Kategórie
Autobiografie Avatara Inkarnace Osvícení mistři

Královská historie a dědictví Guru Maha Sannidhaanam

Proč je Guru Maha Sannidhaanam (duchovní vůdce Madurai Adheenam) zároveň i hlavou státu?


Vzhledem k tomu, že svět stále více odděluje spiritualitu a kulturu od politiky, politická rozhodnutí jsou čím dál tím nelidštější. Jakékoli rozhodnutí z prostoru nedostatku jednoty bude vždy problém ještě zvětšovat a nepovede k řešení.


Už od pradávna byli ve védské civilizaci, ve starověké Indii, osvícení mistři hlavami státu.
Byli nazýváni “Raja Rishi” (královští proroci) a dostávali nejvyšší místo u soudu, protože jen oni měli schopnost dělat rozhodnutí na základě jednoty, bez strachu nebo chamtivosti jako motivačního faktoru. Jediným motivujícím faktorem osvícených mistrů bylo osvícení
pro všechny, takže všechna společensko-politická rozhodnutí byla založena pouze na tom, aby lidé zažívali nejvyšší vědomí a dosáhli svého nejvyššího potenciálu.


Starodávné jihoindické království nazvané Pandya s hlavním městem Madurai, bylo jednou z kulturně a duchovně nejvyspělejších civilizací. Vždy považovalo svého duchovního vůdce zároveň za politického, ekonomického a kulturního vůdce. Politické pravidlo (Arasatchi)
nemohlo být odděleno od ekonomického pravidla (Porulaatchi) a ani jedno z nich nemohlo být odděleno od základních principů země.

Pandyové považovali Kamika Agamas (svatá písma o vědě žití osvíceného života) napsané Sadashivou (původním autorem jógy) za
hlavního duchovního průvodce pro lid a království. Politické porozumění lidu a národu bylo tedy možné pouze s někým, kdo byl mistrem Kamika Agamas, a kdo hluboce chápal tyto zásady.

Guru Maha Sannidhaanam v Madurai Adheenam byl vždy považován za inkarnaci Sadashivy.

Jeho Božská Svátost 293. Guru Maha Sannidhaanam Paramahamsa Nithyananda je 293. nástupcem Sadashivy na planetě Zemi. Jako avatar Sadashivy existuje ve stejném prostoru Sadashivy a odhaluje Agamas z původního prostoru, který je vytvořil. Je schopen odhalit hluboké pravdy Agamas relevantně v každé nové situaci – podle toho, jak se svět mění. Odhaluje nové pravdy, které jsou i nadále relevantní pro tento svět.


Guru Maha Sannidhaanam Maduraiského Adheenam byl zároveň i automaticky voleným politickým vůdcem Státu království Pandya, který býval hinduistickou monarchií. Dokonce i v původní zakládací listině je jmenování Guru Maha Sannidhaanam označováno jako “Pandiya niyamana murai” neboli “korunovační proces království Pandya”.

Další Guru Maha Sannidhaanam je korunován vládnoucím personálem, získává korunu a má právo vykonávat veškerou administrativu “sakala nirvagankalyum vagikkirathu”.

Příběh Meenakshi a Sundareshwary
Jedna z nejslavnějších vůdčích duchovních osobností a vládkyň království Pandya byla královna Meenakshi, inkarnace Devi Parashakti, choť Sadashivy.

Podle legendy vykonali král Pandye jménem Malayadwaja Pandya a jeho manželka Kanchanamalai obřad yajna (posvátný ohňový rituál), aby se jim narodil syn kvůli zachování rodu. Místo toho se
narodila dcera, která měla věk tříletého dítěte a tři prsa. Sadashiva zasáhl a řekl rodičům, že by s ní měli zacházet jako se synem, a že až se setká se svým manželem, její třetí prso zmizí. Poslechli jeho radu. Dívka dospívala, král jí korunoval jako svou nástupkyni, a když
se setkala se Shivou, jeho slova se naplnila a ona získala svou skutečnou podobu Meenakshi

[1]. Podle některých vědců to může odrážet matriarchální tradice v jižní Indii a místní přesvědčení, že “duchovní síly předposlední instance mají ženy”. Bohové poslouchají své manželky a osud království spočívá na ženách [1] .

