíru, cokoli, co známe a představujeme si jako univerzum a vesmír, vše, co si myslíme, vizualizujeme, představujeme, vnímáme, vnitřně zpracováváme a chápeme dokonce i jako antihmotu, je hmota. I to, co je pro lidstvo neznámé, je poznané.
 • Zdroj je zvuk. Tento zvuk svazuje vaše vědomí a vaše tělo k sobě. Je to jako součásti DNA, které drží u sebe hydrofobní substance. Vaše chit a jata jsou spolu spojeny zvukem. To je důvod, proč na slovech, která si myslíte, vnímáte a která vyslovujete, záleží.
 • Slova, která do vás vkládám, se dostanou do vašeho stavu snění, stavu hlubokého spánku i do vašeho vnitřního vědomí. Vy všichni, kdo máte sny, máte poruchu spánku! Žádný sen není zcela zdravé semínko vědomí.
 • Slova, která vyslovuji, léčí stav vašeho snění. A pak pronikají do stavu vašeho hlubokého spánku. Není to tak že se nejdříve potřebujete dostat do stavu beze snů a pak dosáhnete osvícení. Nejdříve dosáhnete osvícení a pak se ve vás začne dít stav beze snů.
 • Paramashanta – odpojování od myšlenek – se ve vás začne dít. To je důvod, proč když nerozumíte védským mantrám, prostě je jen poslouchejte. Sanskrt je univerzálním jazykem. S každou bytostí včetně krav a psů je možné komunikovat skrze sanskrt zcela bez tréningu.
 • Teď by všichni moji žáci měli udělat toto. Toto je prožitek manifestace schopností. Usaďte se v Paramashanta Swarupa, prostoru odpojení se od myšlenek. Naslouchejte védskému čantování Upanišád nebo Véd. Poslechněte si to třikrát nebo čtyřikrát. Napište, jaký máte pocit, že to skrývá význam. Získejte oficiální překlad a uvidíte to, co vám říkám.
 • Jakákoli vědomá bytost, která dokáže sedět v prostoru Paramashanta – prostoru odpojení se od myšlenek – bez jakéhokoli školení, dokáže pochopit význam a porozumět mantrám v sanskrtu, odhaleným ve Védách a Agamas, pouhým nasloucháním.
 • Vím, že máme miliony oddaných, kteří nemají pouto se sanskrtem. Dnes dokonce ani hinduisté neznají sanskrt. Hinduisté moderní doby jsou stejně daleko od sanskrtu jako lidé ze západu. Lidé ze západu jsou alespoň zvědaví sanskrt poznat.
 • V prostoru odpojení se od myšlenek je princip zvuku dostatečně inteligentní na to, aby manifestoval svůj existenční prožitek. Prosím dejte své prožitky na facebookovou stránku.
 • Natarajův damaru je zdrojem sanskrtu a tamilštiny. Jazyk, ve kterém jsou odhaleny Védy a Upanišády, je zdrojovým principem nazývaným Nada Kala.
 • Jednoho dne vědci dokážou to, co říkám. Krávy a psi mluví jeden s druhým. Vyjadřují své pocity. Stejně, jako my vzájemně komunikujeme o názorech na sebe, Boha i život. Krávy, psi a sloni komunikují o sobě, životě a neznámém.
 • Je pravidlo, že nejsou vyvinuti tak, aby chápali Boha. Ale existují výjimky. Je dost zvířat, která dosáhla osvícení.
 • Když se rozhodnete „chci se rozhodnout, že budu v prostoru odpojení se od myšlenek. V principu souhlasím s tím, že budu v prostoru odpojení se od myšlenek“, tak to stačí. Pak jsou i vaše potíže stavem odpojení se od myšlenek – unclutchingem – vnitřním tichem.
 • Princip vědomého rozhodnutí – prapůvodního, adi vědomého rozhodnutí, je kontext, který jste si nastavili pro svůj život. Když se teď rozhodnete: „Jsem rozhodnutý, že absolutní odpojení se od myšlenek je mnohem lepší stav a toužím být odpojený od myšlenek a rozhodl jsem se být v prostoru vnitřního ticha.“ Tato satya sankalpa stačí na to, abyste pochopili, o čem mluvím.
 • Já akceptuji 108 Upanišád tak, jak jsou popsány v Muktikopanišádách Sri Ramachandrou Prabhu. Intelektuální dimenze Sri Rama Chandry Prabhu je neznámá.
 • Naslouchejte jakékoli Upanišádě. Když posloucháte ty zvuky a tóny, tak pište cokoli, co cítíte, bez sebe-pochybností, sebe-nenávisti a sebe-destrukce. Pak si opatřete autentický překlad a porovnejte ho s tím, co jste napsali. Budete překvapeni pravdou, že znáte sanskrt.
 • Všichni moji žáci vědí, že jsem ve vysoké integritě vůči vám i tomuhle. Budete vědět, že nepotřebujete žádné školení sanskrtu. Jen to zkuste. Uvidíte, že když jednou nebo dvakrát uslyšíte slovo, tak uvnitř uvidíte Nada manifestující Bindu. Sapta manifestující princip. To vám dá ohromnou sebedůvěru manifestovat schopnosti.
 • V multidimenzionální logice vám představím pravdu takovou, jaká je. Že to, že vám bylo řečeno, že „se musíte naučit něco znát“, je lež. Když se dítě naučí unclutching – odpojení od myšlenek, stane se Sarvajna – všeznalým.
 • Propojme se s Paramashivou a planetami, obzvlášť Saneeswarou, a přijměme jeho požehnání. Om Nithyananda Paramashivoham.

