Kategórie
Hinduistický mnišský řád Kailaasa

Jak byly Rudrakanyas v Indii pronásledovány

Rudra Kanyas byla umělecká komunita těch nejčistších a nejoddanějších žen. Tradice Rudra Kanya byl ryzím ekosystémem osvícení pro ženy. Jedná se o komunity maximálně výkonných a vysoce úspěšných umělkyň, které žijí v jednotě s Paramashivou a žijí život extrémní čistoty a integrity vůči Němu.


Rudrakanyas žily v budovách chrámů a účastnily se všech posvátných rituálních událostí. Své umění vykonávaly s nejvyšší oddaností božství (samotnému Paramashivovi) při denních obřadech uctívání i během chrámových festivalů a oslav.


Jako vždy, pronásledování chtiví, násilní a vychytralí útočníci vnímali tyto ženy příkladné krásy a znalostí svým omezeným rozumem a pokřivenou myslí a snažili se je vypodobnit jako prostitutky. Jakmile je takto zhanobili, začali představitelé invazních a takzvaně “sekulárních” náboženství zabírat veškerý jejich majetek a živobytí, jež vždy souviselo s chrámy a dohnali je až k chudobě.


Tím byla zlomena kulturní páteř hinduismu. Učinili je zoufalými, takže mnoho Rudrakanyas bylo v podstatě donuceno k prostituci, aby vůbec pokryly své základní životní potřeby. To pak proti nim bylo použito, aby jejich pověst byla ještě více zničena. Pomalu začaly přicházet o svou vysoce uznávanou reputaci, kterou původně měly, a nyní je již celý tento duchovní ekosystém osvícení zničen a znevážen k nepoznání.

Takto se anti-hinduistickým silám podařilo zničit jednu z nejnádhernějších osvícených komunit Indie, která snoubila krásu a umění a dávala význam žen příkladem tak, jako žádná jiná.


V tento Mezinárodní den žen posilněme ženy skutečnou super-vědou manifestace schopností založenou na skutečném supervědomí. To je reálná práce, kterou potřebujeme udělat. Všechny ostatní řeči o rovnoprávnosti a nerovnoprávnosti jsou samé bludy. Toto je SKUTEČNÝ způsob, jak posílit ženy. Toto je skutečný způsob hinduistického feminismu!


Dedikujme tento den oživení hinduistické RUDRA KANYA sampradaye – komunitě, která je nepronásledovanějším a nejohroženějším tradičním domorodým oddaným a čistým ekosystémem osvícení.


Swamiji a jeho sangha se zavazují Paramashivovi, že s Jeho požehnáním obnovíme naši Rudrakanya sampradayu a posílíme ženy po celém světě supervědomím a vědami manifestace schopností.

Zdroj

https://nithyanandapedia.org/wiki/New_Clear_Bomb_-_Tantra_is_Oneness_with_Paramashiva_and_the_Path_to_Become_a_Perfect_Rudrakanya

Víc informací

Audio-preklad celého Satsangu: https://soundcloud.com/nithyananda_slovakia/11112018-webinar-o-tantre

Kategórie
Ajurvéda Goshala Hinduistický mnišský řád

Ať jsou krávy a brahmani vždy šťastní

Nejvyšší soud Indie a další instituce zmínily mimořádný příjmový potenciál při nezabíjení krav pro maso. 18 živin, které tělo potřebuje, bylo nalezeno jen v kravské moči (gomutra), která se používá v ajurvédské i moderní medicíně.

Kráva za svůj život poskytne 3.500 kg hnoje a 2000 litrů moči. Toto množství postačuje na 5000 metrů čtverečních biomasy, 80 tun organického hnojiva a moč může být zdrojem 2000 litrů pesticidů a použití těchto produktů ve farmářství výrazně zvyšuje výtěžek. Hodnota výše zmíněných produktů může být vyčíslena částkou 45.000 rupií (649 USD) ročně pro majitele zvířete. Zatímco poražená kráva poskytne 220 kg hovězího masa v hodnotě 60.000 rupií (865 USD), výtěžek ze živé krávy má hodnotu 500.000 rupií 7206 USD. Proto je i chov přestárlých zvířat profitabilní.

