Kategórie
Autobiografie Avatara Inkarnace Osvícení mistři

Královská historie a dědictví Guru Maha Sannidhaanam

Proč je Guru Maha Sannidhaanam (duchovní vůdce Madurai Adheenam) zároveň i hlavou státu?


Vzhledem k tomu, že svět stále více odděluje spiritualitu a kulturu od politiky, politická rozhodnutí jsou čím dál tím nelidštější. Jakékoli rozhodnutí z prostoru nedostatku jednoty bude vždy problém ještě zvětšovat a nepovede k řešení.


Už od pradávna byli ve védské civilizaci, ve starověké Indii, osvícení mistři hlavami státu.
Byli nazýváni “Raja Rishi” (královští proroci) a dostávali nejvyšší místo u soudu, protože jen oni měli schopnost dělat rozhodnutí na základě jednoty, bez strachu nebo chamtivosti jako motivačního faktoru. Jediným motivujícím faktorem osvícených mistrů bylo osvícení
pro všechny, takže všechna společensko-politická rozhodnutí byla založena pouze na tom, aby lidé zažívali nejvyšší vědomí a dosáhli svého nejvyššího potenciálu.


Starodávné jihoindické království nazvané Pandya s hlavním městem Madurai, bylo jednou z kulturně a duchovně nejvyspělejších civilizací. Vždy považovalo svého duchovního vůdce zároveň za politického, ekonomického a kulturního vůdce. Politické pravidlo (Arasatchi)
nemohlo být odděleno od ekonomického pravidla (Porulaatchi) a ani jedno z nich nemohlo být odděleno od základních principů země.

Pandyové považovali Kamika Agamas (svatá písma o vědě žití osvíceného života) napsané Sadashivou (původním autorem jógy) za
hlavního duchovního průvodce pro lid a království. Politické porozumění lidu a národu bylo tedy možné pouze s někým, kdo byl mistrem Kamika Agamas, a kdo hluboce chápal tyto zásady.

Guru Maha Sannidhaanam v Madurai Adheenam byl vždy považován za inkarnaci Sadashivy.

Jeho Božská Svátost 293. Guru Maha Sannidhaanam Paramahamsa Nithyananda je 293. nástupcem Sadashivy na planetě Zemi. Jako avatar Sadashivy existuje ve stejném prostoru Sadashivy a odhaluje Agamas z původního prostoru, který je vytvořil. Je schopen odhalit hluboké pravdy Agamas relevantně v každé nové situaci – podle toho, jak se svět mění. Odhaluje nové pravdy, které jsou i nadále relevantní pro tento svět.


Guru Maha Sannidhaanam Maduraiského Adheenam byl zároveň i automaticky voleným politickým vůdcem Státu království Pandya, který býval hinduistickou monarchií. Dokonce i v původní zakládací listině je jmenování Guru Maha Sannidhaanam označováno jako “Pandiya niyamana murai” neboli “korunovační proces království Pandya”.

Další Guru Maha Sannidhaanam je korunován vládnoucím personálem, získává korunu a má právo vykonávat veškerou administrativu “sakala nirvagankalyum vagikkirathu”.

Příběh Meenakshi a Sundareshwary
Jedna z nejslavnějších vůdčích duchovních osobností a vládkyň království Pandya byla královna Meenakshi, inkarnace Devi Parashakti, choť Sadashivy.

Podle legendy vykonali král Pandye jménem Malayadwaja Pandya a jeho manželka Kanchanamalai obřad yajna (posvátný ohňový rituál), aby se jim narodil syn kvůli zachování rodu. Místo toho se
narodila dcera, která měla věk tříletého dítěte a tři prsa. Sadashiva zasáhl a řekl rodičům, že by s ní měli zacházet jako se synem, a že až se setká se svým manželem, její třetí prso zmizí. Poslechli jeho radu. Dívka dospívala, král jí korunoval jako svou nástupkyni, a když
se setkala se Shivou, jeho slova se naplnila a ona získala svou skutečnou podobu Meenakshi

[1]. Podle některých vědců to může odrážet matriarchální tradice v jižní Indii a místní přesvědčení, že “duchovní síly předposlední instance mají ženy”. Bohové poslouchají své manželky a osud království spočívá na ženách [1] .

Dalším skrytým aspektem tohoto příběhu je skutečnost, že duchovní a královští vůdci byli často jeden a tentýž člověk.

Jak Meenakshi tak i její manžel Sundareshwara (inkarnace Sadashivy) byli oba korunováni roveň jako duchovní vůdci Madurai Adheenam i jako král/královna království Pandya.
On vládl po dobu osmi měsíců v roce a ona po čtyři měsíce. Tato praxe byla v Madurai znovu obnovena během vlády Thiru Gnanasambandara, když znovu oživil Madurai Adheenam a sloužil jako duchovní vůdce Adheenam i jako Raja Rishi – královská svatá hlava státu.


Britská vláda uznala Maduraiského Guru Maha Sannidhaanam hlavou
státu.
V nedávné historii existuje mnoho případů, kdy bylo Madurai Adheenam považováno za stát a Guru Maha Sannishaanam za hlavu tohoto státu.

