Kategórie
Knihy a svatá písma

e-kniha Představení života v osvícení

k přečtení v češtine: https://nithyananda.org/sites/default/files/book/e-book-Intro-to-Living-Enlightenment-in-Czech.pdf

k prečítaniu v slovenčine: https://nithyananda.org/sites/default/files/book/e-book-Intro-to-Living-Enlightenment-in-Slovak.pdf

Víc infromací

https://books.nithyanandatimes.org

https://nithyanandapedia.org

https://kailaasa.org

Kategórie
Knihy a svatá písma

Významní hinduisté dávnověku – neporovnatelní s nikým jiným

Kniha z roku 2018 o velikosti Indie a hinduistické civilizace osvícení uvádí, že civilizace znala „všechno“ a slavný americký spisovatel a básník T.S. Eliot říká, že staré hinduistické filozofie „dělají z většiny velkých evropských filozofů pouhé školáky“. Britský autor Bernie Holt zmiňuje v TheYouth.in knihu „Co je Indie“ od Salil Jewali.
Kniha uvádí, že dávnověcí hinduisté „indičtí astronomové flirtovali s teorií gravitace“ již o tisíc let dříve, než byl tento koncept vysloven Koperníkem, Galileem a Newtonem. Hinduističtí učenci tvrdili, že země je sférická, mnoho století předtím, než o této myšlence začali spekulovat Řekové.

Autor Salil Jewali říká o historii Sanatana Hindu Dharmy: „Rychle jsem si uvědomil, že věda a literatura moderní doby jsou velmi pozadu ve srovnání s myšlenkami, které představili dávnověcí Indové.“ Cituje Einsteinovo pozorování védských věd osvícení v Indii: „Dlužíme hodně Indům, kteří nás naučili počítat, bez čehož by nemohl vzniknout žádný vědecký objev.“

Autor cituje slavného amerického teoretika Johna Archibalda Wheelera: „V případě, že by bylo možné rozluštit jejich starý dialekt, měli bychom všechny odpovědi na každou naši otázku.“ Mnoho z nich dosud nebylo objeveno moderními vědci a filozofy. Kniha hovoří o velké minulosti hinduistů: „Abych to řekl jednoduše, snažili se znát všechno, co psýché může ocenit…“

Autor si všímá „tomu odporující šokující a znepokojivé skutečnosti“, že více než 90% lidí indického původu se nehlásí k vlastní bohaté civilizaci a duchovní kultuře a mnoho jistých vlivných lidí otevřeně nenávidí své vlastní kulturní hodnoty. Na tuto skutečnost se ve svém výzkumu intenzivně odkazuje Sri Rajat Mitra, coby na mnohogenerační trauma, způsobené hinduistům staletí uzákoněnou genocidou a hinduistickým holokaustem.

Kniha od Jewali, založená na více než 25-letém výzkumu, cituje vyjádření průkopnického filozofa a německého romantika Augusta Schlegla o starověkém hinduismu v Indii: „Indie je lepší ve všem – intelektuálně i nábožensky. Dokonce i řecké dědictví bledne při tomto porovnání.“

23. června 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=SMsm8uE3_GE&feature=emb_title

Víc informací

https://nithyanandapedia.org

https://kailaasa.org

https://hinduismnow.org

Kategórie
Knihy a svatá písma

Nové antropologické objevy potvrzují autenticitu Ramayany

Indický deník, the Deccan Chronicle, zveřejnil článek o novém výzkumu provedeném badateli antropologie z Estonského Biocentra (Estonian Biocentre) a z Univerzity v Delphi (University of Delphi). Zpráva tvrdí, že události, popsané v Ramayaně, se skutečně před tisíci lety odehrály. Výsledky studie poukazují na genetický podpis etnických/kmenových skupin popsaných v Ramayaně jako například kmeny Gondů, Kolů, Bhilů.

Výzkumníci se domnívají, že obyvatelé Indie mohou vystopovat své předky, dle genetických dat, až do období před více než 60.000 lety. Vědci se shodují, že je to důkaz autenticity a přesnosti událostí popsaných v Ramayaně, které se mohly odehrát před 12.000 lety. Kmeny Gondů, Kolů a Bhilů byly zmíněny právě v Ramayaně. V posledních letech několik vědeckých studií potvrdilo věrohodnost Ramayany.

