Kategórie
Perzekuce, holokaust

Hinduisté se potřebují osvobodit od zvěrstev páchaných v minulosti

Pronásledování hinduistů v nedávné historii bylo intenzivní sérií zvěrstev páchaných za účelem zdecimování hinduistické populace navždy. Navzdory tvrzením o opaku bylo úsilí zaměřeno na oddělení hinduistů od jejich úžasné minulosti.

MyIndiaMyGlory.com (MojeIndieMojeSláva) uvádí pravdu o tom, co sultán Tipu spáchal v jižní Indii, především v oblasti Malabaru, jelikož v historických knihách to bylo zastíráno. „V Malabaru byli terčem zvěrstev sultána Tipu hinduisté a hinduistické chrámy.“ Podle Lewise B. Bouryho byla zvěrstva spáchaná sultánem Tipu v Malabaru na hinduistech horší a barbarštější, než ta, která se děla v Hindustánu notorickými vyhlazovači Mahmudem z Ghazni, Alauddinem Kjilji a Nadirem Shahem.

V roce 1789 napochodoval sultán Tipu do Kozhikode s armádou 60.000 vojáků, zničil pevnost a město srovnal se zemí. Gundart ve své „Kerala Pazhama“ říká, že je nemožné popsat krutost zvěrstev, která píchali sultánovi barbaři v Kozhikode. Elankulam Kunjan Pillai zaznamenal situaci v Malabaru takto: „Kozhikode bylo v té době centrem brahminů. Bylo tam kolem 7000 namboodirských domů, z nichž více než 2000 bylo zničeno samotným sultánem. Sultán neušetřil ani ženy a děti. Skupiny obyvatel prchaly do pralesů a do sousedních knížectví. Počet nairů a brahminů se podstatně snížil.“

Vatakkankoor Raja Raja Varma ve své slavné literární práci „Historie sanskrtské literatury v Kerale“ napsal o ztrátě a destrukci, které musely čelit chrámy v Kerale během vojenského napadení (Padayottam) sultána Tipu, následující: Ztráty, které utrpěly hinduistické chrámy během vojenských operací sultána Tipu, neměly hranic. Pálení chrámů, ničení božstev a stínání hlav dobytka před chrámovými deities byly kruté zábavy sultána Tipu a jeho stejně kruté armády. Bylo srdcervoucí si jen představit destrukci, kterou sultán napáchal ve slavných starověkých chrámech Thalipparampu a Thrichambaraam. Devastace způsobená těmito novými Ravanovými barbarskými aktivitami ještě nebyla plně napravena.

Jeden z vedoucích poslanců v době před vyhlášením nezávislosti, K. Madhava Nair, řekl: „Je nejisté, zda hinduisté Keraly vůbec kdy utrpěli takovou mírou devastace a zvěrstev od dob zkultivování Keraly Pánem Parasuramou v předcházející éře. Hinduisté byli po tisících násilně konvertováni na mohamedánskou víru.“
V Malabarské kronice existuje spousta odkazů na kruté vojenské zásahy a islámská zvěrstva sultána Tipu v Malabaru – násilné masové obřízky a nucené konverze, zabíjení ve velkém měřítku, vyplenění a zničení stovek hinduistických chrámů a další barbarské činy. Hinduisté potřebují znovu vyhlásit politickou legitimitu Sanatana Hindu Dharmy a znovu se propojit s úžasnou hinduistickou minulostí.

14.května 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=Z7MUQkluFns&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org

https://kailaasa.org/persecution

https://kailaasa.org/attacks-on-sacred-aadheenams

https://nithyanandapedia.org