Kategórie
Knihy a svatá písma

Nové antropologické objevy potvrzují autenticitu Ramayany

Indický deník, the Deccan Chronicle, zveřejnil článek o novém výzkumu provedeném badateli antropologie z Estonského Biocentra (Estonian Biocentre) a z Univerzity v Delphi (University of Delphi). Zpráva tvrdí, že události, popsané v Ramayaně, se skutečně před tisíci lety odehrály. Výsledky studie poukazují na genetický podpis etnických/kmenových skupin popsaných v Ramayaně jako například kmeny Gondů, Kolů, Bhilů.

Výzkumníci se domnívají, že obyvatelé Indie mohou vystopovat své předky, dle genetických dat, až do období před více než 60.000 lety. Vědci se shodují, že je to důkaz autenticity a přesnosti událostí popsaných v Ramayaně, které se mohly odehrát před 12.000 lety. Kmeny Gondů, Kolů a Bhilů byly zmíněny právě v Ramayaně. V posledních letech několik vědeckých studií potvrdilo věrohodnost Ramayany.

Dr. Vadlamudi Raghavendra Rao, profesor antropologie z Univerzity v Dillí, a jeden z autorů studie, říká: “Naše studie odhaluje blízkou genetickou spřízněnost těchto kmenů s jinými etnickými skupinami. Dokázali jsme, že existuje genetická kontinuita s dnešní indickou populací. Naši vědci nyní pracují na tom, aby odhalili další aspekty tohoto zjištění.”

Studie byla vypracována badatelem Estonského Biocentra Gyaneshwar Chaubey z Institutu of vědeckých výzkumů Védy, dále pak Dr. Saroj Balou and Dr. Raghavendra Raem. Tři hlavní Indické kmeny, Bhilů, Kolů a Gondů, jsou zmiňovány v eposu Ramayana, zejména v kapitole Ayodhyakanda, Aranyakanda a Kishkindhakanda. Gondové se nacházejí zejména v Adilabad, oblast Telangana a v jiných státech a jejich počet činí přibližně 40 lakhů (tj. 4 miliony).

Studie říká, že vzhledem ke skutečnosti, že tyto kmeny jsou obyvateli Indie od doby kamenné, jejich genetická příbuznost s exitující populací dokazuje autenticitu Ramayany.

13.května 2019 

Zdroj překladu link na video:

https://www.youtube.com/watch?v=Gr2YoGgnYq8&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org

https://kailaasa.org

https://nithyanandapedia.org

https://books.nithyanandatimes.org