Kategórie
Jóga

Pozdrav slunci nebo Surya Namaskar

Blažená jóga (blissful Yoga) pozdrav slunce nebo Surya Namaskar

Surya Namaskar je součástí každodenní Nithyananda jógy. Unikátní vlastnost této techniky představuje její schopnost oživení původní Patanjaliho techniky v souladu s moderním myšlením. Mudrc Patanjali původem z jižní Indie je považován za otce jógy. Surya Namaskar představuje každodenní pozdrav Slunci. Nejen, že pomáhá udržovat lidské tělo v kondici a na vrcholu schopností, ale taktéž zlepšuje propojení těla a mysli.

Přínosy Surya Namaskar

Praktikování techniky Surya Namaskar probouzí schopnost těla čerpat energii ze Slunce. Tato technika je navržena tak, aby svému uživateli umožnila čerpat energii éteru ze svého okolí. Tato technika má obrovský účinek na lidskou mysl, tělo a ducha. Pokud techniku praktikujete, směřujte k východu během svitu prvních paprsků ranního světla, společně s vhodnou technikou dýchání a odpovídající mantrou. Nic více není třeba dělat.
Surya Namaskar pracuje s každou částí lidské těla, s každým orgánem, systémem a čakrou (životně důležitým energetickým centrem uvnitř těla). Technika je sekvencí dynamického držení těla a vhodného plynulého dýchání. Uživatelům se doporučuje provádět techniku každé ráno. Techniku Surya Namaskar opakujte šest až dvanáct krát. Surya Namaskar je považována za nejefektivnější jogínskou techniku k procvičování a posilování končetin, páteře a těla jakožto celku. Zmíněná Surya Namaskar je považována za královnu všech technik.

Význam manter Surya Namaskar

Mantra (zpěv) je složena ze slabik, slov, frází a vět, které, pokud jsou vědomě opakovány, mají velmi silný a pronikavý efekt na tělo i mysl. Mantra Surya Namaskar se skládá z bija mantry (jádra mantry) a chvalozpěvu. Chvalozpěv je věnován Slunečnímu bohu. Bija mantra sama o sobě neznamená nic, nicméně vibrace, které zpěv mantry vytváří, představují silný zdroj pro lidský organismus. Takzvaná Teorie vibrací, kterou popisují moderní vědci, byla stvořena a praktikována již před tisíci lety starými mudrci vnitřního světa. 
Vědecké studie prováděné Japonským vědcem doktorem Masaru Emoto, jistě potvrdily fakt, že zvuk vibrací má hloubkový efekt na vodu. Jelikož je lidské tělo tvořeno z více než šedesáti procent vodou, je evidentní, že zvukové vibrace mají vliv na lidské tělo i mysl. Nevědomé myšlenky a emoce vytváří uvnitř těla silné vibrace ve formě vrytých vzpomínek či samskaras. Je třeba je vědomě rozpustit. Poté zažijeme zcela pozitivní vědomí, které již hluboko v nás existuje. 
Níže uvádíme šest základních manter:
Om hraam
Om hreem
Om hroom
Om hraim
Om hraum
Om hraha

Oslavné mantry glorifikují úžasné kvality Slunce. Počínaje prvním je každá mantra zpívána za plného vědomí před každým samostatným cyklem Surya Namaskar. Každá mantra dokáže vstřebávat stejné kvality oslavování, pokud je prování upřímný praktikující. Díky tomu jednoduchému souboru činností (kroků) si lze uvědomit, že vnější Slunce symbolizuje zářící/proudící energii uvnitř nás. Dále porozumíme našemu propojení s kosmickými energiemi, které jsou všudypřítomné.

Mantry Surya Namaskar (mantry vytvořené spojením bija manter a oslavných manter)
1. ~ OM hraam mitraaya namaha
Pozdrav věčnému příteli
2. ~ OM hreem ravaye namaha
Pozdrav věčně planoucímu/zářícímu
3. ~ OM hroom suryaaya namaha
Pozdrav věčnému, jež vyvolává aktivitu
4. ~ OM hraim bhaanave namaha
Pozdrav věčnému, jež osvětluje
5. ~ OM hraum khagaaya namaha
Pozdrav věčnému běžci
6. ~ OM hraha pushne namaha
Pozdrav věčnému, jež dává sílu
7. ~ OM hraam hiranya garbhaya namaha
Pozdrav věčně zlatému kosmickému lůnu
8. ~ OM hreem mareechaye namaha
Pozdrav věčnému Pánovi úsvitu
9. ~ OM hroom adityaaya namaha
Pozdrav věčnému synovi Aditi, matky kosmického nekonečna
10. ~ OM hraim saavitre namaha
Pozdrav věčné laskavé Matce
11. ~ OM hraum arkaaya namaha
Pozdrav věčnému Chvályhodnému
12. ~ OM hraha bhaaskaraaya namaha
Pozdrav věčnému, jež vede k osvícení