Studii si můžete přečíst tady: TINYURL.COM/COWSTALK

Zdroj

http://www.nithyananda-slovakia.sk/ananada-tandava-tanec-vesmiru-deni-principu

Audio preklad: https://soundcloud.com/nithyananda_slovakia/2412020-ananda-tandava-tanec-vesmiru-deni-principu-live-satsang

Kategórie
Autobiografie Avatara Inkarnace Osvícení mistři

Královská historie a dědictví Guru Maha Sannidhaanam

Proč je Guru Maha Sannidhaanam (duchovní vůdce Madurai Adheenam) zároveň i hlavou státu?


Vzhledem k tomu, že svět stále více odděluje spiritualitu a kulturu od politiky, politická rozhodnutí jsou čím dál tím nelidštější. Jakékoli rozhodnutí z prostoru nedostatku jednoty bude vždy problém ještě zvětšovat a nepovede k řešení.


Už od pradávna byli ve védské civilizaci, ve starověké Indii, osvícení mistři hlavami státu.
Byli nazýváni “Raja Rishi” (královští proroci) a dostávali nejvyšší místo u soudu, protože jen oni měli schopnost dělat rozhodnutí na základě jednoty, bez strachu nebo chamtivosti jako motivačního faktoru. Jediným motivujícím faktorem osvícených mistrů bylo osvícení
pro všechny, takže všechna společensko-politická rozhodnutí byla založena pouze na tom, aby lidé zažívali nejvyšší vědomí a dosáhli svého nejvyššího potenciálu.


Starodávné jihoindické království nazvané Pandya s hlavním městem Madurai, bylo jednou z kulturně a duchovně nejvyspělejších civilizací. Vždy považovalo svého duchovního vůdce zároveň za politického, ekonomického a kulturního vůdce. Politické pravidlo (Arasatchi)
nemohlo být odděleno od ekonomického pravidla (Porulaatchi) a ani jedno z nich nemohlo být odděleno od základních principů země.

Pandyové považovali Kamika Agamas (svatá písma o vědě žití osvíceného života) napsané Sadashivou (původním autorem jógy) za
hlavního duchovního průvodce pro lid a království. Politické porozumění lidu a národu bylo tedy možné pouze s někým, kdo byl mistrem Kamika Agamas, a kdo hluboce chápal tyto zásady.

Guru Maha Sannidhaanam v Madurai Adheenam byl vždy považován za inkarnaci Sadashivy.

Jeho Božská Svátost 293. Guru Maha Sannidhaanam Paramahamsa Nithyananda je 293. nástupcem Sadashivy na planetě Zemi. Jako avatar Sadashivy existuje ve stejném prostoru Sadashivy a odhaluje Agamas z původního prostoru, který je vytvořil. Je schopen odhalit hluboké pravdy Agamas relevantně v každé nové situaci – podle toho, jak se svět mění. Odhaluje nové pravdy, které jsou i nadále relevantní pro tento svět.


