Kategórie
Knihy a svatá písma

Hinduismus má 100 milionů zdrojových knih

Může být těžké uvěřit, že hinduismus má 100 milionů zdrojových knih. To znamená pravd ze zdroje, ze samotného vědomí. Toto vše je odhalováno těm nejvyvinutějším vědomým bytostem, které kdy přišly na tuto planetu.

Není to jen prostá doktrína králů nebo propaganda politiků. Je odhalována těm nejzodpovědnějším, nejinteligentnějším a nejmoudřejším bytostem. Těm, kteří dosáhli skutečného nesobectví a přejímají plnou zodpovědnost za její předání další generaci. Toto je „parampara“ neboli učednická posloupnost/linie, historie osvícených bytostí, jež přišli na Zemi, aby tuto vědu osvícení dali k dispozici přicházejícím generacím.

Samozřejmě, že byla systematicky a brutálně decimována celá milénia, doslova tisíce let. Byla napadána mečem, ohněm, jedem, lžemi, podvody, úpravou vzdělávání, vraždami, hladomorem, propagandou, pokřivením základů i prostým ničením.

Ale tady úspěch vyžaduje něco více než jen knihy, protože naše bytost funguje na hlubší úrovni, na úrovni prožitku. Potřebujeme zapojit své vlastní vědomí, aby konfrontovalo samo sebe a dokonce i vyšší já, se kterým se my všichni dokážeme identifikovat.

Naše vědomí, neomezená inteligence, se vyjadřuje a expanduje jen proto, aby si užívalo a oslavovalo samo sebe a někdy funguje prostřednictvím lidské formy.
Ale samotné supervědomí se ve své přirozenosti propojuje se všemi aspekty existence, ať už s lidským tělem nebo bez něj. Naše vědomí má zdroj, má původ, má dárce, má toho, kdo jej naplňuje.

Naše vlastní přirozenost a zároveň zdroj jsou jediným cílem, jediným místem nebo prostorem, jež mohou přinést trvalou změnu a naplnění. Je to zdroj nás samotných, který nám musí být představen, se kterým se musíme spojit, vytvořit si s ním vztah, stát se blízkými přáteli, a nakonec být navždy spolu. Jen jednota s tímto vnitřním zdrojem se může odrážet ve vnějším světě jako naplnění. Pohlédněme dovnitř směrem ke zdroji, vnesme do něj naplnění a nechme tento náš zdroj supervědomí, ať se odráží ve světě jako naplnění.

20.dubna 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=iWUbfZjYcC0&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org

https://www.sarvajnapeetha.org/collecting-preserving-vedic-texts-2

https://books.nithyanandatimes.org

https://kailaasa.org

https://nithyanandapedia.org