Kategórie
Hinduistický mnišský řád Kailaasa

Jak byly Rudrakanyas v Indii pronásledovány

Rudra Kanyas byla umělecká komunita těch nejčistších a nejoddanějších žen. Tradice Rudra Kanya byl ryzím ekosystémem osvícení pro ženy. Jedná se o komunity maximálně výkonných a vysoce úspěšných umělkyň, které žijí v jednotě s Paramashivou a žijí život extrémní čistoty a integrity vůči Němu.


Rudrakanyas žily v budovách chrámů a účastnily se všech posvátných rituálních událostí. Své umění vykonávaly s nejvyšší oddaností božství (samotnému Paramashivovi) při denních obřadech uctívání i během chrámových festivalů a oslav.


Jako vždy, pronásledování chtiví, násilní a vychytralí útočníci vnímali tyto ženy příkladné krásy a znalostí svým omezeným rozumem a pokřivenou myslí a snažili se je vypodobnit jako prostitutky. Jakmile je takto zhanobili, začali představitelé invazních a takzvaně “sekulárních” náboženství zabírat veškerý jejich majetek a živobytí, jež vždy souviselo s chrámy a dohnali je až k chudobě.


Tím byla zlomena kulturní páteř hinduismu. Učinili je zoufalými, takže mnoho Rudrakanyas bylo v podstatě donuceno k prostituci, aby vůbec pokryly své základní životní potřeby. To pak proti nim bylo použito, aby jejich pověst byla ještě více zničena. Pomalu začaly přicházet o svou vysoce uznávanou reputaci, kterou původně měly, a nyní je již celý tento duchovní ekosystém osvícení zničen a znevážen k nepoznání.

Takto se anti-hinduistickým silám podařilo zničit jednu z nejnádhernějších osvícených komunit Indie, která snoubila krásu a umění a dávala význam žen příkladem tak, jako žádná jiná.


V tento Mezinárodní den žen posilněme ženy skutečnou super-vědou manifestace schopností založenou na skutečném supervědomí. To je reálná práce, kterou potřebujeme udělat. Všechny ostatní řeči o rovnoprávnosti a nerovnoprávnosti jsou samé bludy. Toto je SKUTEČNÝ způsob, jak posílit ženy. Toto je skutečný způsob hinduistického feminismu!


Dedikujme tento den oživení hinduistické RUDRA KANYA sampradaye – komunitě, která je nepronásledovanějším a nejohroženějším tradičním domorodým oddaným a čistým ekosystémem osvícení.


Swamiji a jeho sangha se zavazují Paramashivovi, že s Jeho požehnáním obnovíme naši Rudrakanya sampradayu a posílíme ženy po celém světě supervědomím a vědami manifestace schopností.

Zdroj

https://nithyanandapedia.org/wiki/New_Clear_Bomb_-_Tantra_is_Oneness_with_Paramashiva_and_the_Path_to_Become_a_Perfect_Rudrakanya

Víc informací

Audio-preklad celého Satsangu: https://soundcloud.com/nithyananda_slovakia/11112018-webinar-o-tantre

Kategórie
Kailaasa

Čtyři hlavní aspekty našeho životního stylu oživeny

Jádrem agamas – čisté nauky života, kterou Paramashiva odhalil již před věky, jsou čtyři hlavní aspekty našeho životního stylu: Yoga Pada, Chariya Pada, Kriya Pada a Jnana Pada.


Tyto ztracené dávnověké aspekty osvícené civilizace jsou nyní opět oživovány a jejich sláva se vrací díky inkarnaci samotného Paramashivy – Bhagwanovi Sri Nithyanandovi Paramashivam, ve formě 1008 Kailaasas, které rychle vznikají na celém světě.

Yoga Pada je oživována prostřednictvím tisíců Yoga Shaakhas a jógových studií v každém státu a přináší nejčistší formu jógy.


Chariya Pada je oživována prostřednictvím goshalas (védské jednotky pro péči o zvířata/krávy) a annalayas, adheenams, center pro léčení, atd., která aktivně slouží více než milionu bytostí tím, že poskytují nejlepší kvalitní organickou sattvickou stravu, mocná poznání a osvícené prostředí, čímž udržují ekosystém osvícení živý.


Kriya Pada je oživována prostřednictvím tisíců chrámů a yagashalas, které jsou budovány přímo Swamijim a stovky z nich byly Swamijim znovu uvedeny do provozu. Vybudování chrámu není jen otázka stavby samotné, ale jde o vytvoření a zachování samotného ekosystému osvícení s tím, že každý chrám má svůj jedinečný životní styl od výroby deities (božstev) až po rozšiřování řad sanyasínů, kteří je udržují v chodu.


Jnana Pada je oživována Swamijim prostřednictvím satsangů, gurukul škol a knihoven, které se začínají budovat po celém světě a restaurováním a obnovou více než 100 milionů palmových listů s ručně psanými svatými texty.

Zdroj

https://kailaasa.org/

Víc informací

https://nithyanandapedia.org/wiki/Yoga

https://www.youtube.com/channel/UCx3e_K5VKnUAhmPdx_EpsRA

Kategórie
Kailaasa

Svatá zdrojová kniha kosmické ústavy

Svatá zdrojová kniha kosmické ústavy Kailaasy SRI SAMRAJYA LAKSHMI PITHIKA z Akāsha Bhairava Tantry je nyní k dispozici v ANGLIČTINĚ!!!


Knihu si můžete přečíst zde: 

https://kailaasa.org/vision-of-cosmic-constitution


Tato kniha je příručka pro císaře a blaho národa, kterou Paramashiva odhalil Parashakti.
Tato tantra obsahuje 139 patat (kapitol), které poskytují podrobný popis

 • Předměty, které se musí princ nebo dědic učit pro plnění svých povinností krále nebo hlavy národa.
 • Ústava, vedení státu a státních útvarů a vedení řádné správy.
 • Integrita/propojenost a definované povinnosti krále vůči zemi a lidem (nripa-kartavya).
 • nařízení, která se mají následovat a dodržovat, jak je popsáno v ústavě národa (raajagyaa, raaja
  dharma).
 • Kvality, dovednosti a životní styl ministrů a různých skupin společnosti.
 • Denní rutina a sebe-kultura hlavy státu pro blaho celého království.
 • Fungování každého oddělení národa a státu pro úspěšnou správu národa.
 • Ochrana a dobré životní podmínky občanů.
 • Vzdělávání a dovednosti princů, králů a ministrů.
 • Bohatý životní styl oslav, který manifestuje bohatství (lakshmi), prosperitu a ochranu.
 • Důležitost charity (daana), obřadů uctívání a bohoslužeb jako životního stylu.

Zdroj

https://kailaasa.org/vision-of-cosmic-constitution

Víc informací

https://books.nithyanandatimes.org/