Kategórie
Knihy a svatá písma

Védska tradícia je skutočná, hinduizmus je skutočný

Šastry sú naprosto základný zdroj, bezpochybne odhalené Paramashivom ako nekonečne pravdivé, a takto pociťované neprerušenou líniou osvietených bytostí od nepamäti. Celá védska tradícia akceptuje „agámy“, alebo to, čo Paramashiva vraví Devi, a čo je prijaté Višnuom na riadenie vesmíru, ako základné, časom otestované a dokázané pravdy existencie, overené guru paramparou. Kvalita agám, ako pôvodnych a večných odhalení priamo zo Zdroja Vedomia, Paramashivu, je vo védskej tradícii nevyvrátiteľná.

Môžu byť prehodnotené v každej ére, sú však od nepamäti uznávané a potvrdené nespočeným množstvom osvietených mudrcov ako základ dharmy, odhalenia života samotného.


Táto autorita, tieto štyri piliere, pramány, 100 miliónov knižných prameňov a nespočetné množstvo osvietených guruov, je to, na čom stojí védska tradícia, hinduizmus. Je to autorita testovaná v tomto čase, ktorá neustále vedie hľadačov ku konečnému a jedinému riešeniu, dostupnému každej bytosti vo vesmíre, bez ohľadu na to, akých bohov alebo náboženstvo nasleduje. Védska tradícia je skutočná, hinduizmus je skutočný. A je to jediné riešenie ktoré napreduje. Jediná tradícia, ktorá dokáže akceptovať akéhokoľvek a všetkých bohov, a tiež jediná tradícia, ktorá vie darovať konečné a nevyhnutné riešenie všetkým bytostiam, bez ohľadu na ich presvedčenie a praktiky. Toto je autorita hinduizmu. Časom testované riešenie ľudského stavu a na dosiahnutie toho najvyššieho v prebudení duchovného vedomia. Je tu, dostupné na planéte Zem. Po tom čo bolo tak dlho oslabované sa takmer stratilo.

Prinavráťme autentické védske pravdy, s autentickými osvietenými majstrami a manifestovaním všetkej duchovnej moci, ako to bolo odhalené v agámach. Prelaďme planétu, od skazy k trvalému spaseniu a vyslobodeniu, od obmedzení tela a mysle, viny, strachu a chamtivosti. Je to možné. Hinduizmus je skutočný. Ešte nie je príliž neskoro. Dokážeš to. Len zační počúvať.

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=YVUbCjXTAgk&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org

https://nithyanandapedia.org

https://kailaasa.org

https://books.nithyanandatimes.org