Krávy jsou posvátné a jejich ochrana v každém směru je dharmickou cesta. Kráva je uctívána jako nejposvátnější zvíře hinduistů a je s úctou oslovována jako „Gomatha“ (božská matka kráva) ve všech svatých písmech, včetně véd a purán. Sloužit kravám vám přináší nejen fyzické uzdravení, duševní uzdravení a emocionální léčení, ale je to duchovní praxe. „Gomatha“ je symbolickým zastoupením 330 milionů bohů, o kterých se říká, že zastávají různé funkce v různých částech těla krávy. Jako reprezentace božství, všechny příznivé obřady a rituály zahrnují krávu a její produkty.

Ve všech védských rituálech je běžnou praxí říkat “Gobrahmanebhyah Subhamastu Nityam” – “Ať jsou krávy a brahmani vždy šťastní”. Zde je kráva zmíněna jako první. Pokud je kráva šťastná, celý svět bude šťastný. Je to proto, že všichni lidé mají z krávy užitek a uctívání krávy má odpovídající důležitost. Je třeba poznamenat, že kráva má hojnost mléka, takže po uspokojení potřeby svého telete je schopna krmit další lidi mlékem. Žádné jiné zvíře nemá tuto vlastnost.

24. června 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=LXUmPP7lNBI&feature=emb_title

Víc informací

https://kailaasa.org/

https://nithyanandapedia.org/

https://www.gaumandir.org/

https://hinduismnow.org/

Kategórie
Chrámy, Svatá města Hinduistický mnišský řád Vegetariánství

Vegetariánské město řešením útlaku?

Newyorské veganské nemocnice, britské děti meditují.

Palitana v Indii se může chlubit více než 900 chrámy a je považována za jedno z nejposvátnějších míst pro následovníky jainismu.
Jainisté mají hodně společného s dávnověkou osvícenou civilizací hinduistů.
Jainističtí mniši z Palitany v červnu 2014 stávkovali hladovkou a v srpnu 2014 Gujarat prohlásil Palitanu (s populací 65000 lidí) za oblast, kde se nekonzumuje maso. Zavřeli přes 250 řeznictví a zakázali prodej masa a vajec, i rituální zabíjení zvířat. (VeganNews.co)

EXISTUJE MÍROVÉ ŘEŠENÍ ÚTLAKU?
Pouze učiněním jogínských věd a věd védského osvícení prožitkem, pitím božského nektaru Upanišád, žitím agamas, viděním prožitku a manifestujících se schopností v našich životech si vytvoříme správnou vnitřní image.

Na mnoha místech se pokoušíme natáhnout ruku, abychom vytvářeli přátelskost, ale je to mylně chápáno jako slabost.

Způsobovat, aby lidé chápali koncepty, pravdy a životní styl, aniž bychom je obelhávali – včetně jógy, Kirtanu a udržováním všech těchto snadno stravitelných pravd v popředí pracujeme na tom, abychom odstranili hindu-fóbii. (Kailaasa.org)

V Senátu města New York nedávno prošel schválením návrh zákona (S1471A / A4072), který se snaží nabídnout všem nemocničním pacientům veganské jídlo v rámci státních možností. (LiveKindly.com). Bylo prokázáno, že rostlinná jídla snižují srdeční onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovku, rakovinu a obezitu a stojí méně než nemocniční jídla bez vegetariánské stravy.

Téměř 1,7 milionů Newyorčanů trpí cukrovkou a srdeční onemocnění tvoří 40% úmrtí ve státu. Vegetariánský život je dlouhodobá instituce hinduistického životního stylu.
Britská vláda si bere příklad z dávnověké védy jógy a vyučuje meditační techniky děti ve 370 školách (TrueActivist.com).

Pokročilejší studenti se budou učit o pozornosti, relaxaci svalů, stresu, úzkosti a čištění mysli.
Tato iniciativa se zabývá zprávami Národní zdravotnické služby, které ukazují, že 1 z 8 britských dětí má duševní poruchy a hovoří o eskalovaných zprávách o depresi a úzkosti, které nejsou řešeny.

