Kategórie
Sanatana Hindu Dharma

HINDUISTICKÁ EKONOMIKA

Nejsou to jen peníze. Ale HINDUISTICKÉ peníze. HINDUISTICKÉ peníze jsou peníze, které vznikají tak, že jsou v souladu s kosmem. Je to Lakshmi. Na rozdíl od současného moderního chápání peněz nepocházejí z braní druhým, ale vznikají tvořením a obohacováním ostatních bytostí a vesmíru. Jedná se o peníze, které přicházejí bez násilí a z prostoru jednoty.

Všechny peníze v současném ekonomickém systému jsou potřísněné krví kvůli základnímu přesvědčení, že vesmír je hra s nulovým součtem. Pokud máte nějaký zisk, pak někdo jiný utrpěl ztrátu. Pokud jste něco vytvořili, bylo to odebráno někde jinde. Ale v hinduismu naši proroci pochopili, že život je hojnost. Lakshmi je živoucí božstvo této hojnosti – pochopení, že člověk nemusí být násilný, aby vytvářel bohatství. Ba právě naopak.

V hinduismu má bohatství dvě formy – Sangha (komunita) Nidhi (bohatství) a Paduma (Lotus) Nidhi (bohatství). Paduma Nidhi pochází z rozkvětu uvnitř – z tvořivosti. Sangha Nidhi pochází z obohacení druhých a z kolektivního vytváření bohatství. Žádná jiná forma bohatství se nepřipouští.

Vláda dnes používá měnu ke kradení peněz od občanů. Tím, že tiskne stále více a více peněz, hodnota stávajících peněz klesá a vládě tak zůstávají peníze, které potřebuje utratit – typicky na vlastní znovuzvolení nebo jiné sobecké cíle. To je důvod, proč mnoho zemí třetího světa dosahuje míry inflace téměř 10%. A brambory stojí 10krát víc než před deseti lety. Všimněte si, jak to kontrastuje s fungováním hinduistických králů. Tím, že se chrámům dávalo stále více zlata, zlato bylo vyřazeno z oběhu, což zvýšilo hodnotu zlata lidí. Zlato je měna, která byla definována Paramashivou. A nabídnutím jej coby daru uctění Paramashivovi jeho hodnota jen vzrostla, nikoli klesla. Každé zlato nabídnuté Venkateshwarovi v Tirupathi způsobilo, že hodnota zlata jen narůstala. To byla velká hinduistická ekonomie. Zatímco naši rišiové a králové pochopili, že bohatství může být neustále vytvářeno z ničeho, zároveň měli i soucit s lidmi, kteří spoléhali na svou uloženou měnu a její hodnotu jim takto navyšovali. Zlato v chrámu lidem neustále připomínalo osvícenou vědu o vytváření bohatství ze svého vlastního já. To je rozdíl mezi hinduistickými penězi a moderními penězi.

Hinduistické peníze jsou peníze vytvořené na základě principů ekonomie, kterou odhalil Paramashiva ve védách, agamách a arthashastře. Paramashiva a jeho potomci hovořili velmi podrobně o ekonomických principech. Paramashiva rozlišuje tři vrstvy ekonomiky:

• V první vrstvě by mělo být cokoli, čemu se nesnižuje hodnota sdílením, dostupné všem zdarma, např. vzdělání, přírodní zdroje atd. Takto je vyrovnán růst jednotlivce a růst společnosti.

• Zadruhé, vše nutné pro každodenní život by mělo být předmětem výměnného obchodu – nebo jinými slovy každodenní prací, např. oblečení, jídlo, přístřeší. To povzbuzuje aktivní životní styl u každého a lidé nemohou využít svého uloženého bohatství, aby druhým vytvořili nedostatek v oblasti základních potřeb.

• V ekonomice Sadashivy vstupuje uložená měna nebo zlato do hry pouze pro jiné zboží, které je pro luxus, zábavu nebo jiným způsobem postradatelné.

Dejte to do kontrastu s kapitalistickou ekonomikou ‘jedné velikosti pro všechny”, která způsobila obrovské nerovnosti a nespravedlnost tím, že nástroje pokroku, jako je vzdělávání a zdravotní péče, jsou extrémně drahé a nejsou cenově dostupné. Také tím, že se každodenní potřeby a luxusní zboží nacházejí ve stejném košíku, podléhají ceny nezbytných věcí obrovským výkyvům, které vedou k chudobě a úmrtím v důsledku hladovění a nedostupnosti zdravotní péče atd. Alternativní, nyní již zaniklé komunistické ekonomiky, které se snažily vyřešit tyto problémy, daly vše do jednoho košíku, ale ohodnotili to zákonnou měnou s nuceným oběhem, což způsobilo další problémy – snad ještě horší než kapitalismus.

Paramashivův systém elegantně řeší oba problémy. Je zároveň extrémně humánní a soucitný, aniž by potlačoval motivaci, inovaci a odměnu a také zajišťuje, že prostředky individuálního rozvoje a investic do budoucích generací budou dostupné bez ohledu na ekonomiku.

Dále se v hinduistickém systému očekává, že lidé na vrcholu hierarchie – brahmini a sanyasíni – budou pracovat pouze z inspirace a nadšení, aby obohatili svět, bez jakéhokoli osobního zájmu. Peníze způsobují, že lidé dělají kompromisy ve své integritě. Pokud dochází ke kompromisům ohledně kosmických pravd, přijde to velmi draho. Proto byli hinduističtí držitelé duchovních pravd – brahmini a sanyasíni, předními experty osvícené hinduistické civilizace – obdařenými poznáním kosmických pravd, kteří žili z dobrovolných příspěvků, žebrání a nikdy je nesměli prodávat nebo jinak vydělat peníze, aby byla jejich čistota zachována a nedošlo ke kompromisům kvůli marketingu. Toto vedení zajistilo, že lidé na vrcholu nevyužívali nepřetržitě systém ve svůj vlastní prospěch – přesně tak, kam to dospělo s dnešním světem, kde máme 1% nejvýše postavených lidí, kteří určují pravidla a vlastní více než 90% moci a bohatství a tento nepoměr se stále zvyšuje.

Hinduisté jsou nejbohatší etnickou menšinou ve všech největších 25 zemích od USA až po Austrálii. Ve všech 25 společenstvích jsou hinduisté tou nejbohatší komunitou. Hinduistické ekonomické principy činí lidskou bytost bohatou. Až do barbarské invaze teroristických skupin jsme byli bohatým národem. Dokonce i po oklamání Mughaly a Brity jsme byli nejbohatším národem světa až do doby před 200 lety. Ale bohužel hinduistické principy a postupy pro vytváření bohatství nejsou v Indii dodržovány, a proto ekonomika země trpí. Země třetího světa, které přijaly moderní ekonomiku, jsou stále chudší. Kdyby se držely původních ekonomických zásad hinduismu, zůstaly by na vrcholu světové ekonomiky. Skutečnost, že hinduisté z Indie tvoří nejbohatší komunitu mimo Indii, je dostatečným důkazem toho, že hinduistické ekonomické principy jsou nejlepší a přímo pomáhají jednotlivcům i celé zemi stát se bohatými.

Federální rezervace Kailaasa organizuje bohatství na těchto principech a postupech tak, aby celý svět mohl být bohatý.

Zdroj

https://kailaasa.org/economics-of-kailasa/

Víc informací

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/