Guru Maha Sannidhaanam Maduraiského Adheenam byl zároveň i automaticky voleným politickým vůdcem Státu království Pandya, který býval hinduistickou monarchií. Dokonce i v původní zakládací listině je jmenování Guru Maha Sannidhaanam označováno jako “Pandiya niyamana murai” neboli “korunovační proces království Pandya”.

Další Guru Maha Sannidhaanam je korunován vládnoucím personálem, získává korunu a má právo vykonávat veškerou administrativu “sakala nirvagankalyum vagikkirathu”.

Příběh Meenakshi a Sundareshwary
Jedna z nejslavnějších vůdčích duchovních osobností a vládkyň království Pandya byla královna Meenakshi, inkarnace Devi Parashakti, choť Sadashivy.

Podle legendy vykonali král Pandye jménem Malayadwaja Pandya a jeho manželka Kanchanamalai obřad yajna (posvátný ohňový rituál), aby se jim narodil syn kvůli zachování rodu. Místo toho se
narodila dcera, která měla věk tříletého dítěte a tři prsa. Sadashiva zasáhl a řekl rodičům, že by s ní měli zacházet jako se synem, a že až se setká se svým manželem, její třetí prso zmizí. Poslechli jeho radu. Dívka dospívala, král jí korunoval jako svou nástupkyni, a když
se setkala se Shivou, jeho slova se naplnila a ona získala svou skutečnou podobu Meenakshi

[1]. Podle některých vědců to může odrážet matriarchální tradice v jižní Indii a místní přesvědčení, že “duchovní síly předposlední instance mají ženy”. Bohové poslouchají své manželky a osud království spočívá na ženách [1] .

Dalším skrytým aspektem tohoto příběhu je skutečnost, že duchovní a královští vůdci byli často jeden a tentýž člověk.

Jak Meenakshi tak i její manžel Sundareshwara (inkarnace Sadashivy) byli oba korunováni roveň jako duchovní vůdci Madurai Adheenam i jako král/královna království Pandya.
On vládl po dobu osmi měsíců v roce a ona po čtyři měsíce. Tato praxe byla v Madurai znovu obnovena během vlády Thiru Gnanasambandara, když znovu oživil Madurai Adheenam a sloužil jako duchovní vůdce Adheenam i jako Raja Rishi – královská svatá hlava státu.


Britská vláda uznala Maduraiského Guru Maha Sannidhaanam hlavou
státu.
V nedávné historii existuje mnoho případů, kdy bylo Madurai Adheenam považováno za stát a Guru Maha Sannishaanam za hlavu tohoto státu.

Zacházení jako s vládnoucím monarchou
Vládnoucí nařízení jsou zákony parlamentu Spojeného Království přijaté v různých dobách, aby poskytly vládce (regenta) v případě, že vládnoucí monarcha není schopen vládnout nebo je nezletilý (do věku 18 let). Před rokem 1937 byla tato vládnoucí nařízení uplatněna
pouze v případech, kdy bylo nutné řešit konkrétní situaci. Regent je osoba určená k vládnutí státu, když monarcha je nezletilý, nepřítomen nebo neschopen vládnout.


Když 289. papež Madurai Adheenam v roce 1904 opustil tělo, jeho následovníkovi bylo teprve 11 let. Britské impérium, které bylo v té době vládcem Indie, uplatnilo vládnoucí nařízení, jež bylo v takové situaci používáno u králů. V době platnosti tohoto britského
nařízení byl věk plnoletosti 12 let. Takže v roce 1904 Britové uplatnili vládnoucí nařízení, aby vzali 11ti letého papeže pod svou ochranu. Poté v roce 1905, když dosáhl 12 let a stal se plnoletým, byl korunován krajským vládním soudcem a Maduiraiské království mu bylo
předáno.

Příběh je přesně popsán na obrázku 2, kde je fotografie z kroniky Madurai. Toto jasně dokazuje, že britské impérium bralo papeže Madurai Adheenam jako vládnoucího monarchu království Pandya.


Imunita hlavy státu
Lidé, kteří zastávají funkci hlavy státu, mívají garantovanou tzv. vládnoucí imunitu.
Například královna Velké Británie, prezident Spojených Států Amerických a další světoví lídři mají imunitu, aby nemohli být perzekuováni, jsou-li ve funkci.