Ovládání dechu

Při praktikování Surya Namaskar je každý pohyb těla synchronizován s dechem. S každým nádechem a výdechem si vytvořte jasnou představu, že vysíláte a přijímáte blaženost. Vnímejte tok energie blaženosti, jenž proudí v každé buňce vašeho těla a regeneruje tělo i duši.

Techniky meditace

Meditaci je doporučeno praktikovat s prázdným žaludkem ideálně ihned po ránu.
Sekvence ásan (jogínských poloh těla) Surya Namaskar:
postavte se a novy mějte mírně rozkročené z důvodu držení rovnováhy, držte obě ruce v pozici namaskar (modlící pozice) před hrudníkem. Po celou dobu cvičení udržujte oči otevřené. Při tom čantujte (zpívejte) odpovídající mantru.
 S nádechem natažené ruce pomalu směřujte nad hlavou směrem za sebe, prohněte se co nejvíce dozadu.
 S výdechem natažené ruce pomalu vracejte spět a směřujte dolů tak, aby se obě zároveň dotkly podlahy vedle chodidel, čelem se snažte přiblížit ke kolenům. Můžete při tom ohnout kolena pro větší pohodlí.
 S nádechem, udělejte krok vzad pravou nohou (co nejvíc to půjde) a zároveň pohlédněte směrem k vaší srdeční čakře.
 Zadržte dech, levou nohou udělejte krok dozadu a přejděte do polohy prkna, přitom držte páteř, krk a hlavu v jedné rovině, ruce držte přímo pod rameny a oči upírejte k podlaze.
 S výdechem se koleny, hrudníkem a bradou přibližte co nejvíce podlaze do polohy ahstanga namaskar (osm částí těla se dotýká podlahy). Oblast žaludku udržujte mírně nad podlahou, udržujte mírně zvednuté boky a zastrčte lokty.
 S nádechem, prsty směřujícími ven, relaxujte s oblastí žaludku na zemi a lokty ohnutými v úhlu devadesáti stupňů. Poté za pomoci mírného tlaku rukou do podlahy zvedněte hrudník a páteř. Přejděte do pozice bhujangasana (pozice kobry). 
Vydechujte, rukama tlačte na podlahu, boky zvedněte nahoru, dozadu a udržujte ve vzduchu, přejděte do adhomukha svanasana (pozice protahujícího se psa). Do široka roztáhněte prsty na rukou a paty jemně tlačte k podlaze. Pokud se nemůžete dotknout podlahy, netrapte se tím. Ale neměňte svou pozici tak, abyste se jí dotkli.
Zrak směřujte mezi své ruce a pravou nohouu udělejte krok dopředu, co nejvíce to půjde, chodidlo udržujte mezi rukama, ideálně v jedné rovině. Nadechněte se a zvedněte bradu a hrudník.
Levou nohu přesuňte dopředu, tak aby byla v jedné rovině s pravou nohou. Pokud je to třeba, mírně se prohněte v kolenou. Vydechněte a hlavou se pokuste co nejvíce přiblížit chodidlům.
Nadechněte se, zvedněte ruce nad hlavu, páteř jemně prohněte do záklonu a učiňte pozdrav slunce.
Vydechněte, spusťte ruce dolů a opět je sepněte v modlitbě umístěné před srdcem.

Každý cyklus zahrnuje dva pohyby každého z dvanácti stanovených pozic. V první polovině každého cyklu, veďte pravou nohou v kroku 4 a 9. Ve druhé polovině každého cyklu veďte levou nohou v kroku 4 a 9. Dokončete alespoň 6 samostatných cyklů, ideálně však 12. Předtím než začnete každý cyklus, zpívejte mantru.

Zdroj

Living Enlightenment, Paramahamsa Nithyananda