Kategórie
Knihy a svatá písma

Aká civilizácia dokáže vydržať cez tisíc rokov nepretržitej paľby?

Môže to byť ťažké uveriť, no hinduizmus má 100 000 000 knižných prameňov. Prostriedkov, právd zo Zdroja, zo samotného Vedomia. To všetko je odhalené najrozvinutejším vedomým bytostiam, aké kedy prišli na túto planétu.

100 000 000 knižných prameňov od najvyšších vedomých bytostí, aké kedy prevzali ľudskú podobu. Aký dar a požehnanie je mať prístup k tomuto poznaniu. No aj napriek tomu bol chrám Somnath zvrhnutý 70 krát. Aká tradícia dokáže odolať, to že jej chrám je 70 krát zničený? Aká civilizácia dokáže vydržať cez tisíc rokov nepretržitej paľby?
Muselo to byť niečo skutočne ohromné. Je to ale skrytá veda. Pravda o vašom živote. O tom ako prekonať pochybnosti, ako prekonať emócie, ako si uctiť svoju vlastnú supervedomú podstatu. V skutočnosti je život na tejto planéte krátky: sto rokov. No naše vedomie si nevyžaduje statické telo, nemennú ľudskú podobu pre svoje vlastné bytie. Naše vedomie vyjadruje svoju vlastnú nezávislú povahu a dokonca všetky veľkolepé vlastnosti.

Schopnosť vnímať, svedčiť, zažívať, chcieť, vzývať, manifestovať a tvoriť. To všetko sú aspekty našej samotnej Bytosti, ktoré nie sú závislé na horšiacom sa stave fyzického tela. A podstata Zdroja, Zdroja inteligencie, Zdroja vedomia, v podstate Zdroja všetkého vnímania je inteligentná. Tento Zdroj je tiež inteligentný. Musí byť.

Toto je podstata, stály aspekt, večná inteligencia, ktorá nám ponúka oslobodenie, aj z ľudských kríz. Zdroj nás samotných, teba a mňa, vedomá, nezávislá inteligencia, ktorá sa v nás odráža ako to, že sme inteligentné bytosti je jediný skutočný cieľ, ktorý máme dosiahnuť. Odpoveď je vo vnútri, toto je návod, vzor, a bytosť, ktorá bola ustanovená vo večnom riešení prichádza ako osvietený majster, aby viedol tvojho ducha vo vnútri tela ku konečnému uspokojeniu. Toto je dar védskej tradície. Dar konečného riešenia, ktoré bolo ustanovené v kameni a odovzdávané ľudským telom. Je k dispozícii. Pozri sa dovnútra a uvidíš.

21.dubna 2019

Zdroj překladu link na video:

https://www.youtube.com/watch?v=H2xKzKyHIw0&feature=emb_title

Víc informací

https://www.sarvajnapeetha.org/collecting-preserving-vedic-texts-2

https://hinduismnow.org

https://books.nithyanandatimes.org

https://kailaasa.org

https://nithyanandapedia.org