Tato imunita byla udělena britskou vládou i Guru Maha Sannidhaanamovi Maduraiského Adheenam.

V rozsudku justičního oddělení vlády Madrasu z 15.9.1880 č. 2240 je řečeno:
“Na základě par. 641 občanského zákoníku Rada guvernérů s potěšením zprošťuje pana Saiva Samayachariar Tirugnana Sambanda Pandara Sannadhi Avergala, nejvyššího kněze Saiva z Madury, všech předvolání k soudním řízením. Podepsán G. Stokes, nejvyšší sekretář (obrázek 3).
Toto ukazuje, že hlava Madurai Adheenam byla zároveň považována za hlavu státu a nemohl být stíhán nebo předvolán k soudu.


Udělení titulu hlavy státu
Rao Bahadur, ve zkratce R.B., byl titul udělovaný v období britské vlády v Indii především hlavám států (králům a guvernérům).
V překladu Rao znamená “princ”, a Bahadur znamená “statečný” nebo “nejváženější”.
Někteří významní vůdci/politici, kteří obdrželi tento titul, byli:
• Kurma Venkata Reddy Naidu, nejvyšší minsitr prezidentského úřadu Madrasu
• A. Veeriya Vandayar, správce Poondi
• Dinkarrao Yashwantrao Rajurkar (nástupce Jahagirdara a rodiny Rajurů)


Obrázek 4 ukazuje titul Rao Bahadura, který byl udělován jen hlavám království a který byl udělen i 289. papeži Madurai Adheenam. To potvrzuje skutečnost, že papežové Madurai Adheenam byli respektováni, ctěni a považováni za hlavy Maduraiského království dokonce i v dobách britské vlády.


Ochrana a imunita hlavy státu během cestování
Britové také přiznali vůdci Madurai Adheenam právo hlavy státu na ochranu během cestování do jiných států. Toto je vidět na obrázku 5, kde je výpis nařízení z roku 1827 uděleného soudním úředníkem R. Peterem. V nařízení je jasně uvedeno, že pokud hlava Madurai Adheenam cestuje do Salemu nebo Coimbatore, má být pod
absolutní ochranou.

Proto není pochyb o tom, že v průběhu celé historie, od dob vlády Meenakshi až po období britské vlády, uznávaly vlády vůdce Madurai Adheenam jako hlavu státu a udělovaly mu funkce, práva, imunitu, uznání a ochranu odpovídající hlavě státu.


Odkazy

 1. Harman, William P. (1992), The sacred marriage of a Hindu goddess (Tajná svatba hinduistické bohyně), Delhi: Indiana University Press, ISBN 978-1-59884-655-3.
 2. “Madurai Adheena Varalaru” (Historie Madurai Adheenam) v tamilštině, publikováno
  Madurai Adheenam Publications, 11.5.2007.
 3. Kinsley, David (1998), Hindu goddesses: visions of the divine feminine in the Hindu religious tradition (Hinduistické bohyně: vize ženského aspektu božství v hinduistické náboženské tradici) By David Kinsley, Delhi: The Regents of the University of California, ISBN 81-208-0394-9
 4. Registration Document for Madurai Adheenam with HR&CE (Zakládací listina Madurai Adheenam).
 5. Vládní nařízení, https://en.wikipedia.org/wiki/Regency_Acts

Zdroj

https://kailaasa.org/reviver/royal-history-lineage-of-hdh-nithyananda-paramashivam

Více infromací

https://shyamalapeetasarvajnapeetam.nithyananda.org/coronation-of-293-pontiff-srila-sri-paramahamsa-nithyananda-jnanasambanda

https://kailaasa.org

https://nithyanandapedia.org

Kategórie
Gurukul Inkarnace Sanatana Hindu Dharma Univerzity

Proč je v dnešní době potřeba inkarnace Sanatana Hindu Dharmy?