Dalším skrytým aspektem tohoto příběhu je skutečnost, že duchovní a královští vůdci byli často jeden a tentýž člověk.

Jak Meenakshi tak i její manžel Sundareshwara (inkarnace Sadashivy) byli oba korunováni roveň jako duchovní vůdci Madurai Adheenam i jako král/královna království Pandya.
On vládl po dobu osmi měsíců v roce a ona po čtyři měsíce. Tato praxe byla v Madurai znovu obnovena během vlády Thiru Gnanasambandara, když znovu oživil Madurai Adheenam a sloužil jako duchovní vůdce Adheenam i jako Raja Rishi – královská svatá hlava státu.


Britská vláda uznala Maduraiského Guru Maha Sannidhaanam hlavou
státu.
V nedávné historii existuje mnoho případů, kdy bylo Madurai Adheenam považováno za stát a Guru Maha Sannishaanam za hlavu tohoto státu.

Zacházení jako s vládnoucím monarchou
Vládnoucí nařízení jsou zákony parlamentu Spojeného Království přijaté v různých dobách, aby poskytly vládce (regenta) v případě, že vládnoucí monarcha není schopen vládnout nebo je nezletilý (do věku 18 let). Před rokem 1937 byla tato vládnoucí nařízení uplatněna
pouze v případech, kdy bylo nutné řešit konkrétní situaci. Regent je osoba určená k vládnutí státu, když monarcha je nezletilý, nepřítomen nebo neschopen vládnout.


Když 289. papež Madurai Adheenam v roce 1904 opustil tělo, jeho následovníkovi bylo teprve 11 let. Britské impérium, které bylo v té době vládcem Indie, uplatnilo vládnoucí nařízení, jež bylo v takové situaci používáno u králů. V době platnosti tohoto britského
nařízení byl věk plnoletosti 12 let. Takže v roce 1904 Britové uplatnili vládnoucí nařízení, aby vzali 11ti letého papeže pod svou ochranu. Poté v roce 1905, když dosáhl 12 let a stal se plnoletým, byl korunován krajským vládním soudcem a Maduiraiské království mu bylo
předáno.

Příběh je přesně popsán na obrázku 2, kde je fotografie z kroniky Madurai. Toto jasně dokazuje, že britské impérium bralo papeže Madurai Adheenam jako vládnoucího monarchu království Pandya.


Imunita hlavy státu
Lidé, kteří zastávají funkci hlavy státu, mívají garantovanou tzv. vládnoucí imunitu.
Například královna Velké Británie, prezident Spojených Států Amerických a další světoví lídři mají imunitu, aby nemohli být perzekuováni, jsou-li ve funkci.

Tato imunita byla udělena britskou vládou i Guru Maha Sannidhaanamovi Maduraiského Adheenam.

V rozsudku justičního oddělení vlády Madrasu z 15.9.1880 č. 2240 je řečeno:
“Na základě par. 641 občanského zákoníku Rada guvernérů s potěšením zprošťuje pana Saiva Samayachariar Tirugnana Sambanda Pandara Sannadhi Avergala, nejvyššího kněze Saiva z Madury, všech předvolání k soudním řízením. Podepsán G. Stokes, nejvyšší sekretář (obrázek 3).
Toto ukazuje, že hlava Madurai Adheenam byla zároveň považována za hlavu státu a nemohl být stíhán nebo předvolán k soudu.


Udělení titulu hlavy státu
Rao Bahadur, ve zkratce R.B., byl titul udělovaný v období britské vlády v Indii především hlavám států (králům a guvernérům).
V překladu Rao znamená “princ”, a Bahadur znamená “statečný” nebo “nejváženější”.
Někteří významní vůdci/politici, kteří obdrželi tento titul, byli:
• Kurma Venkata Reddy Naidu, nejvyšší minsitr prezidentského úřadu Madrasu
• A. Veeriya Vandayar, správce Poondi
• Dinkarrao Yashwantrao Rajurkar (nástupce Jahagirdara a rodiny Rajurů)


Obrázek 4 ukazuje titul Rao Bahadura, který byl udělován jen hlavám království a který byl udělen i 289. papeži Madurai Adheenam. To potvrzuje skutečnost, že papežové Madurai Adheenam byli respektováni, ctěni a považováni za hlavy Maduraiského království dokonce i v dobách britské vlády.