Dr. Vadlamudi Raghavendra Rao, profesor antropologie z Univerzity v Dillí, a jeden z autorů studie, říká: “Naše studie odhaluje blízkou genetickou spřízněnost těchto kmenů s jinými etnickými skupinami. Dokázali jsme, že existuje genetická kontinuita s dnešní indickou populací. Naši vědci nyní pracují na tom, aby odhalili další aspekty tohoto zjištění.”

Studie byla vypracována badatelem Estonského Biocentra Gyaneshwar Chaubey z Institutu of vědeckých výzkumů Védy, dále pak Dr. Saroj Balou and Dr. Raghavendra Raem. Tři hlavní Indické kmeny, Bhilů, Kolů a Gondů, jsou zmiňovány v eposu Ramayana, zejména v kapitole Ayodhyakanda, Aranyakanda a Kishkindhakanda. Gondové se nacházejí zejména v Adilabad, oblast Telangana a v jiných státech a jejich počet činí přibližně 40 lakhů (tj. 4 miliony).

Studie říká, že vzhledem ke skutečnosti, že tyto kmeny jsou obyvateli Indie od doby kamenné, jejich genetická příbuznost s exitující populací dokazuje autenticitu Ramayany.

13.května 2019 

Zdroj překladu link na video:

https://www.youtube.com/watch?v=Gr2YoGgnYq8&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org

https://kailaasa.org

https://nithyanandapedia.org

https://books.nithyanandatimes.org

Kategórie
Knihy a svatá písma

Pramany, čtyři svědectví a důkazy Pravdy přinášejí lidstvu zkušenost osvobození vědomí

Sanatana Hindu Dharma stojí v popředí největších historických autorit se svými 100 miliony zdrojových knih v průběhu milionů let a s tisíci osvícenými bytostmi. Pramany, čtyři svědectví a důkazy Pravdy, jsou základní odhalení, na kterých stojí pravdy Dharmy, jež přinášejí lidstvu zkušenost osvobození vědomí.

První je „Shastra Pramana“ – evidence ve svatých písmech, přímá a nejvyšší svědectví Pravdy takové, jaká je, přímo od Paramashivy, Adiguru (původního guru), samotného zdroje všeho, co existuje. V Sanatana Hindu Dharmě, véd-agamách, jsou nezvratné Shastra Pramany. Všechny myšlenkové proudy poznání, filozofie, rituály a systémy životního stylu, jógové vědy pro lidstvo, které jsou ve véd-agamách systematicky odhalovány do největší hloubky, fomují Pramany.

Druhá je „Apta Pramana“, soubor úžasných dávnověkých, časem prověřených a spolehlivých prožitků osvícených mudrců, kteří jsou označovaní jako rišiové, siddhové, munis, inkarnace, avatarové – přímí žáci, následovníci a pokračovatelé Bhagavana Paramashivy jako saptarišiové, maharišiové včetně osvícených bytostí jako byl Patanjali, Valmiki, Agastya Mahamuni, Abhinavagupta, Kshemaraja, Paramahamsa Yogananda, atd.. Jimi shromážděné prožitky dokazující a dále doplňující véd-agamas formují Apta Pramanu.

Třetí je „Atma Pramana“, přímá zkušenost žijícího Mistra, od slov jeho guruů až po jeho vlastní zkušenosti a vše, co se sám naučil a přímo zažil a co pečlivě ověřil a prověřil v Shastra Pramanách a představil světu.

Poslední je „Sakshi Pramana“, důkaz o prožitku a podílení se lidí, kteří přímo zažili Pramany jako živou, aplikovanou realitu ve svých životech coby manifestaci Atma Praman.

Pramany jsou prezentovány v různých véd-agamách, v různých systémech nebo částech agamas, jako například: Jnāna Pāda nebo Vidyā Pāda – část agamas pojednávající o poznání, Kriya Pāda – část agamas pojednávající o rituálech, Yoga Pāda – část vědy a poznání ohledně jógy, a Carya Pāda – životní styl osvícení od Paramashivy.

Tyto čtyři pramany představují největší, nejpevnější a časem prověřenou tradici na planetě Zemi s příkladnou historií – Sanatana Hindu Dharmu.