Současné „dokazování existence“ v moderní vědě je omezeno jen na to, co může být vnímáno našimi pěti smysly. Je třeba zaměřit pozornost vědecké komunity na studování nemateriálního dění a supervědomé existence. Když zaměříme svoji pozornost na nehmotnou existenci a fenomény, supervědomou existenci a fenomény, snadno pochopíme celou hinduistickou literaturu „itihasa“ (historii), tradiční hinduistická zdrojová svatá písma, shruthi (slyšené), smrti (pamatované), historické záznamy, záznamy kosmologických objevů, záznamy úžasného zdroje poznání. Nyní nastal čas, kdy Sanatana Hindu Dharma, kosmická ústava, potřebuje duchovní legitimitu, sociální legitimitu, ekonomickou legitimitu, kulturní legitimitu, justiční legitimitu, a především politickou legitimitu.

V dobách Mahabharatu bylo 56 národů, 200 států, 1700 provincií, kde byl hinduismus praktikovaným státním náboženstvím. Za posledních 2000 let jsme kvůli nepřetržitému pronásledování, teroristickým a brutálním útokům postupně přišli o území všech 56 národů, 200 států, 1700 provincií. O poslední národ přišel hinduismus v Nepálu v roce 2007. Protože hinduismus ztratil politickou legitimitu, všechna svatá písma začala být ničena a likvidována. Neexistuje ani jediné místo, kde by původní svatá písma Sanatana Hindu Dharmy mohla být bezpečně uložena. Vypálení Nalandy a dalších knihoven je zničil. Před 200 lety měl hinduismus 100 milionů svatých písem, nyní jich zbývá jen 20 milionů.

Vypalování knihoven doslova zapříčinilo ztrátu legitimity hinduismu. Neexistuje ani jediná země, kde by byl hinduistický vzdělávací systém zákonný. 1. června 1891 byla zapálena knihovna v Jaffně s 97000 rukopisy.
Hinduisté možná postavili tisíce chrámů, ale neexistuje jediné místo, kde má Sanatana Hindu Dharma politickou svobodu a kde by byly autentické školy Gurukul, kde se děti mohou učit, praktikovat, žít a vyjadřovat všechny schopnosti védské tradice. Hinduistický vzdělávací systém není nikde brán jako zákonný. Myšleno prožitkový, nejen ve formě knihy.

Existuje někdo, kdo manifestuje duchovní vědu? Pokud existuje Vimanika shastra, manifestuje ji někdo? Dokáže někdo zvednout stroje do vzduchu a způsobit, aby létaly? A zajistit, aby druzí manifestovali tuto vědu jako vzdělávací systém?

Inkarnace je potřeba, aby toto v posledním okamžiku uskutečnila, než bude tato věda navždy ztracena. Inkarnace je potřeba okamžitě.

7.května 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=R5_8ru3FIX8&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/attacks-on-sacred-aadheenams/

https://kailaasa.org/persecution/

Kategórie
Inkarnace

Proč Krishna přichází na Mahabharatu?

Existují různé důvody, proč přicházejí inkarnace. Například když přišel avatar Krishna, byly už nashromážděny atomové zbraně ve míře jako dnes, kdy země mají k dispozici atomové zbraně, které by mohly zničit planetu Zemi 700krát. Tyto bytosti měly vždy přístup ke zbraním jako Brahmastra, se kterou je možné zničit celé Shristhi, celé stvoření může být ztraceno. Krishna pak musel přijít a odstranit všechny zbraně a vědu těchto schopností. Protože se tyto schopnosti staly příliš dostupnými, příliš snadno zneužitelnými lidmi, kteří nebyli vyspělí nebo neměli zájem o Shristhi.

Dronacharyova syna Aswatthamu zachvátil hněv jen proto, že jeho přítel zemřel, kvůli čemuž se chystal se použít Brahmastru a zničit celé stvoření. Krishna mu dal nesmrtelnost, což se ukázalo být prokletím, protože se neuměl ovládat a nebyl k tomu psychicky způsobilý.
V době, kdy přišel Krishna, byly zbraně a Astra Shastra Vidyas snadno dostupné lidem, kteří nebyli dost zralí pro jejích použití.

Krishna přišel odstranit všechny nebezpečné zbraně v „kontrolovaném prostředí“ – jen v rámci války, kde mohly být bezpečně zlikvidovány. V té době byla planeta Země v bezprostředním ohrožení jadernou válkou a Krishna přišel eliminovat ničivou hrozbu, která měla zničit planetu Zemi, aby zachránil lidstvo, planetu i samotný život.