Ochrana a imunita hlavy státu během cestování
Britové také přiznali vůdci Madurai Adheenam právo hlavy státu na ochranu během cestování do jiných států. Toto je vidět na obrázku 5, kde je výpis nařízení z roku 1827 uděleného soudním úředníkem R. Peterem. V nařízení je jasně uvedeno, že pokud hlava Madurai Adheenam cestuje do Salemu nebo Coimbatore, má být pod
absolutní ochranou.

Proto není pochyb o tom, že v průběhu celé historie, od dob vlády Meenakshi až po období britské vlády, uznávaly vlády vůdce Madurai Adheenam jako hlavu státu a udělovaly mu funkce, práva, imunitu, uznání a ochranu odpovídající hlavě státu.


Odkazy

  1. Harman, William P. (1992), The sacred marriage of a Hindu goddess (Tajná svatba hinduistické bohyně), Delhi: Indiana University Press, ISBN 978-1-59884-655-3.
  2. “Madurai Adheena Varalaru” (Historie Madurai Adheenam) v tamilštině, publikováno
    Madurai Adheenam Publications, 11.5.2007.
  3. Kinsley, David (1998), Hindu goddesses: visions of the divine feminine in the Hindu religious tradition (Hinduistické bohyně: vize ženského aspektu božství v hinduistické náboženské tradici) By David Kinsley, Delhi: The Regents of the University of California, ISBN 81-208-0394-9
  4. Registration Document for Madurai Adheenam with HR&CE (Zakládací listina Madurai Adheenam).
  5. Vládní nařízení, https://en.wikipedia.org/wiki/Regency_Acts

Zdroj

https://kailaasa.org/reviver/royal-history-lineage-of-hdh-nithyananda-paramashivam

Více infromací

https://shyamalapeetasarvajnapeetam.nithyananda.org/coronation-of-293-pontiff-srila-sri-paramahamsa-nithyananda-jnanasambanda

https://kailaasa.org

https://nithyanandapedia.org

Kategórie
Osvícení mistři

Hinduismus je zpřístupněná věda života, která je aplikovatelná na všechny bytosti

Ve skutečnosti není hinduismus náboženství v běžném slova smyslu. Hinduismus je zpřístupněná věda života, která je aplikovatelná na všechny bytosti a není závislá na jejich názorech a víře nebo na tom, jakého Boha či božstva uctívají. Hinduismus pracuje přímo s lidskými problémy, osvobozuje bytosti od emocionálního utrpení, očišťuje tělo pro dosažení nejvyšších prožitků a naviguje lidskou mysl a vědomí.

Z jiného pohledu může být celý hinduistický panteon (všechna existující božstva) vnímán jako tisíce náboženství, která všechna vzešla z agamas a každé z nich nabízí jednu unikátní cestu, nejvyšší osvobozující řešení pro vědomí bytosti.

Jednou úžasně hlubokou a bohatou skupinou osvícených jogínů, která lidstvu darovala jógu, spirituální léčení, vědy zpracování a použití bylin, manifestování shaktis, vědy rituálů a mnoho dalších věcí prospěšných lidstvu, jsou siddhové.

Maha Rishi Agastya Munivar je označován za prvního ze siddhů. Mnoho odkazů na siddhu Agastyu Muni lze najít v puránách, kde je opěvováno, že Maharshi Agastya a Maharshi Vashishta byli zrozeni z Mitry a Varuny svedenými Apsarou Urvashi. Semena byla vložena do nádoby, mudrc Agastya Muni se narodil z nádoby, a proto byl znám jako Kumbhamuni.

Agastya Muni je také uznáván coby jeden ze Sapta-Rišiů. Mnoho příběhu z purán zachycuje ohromující siddhis (schopnosti) Agastyi Muni. Jednou, když se asuras (démoni) schovali v oceánu a devas (bozi) požádali Agastyu Muni o pomoc, velký Siddha vypil celý oceán.

V jiném příběhu z purán Pán Shiva požádal Agastyu Muni, aby se vydal na jih a vyvážil svět, protože celý sever byl naplněn všemi, kdo přicházeli na svatbu Shivy a Devi Parvati.