11.června 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=1desQug7Lhg&feature=emb_title

Více informací

https://www.youtube.com/watch?v=Ysr2PhnZi7w

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/

https://hinduismnow.org/

Kategórie
Chrámy, Svatá města Hinduistický mnišský řád

Sabarimala chrám – zničený veľký ekosystém osvietenia

Vstupem žen ve věku do 50 let do Sabarimaly, Ayyapa nic neztratil. On je Bůh. Hinduisté však ztratili něco velkého. Každý velký chrám je ekosystém vytvořený pro osvícení. Tím, že ženy ve věku do 50 let vstupují dovnitř, byl dnes zničen jeden z největších ekosystémů vytvořených pro osvícení.

Tyto ekosystémy byly zodpovědné za to, že bez jakékoli logiky vznikalo větší množství osvícených bytostí. Hinduismus nemá ani jednu organizaci. Nikdo neučí lidi, aby se stali Sanyasíny (mnichy). Přesto je největší počet Sanyasínů v hinduismu – více, než kolik kdy měla jakákoli náboženská organizace s kněžskými řády. Je to proto, že tyto ekosystémy neustále vytvářejí osvícení nad rámec logického výcviku. Mechanismus přenosu znalostí v hinduismu je jedinečný a za hranicí normálního vzdělávání a teologického školení.


Sám náš Swamiji šel pěšky do Sabarimaly třikrát ve věku od 8 do 15 let. A pak ještě jednou po zahájení svého veřejného života z Thiruchengode Adheenam. Obrázky ukazují malu a irumudi, které měl na sobě během jednoho z putování.


Jeden po druhém jsou ekosystémy vytvořené pro osvícení systematicky ničeny. Oh, hinduisté. Probuďte se! Probuďte dříve, než v Indii nezbyde už žádné z těchto skvělých míst.

Tyto duchovní ekosystémy byly vytvořeny pro osvícení za hranicí normálního přesvědčení a víry. Jejich účinky nejsou jako placebo účinky víry. Jsou to super-vědomé duchovní mechanismy založené tradicemi véd, agamy a tantry a měly by být zachovány podle těchto tradic, které je vytvořily a podle příkazů svatých písem v nich popsaných.


Ať už tyto chrámy založil kdokoli, jeho dědicové by měli ohledně nich mít veškerou rozhodující pravomoc. Jejich rodina, ať jde o guruparamparu (založená na iniciaci) nebo karuparamparu (založená na genetické linii), by měla mít výhradní pravomoc udržovat a provozovat tyto duchovní ekosystémy. Shivacharyové neboli nejvyšší kněží z karuparamparas (rodových linií), jako například v Chidambaram, by měli mít chrámy pod svou správou.

Podobně Adheenams se svou guruparamparou, jako je Madurai Adheenam, by si měla zachovat kontrolu a rozhodovací pravomoc bez zásahů kohokoli jiného.
Jen díky finančním příspěvkům a výpomoci oddaných hinduistů sedí dnešní sekularističtí vládní supi na obrovském množství bohatství, které od nich ukořistili pro své sobecké cíle. A totéž bohatství využívají k útoku a zničení duchovních ekosystémů, které jej vytvořily.


Centry všech hinduistických království byly chrámy. Hinduistická království byly státy praktikující hinduistické náboženství. Ty všechny nyní shrábla sekulární vláda a hinduismus je zničen téměř do morku kostí. Ekosystém osvícení je extrémně poškozen, protože chrámy jsou vládou používány pouze jako zdroj příjmů, a ne pro udržení ekosystému osvícení. A když se my nebo někdo jiný pokusí řádně provozovat chrámy, abychom udrželi ekosystém osvícení živý, jsme napadeni, zneužíváni a ničeni anti-hinduistickými médii, policií, vládou a jejich ekosystémy.


Ó hinduisté! Obnovte své chrámy a odevzdejte je dědicům guruparampary a karuparampary, abyste zachovali tyto duchovní ekosystémy. V případě Sabarimaly by zcela jednoznačně měla být královská rodina Pandalam rozhodující autoritou a vlastníkem chrámu.
To je jediné řešení, které ochrání tyto ekosystémy osvícení, bude produkovat stále více osvícených bytostí, bude oživovat hinduismus, zachrání lidstvo a udrží planetu Zemi naživu.

Zdroj

https://medium.com/@kailaasa/sabarimala-temple-a-great-ecosystem-of-enlightenment-lost-7f272e9f681d

Víc informací

https://kailaasa.org/attacks-on-sacred-aadheenams/

https://kailaasa.org/persecution/

https://nithyanandapedia.org/