Kategórie
Osvícení mistři Sanatana Hindu Dharma

Tradice Siddha je jednou z nejvýznamnějších linií

Hinduismus (Sanatana Hindu Dharma) je úžasný a ohromný. Počet Mistrů a jejich přispívání je doslova nevyčíslitelný. A navzdory pokračujícím snahám zničit, rozbít a dehonestovat vše, co je hinduistické, za použití proti-hinduistických příběhů, historie zůstává taková, jaká je.

Siddha odkazuje na dokonalé mistry, kteří dosáhli vysokého stupně fyzické i duchovní dokonalosti nebo osvícení. Tradice Siddha je jednou z nejvýznamnějších linií osvícených bytostí, které se rozšířily a přispívají Sanatana Hindu Dharmě. Nadace Anaadi sdílí učení Siddhy Bohanathara, nebo zkráceně Bogara, coby legendárního jihoindického Siddhara, mystika a jogína, který také manifestoval mnoho duchovních schopností.

Většina pochopení života Siddhara Bogara je založena na dvou jeho básních, Janana Sagaram a Saptakandam. Bhogar se narodil v jižní Indii a patřil k linii visvakarmy (zlatých kovářů). Stal se siddhapurushou pod vedením Siddhy Kalanginaathara. Kalanginaathar Siddhar je žákem Siddhy Tirumulara. Ve svém díle Bogar mnohokrát označuje Tirumulara jako svého pra-pra-guru, v tamilštině “pattar”.

Když Bogar popisoval svůj život Pulippanimu (svému žákovi), žekl, že dostal iniciaci neboli deekshu od svého guru Siddhy Kalangunathara, který ho naučil všechny Shastras, Itihasas (velké eposy), jógu a cestu, jak dosáhnout Samadhi.

Naučil se Brahma-Vidya od největšího tamilského proroka a Siddhy Agastya Perumana. Později napsal Boga Shastru, která obsahuje techniky yantry, mantry a tantry. Poté, co se naučil techniky kógy, mantry a tantry, cestoval po celém světě a byl i v Číně.

Výzva, aby navštívil Čínu, přišla od jeho guru Kalangiho, který hledal následovníka, který by tam pokračoval v jeho misi. Navštívil Čínu několikrát a vyučoval tam Siddha vědy, medicínu, jógu a dávnověká umění.

Ve své Saptakandě Bogar odhaluje detaily přípravy různých léků svému žákovi Pullippanimu (takto byl pojmenován, protože se věřilo, že putoval po pralesích na hřbetě psa nebo tygra) a všude citoval svého guru coby autoritu. Pulippani muset být v té době mladý muž, protože je na něj často odkazováno jako na balaka (malý).

Bogar předpověděl, že v následujícím věku, během kali yugy, budou lidské bytosti trpět velkým množstvím chorob. Coby expert v medicíně znal a používal 4448 vzácných bylin a vyrobil 9 jedovatých substancí (Nava Pashanam). Smíchání těchto devíti jedů do jednoho léku vyžaduje ohromné znalosti a dovednosti, aby se dal vytvořit zdrojový lék (jeden lék na všechny choroby).

Siddhar Thirumular také mluví o jednom takovém zdrojovém léku ve své knize Thiru Mandiram. Po konzultaci s Agasthiarem (otcem ayurvédské medicíny) a dalšími siddhary, smíchal Bogar 9 jedů (Nava Pashanam) a vytvořil z nich zdrojový lék v podobě Pána Murugana, který je oslavován a uctíván v chrámu Palani Murugan.

V Ivar Malai připravil Siddha Boganathar směs devíti navapashan, aby vytvořil murthi Pána Pazhaniandavara, uctívaného v Palani. Také se říká, že Siddha Bohanathar byl spojován s Mahavatarem Babajim, jelikož je označován za Jnana Guru Babajiho.

22. duben 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=a0-90fNSCiI&feature=emb_title

Víc informací

https://www.youtube.com/results?search_query=nithyananda+sidha+tradition

https://hinduismnow.org/

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/