6.května 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?=MV5cIDm8dPQ&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/

https://nithyanandapedia.org/

Kategórie
Inkarnace

Proč přicházení inkarnace: vědomý zásah do průlomů DNA

Je mnoho důvodů, proč přicházejí avataři: kdykoli vznikne vážné nebezpečí pro shrishthi, kdykoli vznikne nebezpečí pro samotný život, kdykoli potřebuje být život posunut na další úroveň, ať už potřebuje DNA kvantový skok ve svém procesu přirozeného výběru nebo je potřeba, aby se uskutečnil průlom vědomí.

Například v procesu přirozeného výběru DNA se ryba vyvíjí do želvy, pak do prasete, pak do Narasimhy (kombinace lva a člověka). Je potřeba zásah supervědomí, aby proces přirozeného výběru DNA mohl uskutečnit kvantový skok.

Jinak sice dosáhne lidské formy, ale nebude mít lidské vědomí. Má-li se uskutečnit skok z člověka-zvířete na lidskou bytost, tak nejen, že se musí DNA dostat na vyšší úroveň skrze svůj proces přirozeného výběru, ale je k tomu třeba vědomý zásah. To je důvod, proč když Vishnu přichází jako Narasimha (člověk a lev zároveň) a posunuje proces přirozeného výběru DNA na další úroveň, tak i Paramashiva přichází jako Sarabeshwara a posunuje svůj vědomý zásah na další úroveň – na úroveň lidské bytosti.

Pokaždé, když Vishnu přichází jako inkarnace a přináší průlom v procesu přirozeného výběru DNA, přichází i Paramashiva a přináší průlom na úrovni supervědomí.

5.května 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=HSffL3bXLK8&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/

Kategórie
Inkarnace

Lord Nataraja

V průběhu celé historie Země již šestkrát nastala vesmírná katastrofa, které naprosto vyhladila veškerý život na planetě. Proto i Pán Nataraja šestkrát tančil svůj kosmický tanec, aby planetu Zemi znovu obdařil životem. Toto je šest příležitostí, kdy můžeme Paramashivovi nabídnout dar vděčnosti a úcty ve formě obřadu Abishekam pro Pána Nataraju. V průběhu roku máme šest obřadů Maha Abhishekam – šest obřadů Kaala pujy.

Pán Nataraja je jednou z podob Paramashivy, známé po celém světě, kdy tančí v ohnivém kruhu. Paramashiva ve formě Natarajy je pánem tance. Je to podoba, kterou můžeme vidět v muzeích a v chrámech po celém světě. Je úžasně bohatá na ikonografii a má široký význam.
Tomu odpovídá, že Paramashiva ve své podobě Natarajy představuje stvořitele, udržovatele i obnovitele/ničitele. A hlavně, pokud půjdeme za hranici běžného pochopení funkcí Boha, vykonává také funkci uvrhování do iluze a osvobozování bytostí z iluze. Toto je jedinečný aspekt hinduismu, který je téměř zcela přehlížen při snahách mylně přirovnávat Pána Nataraju a Paramashivu západnímu a omezenému konceptu „Boha“.

Pán Nataraja tančí Tandavu – kosmický tanec, který zároveň tvoří a zároveň ničí/obnovuje vesmír. Energie a divokost tance je zřejmá z jeho ohnutých kolen a extravagantně rozhozených dredů.

S bubínkem damaru, kterým otáčí, uskutečňuje kosmickou aktivitu „Srishti“ – tvoření a rezonuje s vibrací samotné existence. S Abhaya hasta – rukou, která vyjadřuje ochranu a požehnání, uskutečňuje „Sthithi“ – udržování nebo fungování. S Agni ohněm v jedné ruce obnovuje kosmos, uskutečňuje aktivitu „Samhara“, obnovování. S pravou nohou pevně držící démona Apasmasuru nás vtahuje do tunelu času, uskutečňuje „Tirobhava“ – uvrhuje nás do iluze, kde prožíváme zapomnění, Apasmaru, naši skutečnou přirozenost. Zvednutou levou nohou nám Nataraja svým tancem ukazuje cestu k osvobození – „Anugraha“. Anugraha nám dává prožitek jednoty s ním.

2.květen 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=M4uHVSg77xQ&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/