Kategórie
Kailaasa

Čtyři hlavní aspekty našeho životního stylu oživeny

Jádrem agamas – čisté nauky života, kterou Paramashiva odhalil již před věky, jsou čtyři hlavní aspekty našeho životního stylu: Yoga Pada, Chariya Pada, Kriya Pada a Jnana Pada.


Tyto ztracené dávnověké aspekty osvícené civilizace jsou nyní opět oživovány a jejich sláva se vrací díky inkarnaci samotného Paramashivy – Bhagwanovi Sri Nithyanandovi Paramashivam, ve formě 1008 Kailaasas, které rychle vznikají na celém světě.

Yoga Pada je oživována prostřednictvím tisíců Yoga Shaakhas a jógových studií v každém státu a přináší nejčistší formu jógy.


Chariya Pada je oživována prostřednictvím goshalas (védské jednotky pro péči o zvířata/krávy) a annalayas, adheenams, center pro léčení, atd., která aktivně slouží více než milionu bytostí tím, že poskytují nejlepší kvalitní organickou sattvickou stravu, mocná poznání a osvícené prostředí, čímž udržují ekosystém osvícení živý.


Kriya Pada je oživována prostřednictvím tisíců chrámů a yagashalas, které jsou budovány přímo Swamijim a stovky z nich byly Swamijim znovu uvedeny do provozu. Vybudování chrámu není jen otázka stavby samotné, ale jde o vytvoření a zachování samotného ekosystému osvícení s tím, že každý chrám má svůj jedinečný životní styl od výroby deities (božstev) až po rozšiřování řad sanyasínů, kteří je udržují v chodu.


Jnana Pada je oživována Swamijim prostřednictvím satsangů, gurukul škol a knihoven, které se začínají budovat po celém světě a restaurováním a obnovou více než 100 milionů palmových listů s ručně psanými svatými texty.

Zdroj

https://kailaasa.org/

Víc informací

https://nithyanandapedia.org/wiki/Yoga

https://www.youtube.com/channel/UCx3e_K5VKnUAhmPdx_EpsRA