Agastya Muni se také objevuje v Ithihasas Ramayaně a Mahabharatě. V Ramayaně popisuje Pán Rama Agastyu Muni jako velkého mudrce, který přiměl i hory Vihdya, aby se poklonily. V Mahabharatě je fenomenální statečnost Agastyi Muni popsána ve Vana Parva.

Siddha Agastya Muni nosíval nádobu na vodu Kamandalu, ve které nosil vodu Matky Gangy pro svou každodenní Shiva Puju. Byla to leela (božská hra) Pána Ganeshy, že na sebe vezme podobu vrány a zobákem zaklepe na Kamandalu, což povede ke zrození Ma Kaveri na jihu. Při cestě na jih Agastya Muni došel až k horám Podhigai, kde založil slavnou Siddha tradici na jinu a vedl první Tamilský sangam (spolek básníků a spisovatelů).

První Tamilský sangam přetrval 4440 let, začal působit před 11000 lety a sídlil v hlavním městě jihu, Madurai, které vedl Agastya Muni, pandiyský král. První sangam sdružoval 89 pandiyských králů a 549 členů a jeho účelem bylo kromě jeho dalších vlivů na civilizaci, rozvíjet lásku k tamilskému poznání, literatuře a poezii.

Velká tamilská tradice za toto všechno vděčí siddhovi Agastyovi Muni a je to jeho požehnání, že zbožný tamilský život je tak úrodnou fontánou milosti Shivy Kundubama! Siddha Agastya Muni inicioval slavnou Siddha tradici a požehnal nám velkými lékařskými vědami, hmotnými vědami, bojovými uměními, jógou, jazykem a mnoha dalšími dary.

24.dubna 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=DNc_Dfo-DTw&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/

Kategórie
Chrámy, Svatá města Deities Osvícení mistři

Starověké chrámy byly centry umění, věd, vzdělávání i životního stylu

V souvislosti s čímkoli, co civilizace považuje za nejvyšší prožitek, buduje stavby (mrakodrapy, obrovské televizní obrazovky, mnohaproudové dálnice, továrny produkující oblaka smogu, obrovská jatka).

Ať už jsme si toho vědomi nebo ne, mezi lidmi a jejich prostředím probíhá neustálá výměna energie. Lidé žijí a pohybují se v oceánu chaotických energií – pozitivních i negativních. Na jemných úrovních jsou lidé silně ovlivňováni energiemi a myšlenkami ostatních, energiemi prostorů, ve kterých žijí a pracují, zbytkovými energiemi předmětů, kterých se dotýkají a situacemi, jejichž jsou součástí.

Energetická nerovnováha v těle je hlavní příčinou drtivé většiny chorob – od obezity až po nespavost a změny nálad.
Ve světě duchovna hledající vždy dostává zpět mnohem víc, než kolik dává:
Ramana Maharishi zpívá nádhernou báseň Arunachale, svaté hoře, jež je manifestací Shivy v chrámovém městě Tiruvannamalai v Jižní Indii. Zpívá: „Dal jsem ti sebe a dostal jsem Tebe. Tak kdo je vítěz? Kdo je inteligentnější?“

Když Einstein prohlásil, že e=mc2, že cokoli existuje, je energie, POTVRDIL TÍM to, co védští rišiové prohlásili již před deseti tisíci lety – že cokoli existuje, není nic jiného než energie: „Isha vasyam idam sarvam“ z Isha Vasya upanišád.
Sri Ramakrishna hovoří o důležitosti a důvodu, proč jsou chrámy potřeba: „V celém těle krávy koluje mléko, ale nedostaneme se k němu, pokud uděláme otvor na libovolném místě.“ Ačkoli je kosmická energie k dispozici všude, osvícená bytost zná vědu koncentrace této jemné energie do hrubé formy, kterou pak můžeme vnímat a absorbovat jako zdroj uzdravování a jemné duchovní transformace.

V chrámu a v každém jeho aspektu, od velikosti deities (božstev), místností a nádvoří, až po přesný způsob, jak musí být vše uspořádáno a proces instalace božstev do prostoru oltáře … to všechno detailně popsáno v manuálech, které byly vytvořeny před tisíci let.
Když oddaný vstoupí do chrámu, vlastně vstupuje do energetické mandaly a stává se součástí tohoto energetického pole.

