Kategórie
Inkarnace

Lord Nataraja

V průběhu celé historie Země již šestkrát nastala vesmírná katastrofa, které naprosto vyhladila veškerý život na planetě. Proto i Pán Nataraja šestkrát tančil svůj kosmický tanec, aby planetu Zemi znovu obdařil životem. Toto je šest příležitostí, kdy můžeme Paramashivovi nabídnout dar vděčnosti a úcty ve formě obřadu Abishekam pro Pána Nataraju. V průběhu roku máme šest obřadů Maha Abhishekam – šest obřadů Kaala pujy.

Pán Nataraja je jednou z podob Paramashivy, známé po celém světě, kdy tančí v ohnivém kruhu. Paramashiva ve formě Natarajy je pánem tance. Je to podoba, kterou můžeme vidět v muzeích a v chrámech po celém světě. Je úžasně bohatá na ikonografii a má široký význam.
Tomu odpovídá, že Paramashiva ve své podobě Natarajy představuje stvořitele, udržovatele i obnovitele/ničitele. A hlavně, pokud půjdeme za hranici běžného pochopení funkcí Boha, vykonává také funkci uvrhování do iluze a osvobozování bytostí z iluze. Toto je jedinečný aspekt hinduismu, který je téměř zcela přehlížen při snahách mylně přirovnávat Pána Nataraju a Paramashivu západnímu a omezenému konceptu „Boha“.

Pán Nataraja tančí Tandavu – kosmický tanec, který zároveň tvoří a zároveň ničí/obnovuje vesmír. Energie a divokost tance je zřejmá z jeho ohnutých kolen a extravagantně rozhozených dredů.

S bubínkem damaru, kterým otáčí, uskutečňuje kosmickou aktivitu „Srishti“ – tvoření a rezonuje s vibrací samotné existence. S Abhaya hasta – rukou, která vyjadřuje ochranu a požehnání, uskutečňuje „Sthithi“ – udržování nebo fungování. S Agni ohněm v jedné ruce obnovuje kosmos, uskutečňuje aktivitu „Samhara“, obnovování. S pravou nohou pevně držící démona Apasmasuru nás vtahuje do tunelu času, uskutečňuje „Tirobhava“ – uvrhuje nás do iluze, kde prožíváme zapomnění, Apasmaru, naši skutečnou přirozenost. Zvednutou levou nohou nám Nataraja svým tancem ukazuje cestu k osvobození – „Anugraha“. Anugraha nám dává prožitek jednoty s ním.

2.květen 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=M4uHVSg77xQ&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/