Kategórie
Chrámy, Svatá města

Varanasi je jedno z nejstarších nepřetržitě osídlených míst na naší planetě

Varanasi je jedno z nejstarších nepřetržitě osídlených míst na naší planetě. Je tak staré jako samotná civilizace řeky Indu. Nyní to bylo potvrzeno studiemi IIT-Kharagpur, které za použití GPS prokázaly, že svaté město je osídleno lidmi již od dob minimálně před 6000 lety.

Tyto závěry přinesl detailní geologický průzkum, který šel po stopách různých období vývoje civilizace a odhalil, jak bylo Varanasi schopné si udržet žijící civilizaci na rozdíl od jiných lidských sídel po celém světě.

Výzkumníci vykopali 100 metrů hluboké nezajímavé jámy kolem celého Varanasi, aby došli k závěru, že existuje důkaz o kontinuálním osídlení minimálně do období 2000 let př. n. l.. Existuje dost důkazů toho, že až budou shromážděny všechny údaje, bude možné toto datum posunout až do období 4500 let př. n. l..

Geologický průzkum, který se uskutečňoval paralelně s průzkumem britských geologů, již potvrdil existenci Naimisharanyi – pralesa, který je zmiňován ve védách a v Kashipuraně. Dosud byl tento prales považován za záležitost mytologie, nyní už je vnímán i jako historie.

Úsilí je zaměřeno na odstranění zásahů a nelegálních konstrukcí tak, aby dřívější ekosystém byl v co největší míře obnoven. Budují se oddělené turistické cesty vedoucí k pěti nejstarším ghatům (poutním místům na březích řeky). Také sídla starověkých jogínů a duchovních vůdců Kashi, která již zanikla nebo chátrají, jsou obnovována a restaurována.

Tento projekt se setkává s překvapeními každý den, protože to, co bylo považováno za báchorku nebo mýtus, je postupně prokazováno jako historický fakt, což je velkým úspěchem projektu.

25.dubna 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=6_0Vrnthfhg&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/

https://nithyanandapedia.org/