Kategórie
Perzekuce, holokaust

Placené konvertování

Organizací FACTmuseum.com byly zdokumentovány a odkoupeny důkazy o podněcování hinduistů ke konvertování finančními odměnami proplácnými institucemi. Toto se dělo za vlády Aurungzeba, 6. mughalského císaře, který vládl 49 let od roku 1658 až do své smrti v roce 1707. Svou moc získal originálním způsobem – uvězněním svého královského otce, Shah Jahana a zabráním jeho trůnu.

„Císař nařídil ustanovení, že každý hinduistický muž, který se stane muslimem, dostane 4 rupie a každá hinduistická žena 2 rupie, z pokladny paláce.“
V každém případě vidíme, že konvertování bylo oceněno. Tímto ‚oceněním‘ bylo v mnoha případech jmenování do funkce Quanunga (zemského správce) a pokud šlo o důležité osoby, tak i získání muslimských jmen. Když se Hira Bairagi z Khargody stal muslimem, dostal saropu (šál) a denní příjem 5 rupií. Existuje mnoho případů, kdy vězňům, kteří byli zajati během válečných operací, nebyla dána jiná možnost, než akceptovat islám (nebo trpět ve vězení).
Částka nabízená jako podnět ke konvertování byla vysoká a dosahovala téměř jednoho měsíčního příjmu v případě hinduisty – dělníka (muže).

Těm, kteří se stali muslimy z oddanosti k islámu, byly finanční příspěvky v budoucnu pozastaveny.
Dokument obsahuje jedno z nejnestoudnějších prohlášení a nejzávažnějších obvinění týkajících se metod, které se využívaly pro šíření islámu v Indii … a to v době po více než 400 letech od nastolení muslimské vlády v Indii od roku 1200.

„Existuje mnoho Akhbaratů (Augangzebových dvorních listů), které zmiňují, že stav Quanungo byl obnoven, pokud se někdo stal muslimem, nebo že člověk nebo osoby byly jmenováni za Quanungy, když akceptovali islám, nebo že souhlasili s tím, že se stanou muslimy, evidentně pod tlakem nebo proto, že k tomu byli podněcováni.“

Typický záznam v Akhbaratu, jako například z 22.4.1667, sděluje: „Makrand a další, všichni čtyři se stali muslimy. Byla jim navrácena funkce Quanungů v Parganah Khohri. Byli jim uděleny čtyři Khilaty. Pravdivé rčení Jadunatha Sarkary „staňte se muslimy a stanete se Qanungy“, se stalo příslovím.

Protože Quanungo důvěrně znal zvyklosti a správní mechanismy země, mohl fungovat jako nejlepší agent pro ochranu zájmu muslimů a šířit vliv islámu i do okrajových oblastí.

4.května 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=aZlrqWd11WQ&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org

https://kailaasa.org/attacks-on-sacred-aadheenams

https://kailaasa.org/persecution

https://nithyanandapedia.org