Starověké chrámy byly centry umění, věd, vzdělávání i životního stylu. Každá aktivita v každé oblasti života, popsaná velkými mudrci, byla vyjádřením osvícení a především samotným prostředkem k jeho dosažení.

23.dubna 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=5IdraWklPDg&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/

https://nithyanandapedia.org/

Kategórie
Osvícení mistři Sanatana Hindu Dharma

Tradice Siddha je jednou z nejvýznamnějších linií

Hinduismus (Sanatana Hindu Dharma) je úžasný a ohromný. Počet Mistrů a jejich přispívání je doslova nevyčíslitelný. A navzdory pokračujícím snahám zničit, rozbít a dehonestovat vše, co je hinduistické, za použití proti-hinduistických příběhů, historie zůstává taková, jaká je.

Siddha odkazuje na dokonalé mistry, kteří dosáhli vysokého stupně fyzické i duchovní dokonalosti nebo osvícení. Tradice Siddha je jednou z nejvýznamnějších linií osvícených bytostí, které se rozšířily a přispívají Sanatana Hindu Dharmě. Nadace Anaadi sdílí učení Siddhy Bohanathara, nebo zkráceně Bogara, coby legendárního jihoindického Siddhara, mystika a jogína, který také manifestoval mnoho duchovních schopností.

Většina pochopení života Siddhara Bogara je založena na dvou jeho básních, Janana Sagaram a Saptakandam. Bhogar se narodil v jižní Indii a patřil k linii visvakarmy (zlatých kovářů). Stal se siddhapurushou pod vedením Siddhy Kalanginaathara. Kalanginaathar Siddhar je žákem Siddhy Tirumulara. Ve svém díle Bogar mnohokrát označuje Tirumulara jako svého pra-pra-guru, v tamilštině “pattar”.

Když Bogar popisoval svůj život Pulippanimu (svému žákovi), žekl, že dostal iniciaci neboli deekshu od svého guru Siddhy Kalangunathara, který ho naučil všechny Shastras, Itihasas (velké eposy), jógu a cestu, jak dosáhnout Samadhi.

Naučil se Brahma-Vidya od největšího tamilského proroka a Siddhy Agastya Perumana. Později napsal Boga Shastru, která obsahuje techniky yantry, mantry a tantry. Poté, co se naučil techniky kógy, mantry a tantry, cestoval po celém světě a byl i v Číně.

Výzva, aby navštívil Čínu, přišla od jeho guru Kalangiho, který hledal následovníka, který by tam pokračoval v jeho misi. Navštívil Čínu několikrát a vyučoval tam Siddha vědy, medicínu, jógu a dávnověká umění.

Ve své Saptakandě Bogar odhaluje detaily přípravy různých léků svému žákovi Pullippanimu (takto byl pojmenován, protože se věřilo, že putoval po pralesích na hřbetě psa nebo tygra) a všude citoval svého guru coby autoritu. Pulippani muset být v té době mladý muž, protože je na něj často odkazováno jako na balaka (malý).

Bogar předpověděl, že v následujícím věku, během kali yugy, budou lidské bytosti trpět velkým množstvím chorob. Coby expert v medicíně znal a používal 4448 vzácných bylin a vyrobil 9 jedovatých substancí (Nava Pashanam). Smíchání těchto devíti jedů do jednoho léku vyžaduje ohromné znalosti a dovednosti, aby se dal vytvořit zdrojový lék (jeden lék na všechny choroby).

Siddhar Thirumular také mluví o jednom takovém zdrojovém léku ve své knize Thiru Mandiram. Po konzultaci s Agasthiarem (otcem ayurvédské medicíny) a dalšími siddhary, smíchal Bogar 9 jedů (Nava Pashanam) a vytvořil z nich zdrojový lék v podobě Pána Murugana, který je oslavován a uctíván v chrámu Palani Murugan.

V Ivar Malai připravil Siddha Boganathar směs devíti navapashan, aby vytvořil murthi Pána Pazhaniandavara, uctívaného v Palani. Také se říká, že Siddha Bohanathar byl spojován s Mahavatarem Babajim, jelikož je označován za Jnana Guru Babajiho.

22. duben 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=a0-90fNSCiI&feature=emb_title

Víc informací

https://www.youtube.com/results?search_query=nithyananda+sidha+tradition

https://hinduismnow.org/

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/