Zacházení jako s vládnoucím monarchou
Vládnoucí nařízení jsou zákony parlamentu Spojeného Království přijaté v různých dobách, aby poskytly vládce (regenta) v případě, že vládnoucí monarcha není schopen vládnout nebo je nezletilý (do věku 18 let). Před rokem 1937 byla tato vládnoucí nařízení uplatněna
pouze v případech, kdy bylo nutné řešit konkrétní situaci. Regent je osoba určená k vládnutí státu, když monarcha je nezletilý, nepřítomen nebo neschopen vládnout.


Když 289. papež Madurai Adheenam v roce 1904 opustil tělo, jeho následovníkovi bylo teprve 11 let. Britské impérium, které bylo v té době vládcem Indie, uplatnilo vládnoucí nařízení, jež bylo v takové situaci používáno u králů. V době platnosti tohoto britského
nařízení byl věk plnoletosti 12 let. Takže v roce 1904 Britové uplatnili vládnoucí nařízení, aby vzali 11ti letého papeže pod svou ochranu. Poté v roce 1905, když dosáhl 12 let a stal se plnoletým, byl korunován krajským vládním soudcem a Maduiraiské království mu bylo
předáno.

Příběh je přesně popsán na obrázku 2, kde je fotografie z kroniky Madurai. Toto jasně dokazuje, že britské impérium bralo papeže Madurai Adheenam jako vládnoucího monarchu království Pandya.


Imunita hlavy státu
Lidé, kteří zastávají funkci hlavy státu, mívají garantovanou tzv. vládnoucí imunitu.
Například královna Velké Británie, prezident Spojených Států Amerických a další světoví lídři mají imunitu, aby nemohli být perzekuováni, jsou-li ve funkci.

Tato imunita byla udělena britskou vládou i Guru Maha Sannidhaanamovi Maduraiského Adheenam.

V rozsudku justičního oddělení vlády Madrasu z 15.9.1880 č. 2240 je řečeno:
“Na základě par. 641 občanského zákoníku Rada guvernérů s potěšením zprošťuje pana Saiva Samayachariar Tirugnana Sambanda Pandara Sannadhi Avergala, nejvyššího kněze Saiva z Madury, všech předvolání k soudním řízením. Podepsán G. Stokes, nejvyšší sekretář (obrázek 3).
Toto ukazuje, že hlava Madurai Adheenam byla zároveň považována za hlavu státu a nemohl být stíhán nebo předvolán k soudu.


Udělení titulu hlavy státu
Rao Bahadur, ve zkratce R.B., byl titul udělovaný v období britské vlády v Indii především hlavám států (králům a guvernérům).
V překladu Rao znamená “princ”, a Bahadur znamená “statečný” nebo “nejváženější”.
Někteří významní vůdci/politici, kteří obdrželi tento titul, byli:
• Kurma Venkata Reddy Naidu, nejvyšší minsitr prezidentského úřadu Madrasu
• A. Veeriya Vandayar, správce Poondi
• Dinkarrao Yashwantrao Rajurkar (nástupce Jahagirdara a rodiny Rajurů)


Obrázek 4 ukazuje titul Rao Bahadura, který byl udělován jen hlavám království a který byl udělen i 289. papeži Madurai Adheenam. To potvrzuje skutečnost, že papežové Madurai Adheenam byli respektováni, ctěni a považováni za hlavy Maduraiského království dokonce i v dobách britské vlády.


Ochrana a imunita hlavy státu během cestování
Britové také přiznali vůdci Madurai Adheenam právo hlavy státu na ochranu během cestování do jiných států. Toto je vidět na obrázku 5, kde je výpis nařízení z roku 1827 uděleného soudním úředníkem R. Peterem. V nařízení je jasně uvedeno, že pokud hlava Madurai Adheenam cestuje do Salemu nebo Coimbatore, má být pod
absolutní ochranou.

Proto není pochyb o tom, že v průběhu celé historie, od dob vlády Meenakshi až po období britské vlády, uznávaly vlády vůdce Madurai Adheenam jako hlavu státu a udělovaly mu funkce, práva, imunitu, uznání a ochranu odpovídající hlavě státu.


Odkazy

  1. Harman, William P. (1992), The sacred marriage of a Hindu goddess (Tajná svatba hinduistické bohyně), Delhi: Indiana University Press, ISBN 978-1-59884-655-3.
  2. “Madurai Adheena Varalaru” (Historie Madurai Adheenam) v tamilštině, publikováno
    Madurai Adheenam Publications, 11.5.2007.
  3. Kinsley, David (1998), Hindu goddesses: visions of the divine feminine in the Hindu religious tradition (Hinduistické bohyně: vize ženského aspektu božství v hinduistické náboženské tradici) By David Kinsley, Delhi: The Regents of the University of California, ISBN 81-208-0394-9
  4. Registration Document for Madurai Adheenam with HR&CE (Zakládací listina Madurai Adheenam).
  5. Vládní nařízení, https://en.wikipedia.org/wiki/Regency_Acts

Zdroj

https://kailaasa.org/reviver/royal-history-lineage-of-hdh-nithyananda-paramashivam

Více infromací

https://shyamalapeetasarvajnapeetam.nithyananda.org/coronation-of-293-pontiff-srila-sri-paramahamsa-nithyananda-jnanasambanda

https://kailaasa.org

https://nithyanandapedia.org