Kategórie
Chrámy, Svatá města Perzekuce, holokaust Sanatana Hindu Dharma

Je důležité znát pravdu ohledně útoků proti hinduismu

Existuje mnoho různých příběhů z historie a mnoho z nich hanobí úžasnou hinduistickou tradici. Je důležité mít správný kontext. Hinduismus se za posledních 120 milionů let prakticky vytratil kvůli postupným lžím ohledně následování dharmy a v nedávné době kvůli systematickým útokům za účelem jeho zničení.

Je důležité znát pravdu ohledně útoků proti hinduismu, aby byl nastaven správný kontext této skvělé tradice, která byla systematicky ničena.

Jeden příklad z historie, který potřebuje být zveřejněn, je velmi známý systematický útok mnoha moghulských králů, jehož cílem bylo hinduismus zničit. Hinduismus nezaniká proto, že by nebyl pravdivý, nebo proto, že je zkorumpovaný kastami, což je často používané lživé odůvodnění.

Toto je jeden důkaz, jeden malý příklad systematického ničení hinduismu za každou cenu, které se usilovně děje posledních minimálně 1300 let.

MyIndiaMyGlory.com uvádí, že mnoho uznání patří v knihách i médiích Mughalské dynastii, aniž by existoval jediný konkrétní důkaz jejich dobroty, a to jen proto, aby se skryl fakt jejich nenávisti vůči hinduistickým chrámům, univerzitám a vědě.

Následuje neupravený text Jahangirnamy, memoárů syna Akbara Jahangira. Kniha byla přeložena a publikována v roce 1829. Na straně 14 a 15 Jahangir popisuje svůj čin:

„Jsem tady, abych uvedl ve známost, že u města Banaras byl postaven Rajahem Maunem Singhem chrám, který ho stál skoro 3,6 milionů rupií. Hlavní idol v tomto chrámu má na hlavě tiaru nebo pokrývku, která je zdobená klenoty v hodnotě 300 tisíc rupií. Navíc, protože Singh sdružuje a řídí služebníky hlavního idolu, nechal v chrámu instalovat další čtyři vypodobnění tohoto idolu z ryzího zlata, opět každé korunované ve stejném stylu drahými kameny. Víra byla taková, že mrtvý hinduista, pokud byl za života uctívačem, když bude položen před svůj idol, navrátí se zpět k životu.

Jelikož bych v žádném případě nemohl podporovat takovou přetvářku, zaměstnal jsem důvěrného člověka, aby zjistil pravdu a jak jsem právě uvedl, aby bylo odhaleno, že jde o nestydatý podvod. Z tohoto odhalení jsem pak já sám profitoval a dal jsem si jako svůj závazek srovnat tento chrám se zemí, jelikož byl místem takového podvodu. Na tom místě jsem za použití materiálu z ruiny vystavěl ohromnou mešitu, protože samotné jméno islámu bylo v Banarasu zakázáno a s božím požehnáním je to můj design. Dokud budu žít, budu ji plnit skutečnými věřícími.“

Historie je plná důkazů o systematickém ničení náboženských monumentů, plundrování bohatství, extrémním mučení běžných občanů, násilí a zvěrstvech za účelem změny náboženství.

Jahangir ve svých memoárech připouští, že není možné zabít všechny hinduisty z této země, což je fakt, který s hořkostí připustil už jeho otec. Proto si vybral bezpečnou cestu příležitostného zabíjení hinduistů, aby vytvořil zastrašující příklady mučení a krutosti a aby lidé změnili své náboženství ze strachu. Dělal si starosti především s komunitami, které měly znalosti a dovednosti v oblasti umění a ruční výroby. Lidé v pozadí převlečení za historiky tvrdě pracovali na tom, aby hinduistickou historii vymazali.

19.duben 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=YYBGOVd5eLE&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org

https://kailaasa.org/attacks-on-sacred-aadheenams

https://kailaasa.org/persecution

https://nithyanandapedia.org