26.duben 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=0F6PlnO4LXg&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org

https://nithyanandapedia.org/wiki/Yoga

https://nithyanandapedia.org

https://kailaasa.org

Kategórie
Knihy a svatá písma

Aká civilizácia dokáže vydržať cez tisíc rokov nepretržitej paľby?

Môže to byť ťažké uveriť, no hinduizmus má 100 000 000 knižných prameňov. Prostriedkov, právd zo Zdroja, zo samotného Vedomia. To všetko je odhalené najrozvinutejším vedomým bytostiam, aké kedy prišli na túto planétu.

100 000 000 knižných prameňov od najvyšších vedomých bytostí, aké kedy prevzali ľudskú podobu. Aký dar a požehnanie je mať prístup k tomuto poznaniu. No aj napriek tomu bol chrám Somnath zvrhnutý 70 krát. Aká tradícia dokáže odolať, to že jej chrám je 70 krát zničený? Aká civilizácia dokáže vydržať cez tisíc rokov nepretržitej paľby?
Muselo to byť niečo skutočne ohromné. Je to ale skrytá veda. Pravda o vašom živote. O tom ako prekonať pochybnosti, ako prekonať emócie, ako si uctiť svoju vlastnú supervedomú podstatu. V skutočnosti je život na tejto planéte krátky: sto rokov. No naše vedomie si nevyžaduje statické telo, nemennú ľudskú podobu pre svoje vlastné bytie. Naše vedomie vyjadruje svoju vlastnú nezávislú povahu a dokonca všetky veľkolepé vlastnosti.

Schopnosť vnímať, svedčiť, zažívať, chcieť, vzývať, manifestovať a tvoriť. To všetko sú aspekty našej samotnej Bytosti, ktoré nie sú závislé na horšiacom sa stave fyzického tela. A podstata Zdroja, Zdroja inteligencie, Zdroja vedomia, v podstate Zdroja všetkého vnímania je inteligentná. Tento Zdroj je tiež inteligentný. Musí byť.

Toto je podstata, stály aspekt, večná inteligencia, ktorá nám ponúka oslobodenie, aj z ľudských kríz. Zdroj nás samotných, teba a mňa, vedomá, nezávislá inteligencia, ktorá sa v nás odráža ako to, že sme inteligentné bytosti je jediný skutočný cieľ, ktorý máme dosiahnuť. Odpoveď je vo vnútri, toto je návod, vzor, a bytosť, ktorá bola ustanovená vo večnom riešení prichádza ako osvietený majster, aby viedol tvojho ducha vo vnútri tela ku konečnému uspokojeniu. Toto je dar védskej tradície. Dar konečného riešenia, ktoré bolo ustanovené v kameni a odovzdávané ľudským telom. Je k dispozícii. Pozri sa dovnútra a uvidíš.

21.dubna 2019

Zdroj překladu link na video:

https://www.youtube.com/watch?v=H2xKzKyHIw0&feature=emb_title

Víc informací

https://www.sarvajnapeetha.org/collecting-preserving-vedic-texts-2

https://hinduismnow.org

https://books.nithyanandatimes.org

https://kailaasa.org

https://nithyanandapedia.org

Kategórie
Knihy a svatá písma

Hinduismus má 100 milionů zdrojových knih

Může být těžké uvěřit, že hinduismus má 100 milionů zdrojových knih. To znamená pravd ze zdroje, ze samotného vědomí. Toto vše je odhalováno těm nejvyvinutějším vědomým bytostem, které kdy přišly na tuto planetu.

Není to jen prostá doktrína králů nebo propaganda politiků. Je odhalována těm nejzodpovědnějším, nejinteligentnějším a nejmoudřejším bytostem. Těm, kteří dosáhli skutečného nesobectví a přejímají plnou zodpovědnost za její předání další generaci. Toto je „parampara“ neboli učednická posloupnost/linie, historie osvícených bytostí, jež přišli na Zemi, aby tuto vědu osvícení dali k dispozici přicházejícím generacím.

Samozřejmě, že byla systematicky a brutálně decimována celá milénia, doslova tisíce let. Byla napadána mečem, ohněm, jedem, lžemi, podvody, úpravou vzdělávání, vraždami, hladomorem, propagandou, pokřivením základů i prostým ničením.

