Kategórie
Gurukul Univerzity

Historie védského vzdělávání

Není tomu tak dávno co hinduistické školy gurukul, univerzity a množství dalších vzdělávacích institucí, kde se studenti setkávali, aby získali odbornou znalost, byly rozesety po celé zemi. Dnes většina lidí zná jen Takshashila a Nalanda, ale bývaly tu desítky institucí. A dokonce i dnes nálezy dokládají, že existovalo více center vzdělanosti. Tato země bývala domovem nejlepšího vzdělávacího ekosystému, který přirozeně propagoval důležitost akademiků, studentů, knih a erudované diskuse.

Existuje dlouhá tradice hinduistických vzdělanců, kteří věřili, že holistické učení může být dosaženo pouze mimo civilizaci (uprostřed přírody) a proces učení musí probíhat pod přísným dohledem guru. A byli to právě guruové, kteří v raných fázích hinduismu šířili vzdělání prostřednictvím škol gurukul a ašrámů, jež byly zakládány daleko od civilizace. Jsou proto někdy označovány jako tzv. “lesní univerzity”.

Není žádným překvapením, že Védy, tedy nejranější mluvené knihy obsahující ideje moderní civilizované společnosti, se ve velké míře odkazují právě na přírodu a na koncept vzájemné závislosti žijících organismů. Před zahájením samotného učení bylo pro tehdejší guru podstatné přimět studenty k zamyšlení nad vlastní/ lidskou pomíjivostí tváří v tvář nekonečnému vesmíru.

Nutno dodat, že ne všechny gurukul školy se nacházely v lesích. Většinou však byly preferovány odlehlejší oblasti. V průběhu času se některé klášterní univerzity rozrostly, jako například Takshashila, Nalanda a řada dalších.

V Indii se tehdy nacházelo velké množství zahraničních studentů. Nejvíce byla zastoupena Čína, Korea, Japonsko, Indonézie a západní Asie. Řada studentů putovala pěšky nebo se plavili na lodích jen proto, aby mohli naslouchat znalostem hinduistických vzdělanců. Mnozí z nich pak texty a komentáře kopírovali a brali si jej s sebou do svých domovských zemí. Tehdejší zápal pro hinduistické vzdělání by se dal přirovnat k dnešnímu zájmu o studium na amerických či evropských univerzitách.

Vzdělání bylo svatou povinností. Tehdejší hinduisté prahli po nových úhlech pohledu na matérii i morálku, na věci fyzické i duchovní, věci pomíjivé i trvalé. Během procesu poznávání bylo učiněno mnoho zásadních objevů v oblasti vědy, matematiky, medicíny, ale i v dalších oborech, a to všechno před miliony let. Svatá podstata učení je zřejmá z četných “Sanskrit shlokas” (pozn.: verše v sanskrtu), které označují guru za “Acharya devobhava” (pozn.: buď tím, pro koho učitel je bůh) dle Taittiriya Upanishad.

9.května 2019

Zdroj překladu link na video:

https://www.youtube.com/watch?v=3M07uT0AkyI&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org

https://kailaasa.org

https://nithyanandapedia.org

https://www.nithyanandagurukul.com

Kategórie
Gurukul Inkarnace Sanatana Hindu Dharma Univerzity

Proč je v dnešní době potřeba inkarnace Sanatana Hindu Dharmy?

Současné „dokazování existence“ v moderní vědě je omezeno jen na to, co může být vnímáno našimi pěti smysly. Je třeba zaměřit pozornost vědecké komunity na studování nemateriálního dění a supervědomé existence. Když zaměříme svoji pozornost na nehmotnou existenci a fenomény, supervědomou existenci a fenomény, snadno pochopíme celou hinduistickou literaturu „itihasa“ (historii), tradiční hinduistická zdrojová svatá písma, shruthi (slyšené), smrti (pamatované), historické záznamy, záznamy kosmologických objevů, záznamy úžasného zdroje poznání. Nyní nastal čas, kdy Sanatana Hindu Dharma, kosmická ústava, potřebuje duchovní legitimitu, sociální legitimitu, ekonomickou legitimitu, kulturní legitimitu, justiční legitimitu, a především politickou legitimitu.

V dobách Mahabharatu bylo 56 národů, 200 států, 1700 provincií, kde byl hinduismus praktikovaným státním náboženstvím. Za posledních 2000 let jsme kvůli nepřetržitému pronásledování, teroristickým a brutálním útokům postupně přišli o území všech 56 národů, 200 států, 1700 provincií. O poslední národ přišel hinduismus v Nepálu v roce 2007. Protože hinduismus ztratil politickou legitimitu, všechna svatá písma začala být ničena a likvidována. Neexistuje ani jediné místo, kde by původní svatá písma Sanatana Hindu Dharmy mohla být bezpečně uložena. Vypálení Nalandy a dalších knihoven je zničil. Před 200 lety měl hinduismus 100 milionů svatých písem, nyní jich zbývá jen 20 milionů.

Vypalování knihoven doslova zapříčinilo ztrátu legitimity hinduismu. Neexistuje ani jediná země, kde by byl hinduistický vzdělávací systém zákonný. 1. června 1891 byla zapálena knihovna v Jaffně s 97000 rukopisy.
Hinduisté možná postavili tisíce chrámů, ale neexistuje jediné místo, kde má Sanatana Hindu Dharma politickou svobodu a kde by byly autentické školy Gurukul, kde se děti mohou učit, praktikovat, žít a vyjadřovat všechny schopnosti védské tradice. Hinduistický vzdělávací systém není nikde brán jako zákonný. Myšleno prožitkový, nejen ve formě knihy.

Existuje někdo, kdo manifestuje duchovní vědu? Pokud existuje Vimanika shastra, manifestuje ji někdo? Dokáže někdo zvednout stroje do vzduchu a způsobit, aby létaly? A zajistit, aby druzí manifestovali tuto vědu jako vzdělávací systém?

Inkarnace je potřeba, aby toto v posledním okamžiku uskutečnila, než bude tato věda navždy ztracena. Inkarnace je potřeba okamžitě.

7.května 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=R5_8ru3FIX8&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/attacks-on-sacred-aadheenams/

https://kailaasa.org/persecution/