Kategórie
Osvícení mistři

Hinduismus je zpřístupněná věda života, která je aplikovatelná na všechny bytosti

Ve skutečnosti není hinduismus náboženství v běžném slova smyslu. Hinduismus je zpřístupněná věda života, která je aplikovatelná na všechny bytosti a není závislá na jejich názorech a víře nebo na tom, jakého Boha či božstva uctívají. Hinduismus pracuje přímo s lidskými problémy, osvobozuje bytosti od emocionálního utrpení, očišťuje tělo pro dosažení nejvyšších prožitků a naviguje lidskou mysl a vědomí.

Z jiného pohledu může být celý hinduistický panteon (všechna existující božstva) vnímán jako tisíce náboženství, která všechna vzešla z agamas a každé z nich nabízí jednu unikátní cestu, nejvyšší osvobozující řešení pro vědomí bytosti.

Jednou úžasně hlubokou a bohatou skupinou osvícených jogínů, která lidstvu darovala jógu, spirituální léčení, vědy zpracování a použití bylin, manifestování shaktis, vědy rituálů a mnoho dalších věcí prospěšných lidstvu, jsou siddhové.

Maha Rishi Agastya Munivar je označován za prvního ze siddhů. Mnoho odkazů na siddhu Agastyu Muni lze najít v puránách, kde je opěvováno, že Maharshi Agastya a Maharshi Vashishta byli zrozeni z Mitry a Varuny svedenými Apsarou Urvashi. Semena byla vložena do nádoby, mudrc Agastya Muni se narodil z nádoby, a proto byl znám jako Kumbhamuni.

Agastya Muni je také uznáván coby jeden ze Sapta-Rišiů. Mnoho příběhu z purán zachycuje ohromující siddhis (schopnosti) Agastyi Muni. Jednou, když se asuras (démoni) schovali v oceánu a devas (bozi) požádali Agastyu Muni o pomoc, velký Siddha vypil celý oceán.

V jiném příběhu z purán Pán Shiva požádal Agastyu Muni, aby se vydal na jih a vyvážil svět, protože celý sever byl naplněn všemi, kdo přicházeli na svatbu Shivy a Devi Parvati.

Agastya Muni se také objevuje v Ithihasas Ramayaně a Mahabharatě. V Ramayaně popisuje Pán Rama Agastyu Muni jako velkého mudrce, který přiměl i hory Vihdya, aby se poklonily. V Mahabharatě je fenomenální statečnost Agastyi Muni popsána ve Vana Parva.

Siddha Agastya Muni nosíval nádobu na vodu Kamandalu, ve které nosil vodu Matky Gangy pro svou každodenní Shiva Puju. Byla to leela (božská hra) Pána Ganeshy, že na sebe vezme podobu vrány a zobákem zaklepe na Kamandalu, což povede ke zrození Ma Kaveri na jihu. Při cestě na jih Agastya Muni došel až k horám Podhigai, kde založil slavnou Siddha tradici na jinu a vedl první Tamilský sangam (spolek básníků a spisovatelů).

První Tamilský sangam přetrval 4440 let, začal působit před 11000 lety a sídlil v hlavním městě jihu, Madurai, které vedl Agastya Muni, pandiyský král. První sangam sdružoval 89 pandiyských králů a 549 členů a jeho účelem bylo kromě jeho dalších vlivů na civilizaci, rozvíjet lásku k tamilskému poznání, literatuře a poezii.

Velká tamilská tradice za toto všechno vděčí siddhovi Agastyovi Muni a je to jeho požehnání, že zbožný tamilský život je tak úrodnou fontánou milosti Shivy Kundubama! Siddha Agastya Muni inicioval slavnou Siddha tradici a požehnal nám velkými lékařskými vědami, hmotnými vědami, bojovými uměními, jógou, jazykem a mnoha dalšími dary.

24.dubna 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=DNc_Dfo-DTw&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/