Kategórie
Kailaasa

Svatá zdrojová kniha kosmické ústavy

Svatá zdrojová kniha kosmické ústavy Kailaasy SRI SAMRAJYA LAKSHMI PITHIKA z Akāsha Bhairava Tantry je nyní k dispozici v ANGLIČTINĚ!!!


Knihu si můžete přečíst zde: 

https://kailaasa.org/vision-of-cosmic-constitution


Tato kniha je příručka pro císaře a blaho národa, kterou Paramashiva odhalil Parashakti.
Tato tantra obsahuje 139 patat (kapitol), které poskytují podrobný popis

 • Předměty, které se musí princ nebo dědic učit pro plnění svých povinností krále nebo hlavy národa.
 • Ústava, vedení státu a státních útvarů a vedení řádné správy.
 • Integrita/propojenost a definované povinnosti krále vůči zemi a lidem (nripa-kartavya).
 • nařízení, která se mají následovat a dodržovat, jak je popsáno v ústavě národa (raajagyaa, raaja
  dharma).
 • Kvality, dovednosti a životní styl ministrů a různých skupin společnosti.
 • Denní rutina a sebe-kultura hlavy státu pro blaho celého království.
 • Fungování každého oddělení národa a státu pro úspěšnou správu národa.
 • Ochrana a dobré životní podmínky občanů.
 • Vzdělávání a dovednosti princů, králů a ministrů.
 • Bohatý životní styl oslav, který manifestuje bohatství (lakshmi), prosperitu a ochranu.
 • Důležitost charity (daana), obřadů uctívání a bohoslužeb jako životního stylu.

Zdroj

https://kailaasa.org/vision-of-cosmic-constitution

Víc informací

https://books.nithyanandatimes.org/