Kategórie
Ekologie

Pesticidy oddalují možnost dosáhnout osvíceného vědomí

Je dobře známo, že konzumace nevegetariánské stravy a konzumace pesticidů negativně ovlivňují plasticitu a flexibilitu lidského mozku. Nesprávné stravování může omezit schopnost našeho těla nabýt osvíceného vědomí a duchovních schopností tak, jak byly popsány dle konceptu ParamaShivy. Mimo jiné může i negativně ovlivnit naši schopnost dosáhnout životního cíle – zejména jako nemožnost plně nabýt našeho osvíceného vědomí a tím pádem i nemožnost pomoci ostatním dosáhnout téhož.

Před několika lety byla na Health Impact News zveřejněna zpráva, v niž Dr. Stephanie Senneff předvídá, že do roku 2025 bude polovina dětí narozených v USA trpět autismem či jistou formou autismu. Ve své zprávě zmiňuje glysofát, který je aktivní složkou světově známého pesticidu Roundup (dotykový herbicid).

V dnešní době je užíván v komerčním zemědělství. Mnohé plodiny byly geneticky modifikovány, aby byly imunní vůči účinkům Roundupu. Díky tomu je běžnou součástí naší stravy. Testy prokázaly, že se tato látka vyskytuje v moči 93 % americké populace i v mateřském mléce kojících matek.

Dr. Seneff a její partner Dr. Anthony Samsel zastávají názor, že exituje jistá škodlivá součinnost mezi glyfosátem a toxickými složkami vakcín, které zapříčiňují nárůst výskytu jisté formy autismu, ať již v podobě poruchy učení, poruchy mluvy, hyperaktivity, záchvatů či typické stažení se z jakýchkoli sociálních interakcí.

Zvýšené užívání glyfosátu na kukuřičné a sojové plodiny v USA, a skutečnost, že tyto plodiny jsou z velké míry zastoupeny typické severoamerické kuchyni, byl důvod, proč vznikla hypotéza, dle níž je glyfosát identifikován jako spolufaktor zapříčiňující příkrý nárůst výskytu autismu v průběhu posledních desetiletí.

K podobným závěrům došla i studie Dr. Williama Shawa, v níž byla sledována trojčata trpící autismem. V jejich moči byl nalezen glyfosát. Studie poukázala na řetězec následků, které může glyfosát vyvolat, a je tedy možné nalézt spojnici mezi užitím herbicidu a autismem u dětí.

Glyfosátové sloučeniny zabíjí prospěšné bakterie, které degradují glyfosát. To umožňuje, aby škodlivé bakterie Clostridia přežívali v lidském střevě. Výsledkem této proliferace je nerovnováha dopaminových neurotransmiterů. Tyto nerovnováhy zničí mitochondrie mozkových buněk.

Moderní věda tak dokládá, že je existuje vazba pesticidy, herbicidy a jejich dopadem na zdraví mozku. Je proto důležité podporovat to, hinduisté praktikují již tisíce let – zdravou stravu založenou na přírodních produktech, které nebyly vystaveny chemickému ošetření.

12.květen 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=tTZRt9-rAZY&feature=emb_title

Víc informací

https://kailaasa.org

https://nithyanandapedia.org