Kategórie
Chrámy, Svatá města Hinduistický mnišský řád

Sabarimala chrám – zničený veľký ekosystém osvietenia

Vstupem žen ve věku do 50 let do Sabarimaly, Ayyapa nic neztratil. On je Bůh. Hinduisté však ztratili něco velkého. Každý velký chrám je ekosystém vytvořený pro osvícení. Tím, že ženy ve věku do 50 let vstupují dovnitř, byl dnes zničen jeden z největších ekosystémů vytvořených pro osvícení.

Tyto ekosystémy byly zodpovědné za to, že bez jakékoli logiky vznikalo větší množství osvícených bytostí. Hinduismus nemá ani jednu organizaci. Nikdo neučí lidi, aby se stali Sanyasíny (mnichy). Přesto je největší počet Sanyasínů v hinduismu – více, než kolik kdy měla jakákoli náboženská organizace s kněžskými řády. Je to proto, že tyto ekosystémy neustále vytvářejí osvícení nad rámec logického výcviku. Mechanismus přenosu znalostí v hinduismu je jedinečný a za hranicí normálního vzdělávání a teologického školení.


Sám náš Swamiji šel pěšky do Sabarimaly třikrát ve věku od 8 do 15 let. A pak ještě jednou po zahájení svého veřejného života z Thiruchengode Adheenam. Obrázky ukazují malu a irumudi, které měl na sobě během jednoho z putování.


Jeden po druhém jsou ekosystémy vytvořené pro osvícení systematicky ničeny. Oh, hinduisté. Probuďte se! Probuďte dříve, než v Indii nezbyde už žádné z těchto skvělých míst.

Tyto duchovní ekosystémy byly vytvořeny pro osvícení za hranicí normálního přesvědčení a víry. Jejich účinky nejsou jako placebo účinky víry. Jsou to super-vědomé duchovní mechanismy založené tradicemi véd, agamy a tantry a měly by být zachovány podle těchto tradic, které je vytvořily a podle příkazů svatých písem v nich popsaných.


Ať už tyto chrámy založil kdokoli, jeho dědicové by měli ohledně nich mít veškerou rozhodující pravomoc. Jejich rodina, ať jde o guruparamparu (založená na iniciaci) nebo karuparamparu (založená na genetické linii), by měla mít výhradní pravomoc udržovat a provozovat tyto duchovní ekosystémy. Shivacharyové neboli nejvyšší kněží z karuparamparas (rodových linií), jako například v Chidambaram, by měli mít chrámy pod svou správou.

Podobně Adheenams se svou guruparamparou, jako je Madurai Adheenam, by si měla zachovat kontrolu a rozhodovací pravomoc bez zásahů kohokoli jiného.
Jen díky finančním příspěvkům a výpomoci oddaných hinduistů sedí dnešní sekularističtí vládní supi na obrovském množství bohatství, které od nich ukořistili pro své sobecké cíle. A totéž bohatství využívají k útoku a zničení duchovních ekosystémů, které jej vytvořily.


Centry všech hinduistických království byly chrámy. Hinduistická království byly státy praktikující hinduistické náboženství. Ty všechny nyní shrábla sekulární vláda a hinduismus je zničen téměř do morku kostí. Ekosystém osvícení je extrémně poškozen, protože chrámy jsou vládou používány pouze jako zdroj příjmů, a ne pro udržení ekosystému osvícení. A když se my nebo někdo jiný pokusí řádně provozovat chrámy, abychom udrželi ekosystém osvícení živý, jsme napadeni, zneužíváni a ničeni anti-hinduistickými médii, policií, vládou a jejich ekosystémy.


Ó hinduisté! Obnovte své chrámy a odevzdejte je dědicům guruparampary a karuparampary, abyste zachovali tyto duchovní ekosystémy. V případě Sabarimaly by zcela jednoznačně měla být královská rodina Pandalam rozhodující autoritou a vlastníkem chrámu.
To je jediné řešení, které ochrání tyto ekosystémy osvícení, bude produkovat stále více osvícených bytostí, bude oživovat hinduismus, zachrání lidstvo a udrží planetu Zemi naživu.

Zdroj

https://medium.com/@kailaasa/sabarimala-temple-a-great-ecosystem-of-enlightenment-lost-7f272e9f681d

Víc informací

https://kailaasa.org/attacks-on-sacred-aadheenams/

https://kailaasa.org/persecution/

https://nithyanandapedia.org/