Kategórie
Knihy a svatá písma

Významní hinduisté dávnověku – neporovnatelní s nikým jiným

Kniha z roku 2018 o velikosti Indie a hinduistické civilizace osvícení uvádí, že civilizace znala „všechno“ a slavný americký spisovatel a básník T.S. Eliot říká, že staré hinduistické filozofie „dělají z většiny velkých evropských filozofů pouhé školáky“. Britský autor Bernie Holt zmiňuje v TheYouth.in knihu „Co je Indie“ od Salil Jewali.
Kniha uvádí, že dávnověcí hinduisté „indičtí astronomové flirtovali s teorií gravitace“ již o tisíc let dříve, než byl tento koncept vysloven Koperníkem, Galileem a Newtonem. Hinduističtí učenci tvrdili, že země je sférická, mnoho století předtím, než o této myšlence začali spekulovat Řekové.

Autor Salil Jewali říká o historii Sanatana Hindu Dharmy: „Rychle jsem si uvědomil, že věda a literatura moderní doby jsou velmi pozadu ve srovnání s myšlenkami, které představili dávnověcí Indové.“ Cituje Einsteinovo pozorování védských věd osvícení v Indii: „Dlužíme hodně Indům, kteří nás naučili počítat, bez čehož by nemohl vzniknout žádný vědecký objev.“

Autor cituje slavného amerického teoretika Johna Archibalda Wheelera: „V případě, že by bylo možné rozluštit jejich starý dialekt, měli bychom všechny odpovědi na každou naši otázku.“ Mnoho z nich dosud nebylo objeveno moderními vědci a filozofy. Kniha hovoří o velké minulosti hinduistů: „Abych to řekl jednoduše, snažili se znát všechno, co psýché může ocenit…“

Autor si všímá „tomu odporující šokující a znepokojivé skutečnosti“, že více než 90% lidí indického původu se nehlásí k vlastní bohaté civilizaci a duchovní kultuře a mnoho jistých vlivných lidí otevřeně nenávidí své vlastní kulturní hodnoty. Na tuto skutečnost se ve svém výzkumu intenzivně odkazuje Sri Rajat Mitra, coby na mnohogenerační trauma, způsobené hinduistům staletí uzákoněnou genocidou a hinduistickým holokaustem.

Kniha od Jewali, založená na více než 25-letém výzkumu, cituje vyjádření průkopnického filozofa a německého romantika Augusta Schlegla o starověkém hinduismu v Indii: „Indie je lepší ve všem – intelektuálně i nábožensky. Dokonce i řecké dědictví bledne při tomto porovnání.“

23. června 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=SMsm8uE3_GE&feature=emb_title

Víc informací

https://nithyanandapedia.org

https://kailaasa.org

https://hinduismnow.org