Ale tady úspěch vyžaduje něco více než jen knihy, protože naše bytost funguje na hlubší úrovni, na úrovni prožitku. Potřebujeme zapojit své vlastní vědomí, aby konfrontovalo samo sebe a dokonce i vyšší já, se kterým se my všichni dokážeme identifikovat.

Naše vědomí, neomezená inteligence, se vyjadřuje a expanduje jen proto, aby si užívalo a oslavovalo samo sebe a někdy funguje prostřednictvím lidské formy.
Ale samotné supervědomí se ve své přirozenosti propojuje se všemi aspekty existence, ať už s lidským tělem nebo bez něj. Naše vědomí má zdroj, má původ, má dárce, má toho, kdo jej naplňuje.

Naše vlastní přirozenost a zároveň zdroj jsou jediným cílem, jediným místem nebo prostorem, jež mohou přinést trvalou změnu a naplnění. Je to zdroj nás samotných, který nám musí být představen, se kterým se musíme spojit, vytvořit si s ním vztah, stát se blízkými přáteli, a nakonec být navždy spolu. Jen jednota s tímto vnitřním zdrojem se může odrážet ve vnějším světě jako naplnění. Pohlédněme dovnitř směrem ke zdroji, vnesme do něj naplnění a nechme tento náš zdroj supervědomí, ať se odráží ve světě jako naplnění.

20.dubna 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=iWUbfZjYcC0&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org

https://www.sarvajnapeetha.org/collecting-preserving-vedic-texts-2

https://books.nithyanandatimes.org

https://kailaasa.org

https://nithyanandapedia.org

Kategórie
Knihy a svatá písma

Védska tradícia je skutočná, hinduizmus je skutočný

Šastry sú naprosto základný zdroj, bezpochybne odhalené Paramashivom ako nekonečne pravdivé, a takto pociťované neprerušenou líniou osvietených bytostí od nepamäti. Celá védska tradícia akceptuje „agámy“, alebo to, čo Paramashiva vraví Devi, a čo je prijaté Višnuom na riadenie vesmíru, ako základné, časom otestované a dokázané pravdy existencie, overené guru paramparou. Kvalita agám, ako pôvodnych a večných odhalení priamo zo Zdroja Vedomia, Paramashivu, je vo védskej tradícii nevyvrátiteľná.

Môžu byť prehodnotené v každej ére, sú však od nepamäti uznávané a potvrdené nespočeným množstvom osvietených mudrcov ako základ dharmy, odhalenia života samotného.


Táto autorita, tieto štyri piliere, pramány, 100 miliónov knižných prameňov a nespočetné množstvo osvietených guruov, je to, na čom stojí védska tradícia, hinduizmus. Je to autorita testovaná v tomto čase, ktorá neustále vedie hľadačov ku konečnému a jedinému riešeniu, dostupnému každej bytosti vo vesmíre, bez ohľadu na to, akých bohov alebo náboženstvo nasleduje. Védska tradícia je skutočná, hinduizmus je skutočný. A je to jediné riešenie ktoré napreduje. Jediná tradícia, ktorá dokáže akceptovať akéhokoľvek a všetkých bohov, a tiež jediná tradícia, ktorá vie darovať konečné a nevyhnutné riešenie všetkým bytostiam, bez ohľadu na ich presvedčenie a praktiky. Toto je autorita hinduizmu. Časom testované riešenie ľudského stavu a na dosiahnutie toho najvyššieho v prebudení duchovného vedomia. Je tu, dostupné na planéte Zem. Po tom čo bolo tak dlho oslabované sa takmer stratilo.

Prinavráťme autentické védske pravdy, s autentickými osvietenými majstrami a manifestovaním všetkej duchovnej moci, ako to bolo odhalené v agámach. Prelaďme planétu, od skazy k trvalému spaseniu a vyslobodeniu, od obmedzení tela a mysle, viny, strachu a chamtivosti. Je to možné. Hinduizmus je skutočný. Ešte nie je príliž neskoro. Dokážeš to. Len zační počúvať.

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=YVUbCjXTAgk&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org

https://nithyanandapedia.org

https://kailaasa.org

https://books.nithyanandatimes.org