Kategórie
Perzekuce, holokaust

Nejmírovější a nejsilnější tradice na světě potřebuje získat zpět své kořeny

Nucené konvertování hinduistů není nic nového, děje se již tisíce let.

Nejmírovější a nejsilnější tradice na světě potřebuje získat zpět své kořeny – autentickou Sanatana Hindu Dharmu.

Vynesením minulosti na světlo jsme objevili velikost, jež je zahalena krutostí.

Védská tradice, která je schopna zahrnout a přijmout jakékoli a všechny bohy, je napadána těmi, kteří se boha bojí a v jeho jménu zabíjejí.

Hrubé pokusy o konverzi hinduistů podněcováním a nátlakem byly dokumentovány a zaznamenány organizací FACTmuseum.com během panování Aurungzeba, 6. mughalského císaře, který vládl 49 let od roku 1658 až do své smrti v roce 1707. K moci se dostal po uvěznění svého otce, Shah Jahana, kterého takto zbavil trůnu.

Jeho osobní pokyny byly, že hinduistický muž dostane 4 rupie a hinduistická žena 2 rupie, pokud konvertuje. „Pokračujte ve vyplácení“, přikázal Aurangzeb. Takový projev státní islámské ortodoxie za vlády Aurangzeba dal sílu a smysl nesouhlasným hnutím, jako byli marathové, jatové, bundelové a sikhové. Darbar Khan dostal od Aurangzeba nařízení, aby dal instrukce Ihatmamovi Khanovi, že pokud Devi Chand, odvolaný Zamindar Mahoharpuru, který byl uvězněn, se stane muslimem, tak to bude pro něj lepší, protože jinak bude zabit.

Když to bylo sděleno Devi Chandovi, že se buď stane muslimem, nebo že bude podle rozkazu císaře zabit, prohlásil, že když mu bude vrácena funkce Zamindara Manoharpuru, stane se muslimem. Na to mu Ihatmam Khan odpověděl: „Pokud chceš dál žít, musíš se stát muslimem, i když ti funkce Zamindara nebude vrácena.“

On s tím nesouhlasil, takže byla naplánována jeho poprava. Když před výkonem trestu souhlasil s konverzí, císař nařídil: „udělejte z něj muslima“. Čtyři sloužící Shambahajiho, syna Shivajiho, přijeli do Suratu nakupovat. Tam je Kartalab Khan, Mutsaddi města Surat, zajal. Císař nařídil, že pokud se stanou muslimy, mohou být propuštěni. Jinak budou drženi v pevnosti jako vězni.

Existuje mnoho jiných případů, kdy byli hinduisté násilně nuceni ke konverzi na náboženství vetřelců. Dvorní listy Akhbaratu za vlády Aurangzeba zaznamenaly mnoho podobných případů.

1.května 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=l2AqyBA9N5k&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/attacks-on-sacred-aadheenams/

https://kailaasa.org/persecution/

https://nithyanandapedia.org/