Kategórie
Perzekuce, holokaust

Pokračování zkušenosti hinduistů během vlády Aurangzeba

Pokračování zkušenosti hinduistů během vlády Aurangzeba, 6. mughalského císaře, který vládl po dobu 49 let od roku 1658 až do své smrti v roce 1707. Ještě za mladého věku uvěznil svého otce, Shah Jahana, aby převzal trůn.

Na výstavě uspořádané organizací FACTmuseum.com v Muzeu Indické historie Chattrapati Shivaji Maharaje se uvádí: „Aurangzeb takový, jaký byl podle mughalských záznamů“. Výstava obsahuje a je založena na tzv. firmanech, tedy původních dekretech v perštině vydaných Aurangzebem, uchovaných v muzeu Bihaner v Rajasthanu, Indii.

Tato výstava se podrobněji zabývá diskriminujícími opatřeními Aurangzeba proti hinduistům ve formě zákazu atishbazi (oslav s ohněm) a omezení na Diwali (exponát č. 32). Také hovoří o nahrazení hinduistických důstojníků a úředníků muslimy, aby císařovy modlitby za blahobyt muslimů a slávu islámu, jež se ukázaly jako neúčinné, byly vyslyšeny (exponáty č. 33, 34).

„Císař nařídil ve všech svých provinciích zákaz pořádání obřadů s ohněm. Také Fauladovi Khanovi bylo nařízeno, aby ve městě nechal toto nařízení vybubnovat, že nikdo si nesmí dopřávat rituály s ohněm.“

22.11.1665 napsal Aurangzeb Subahdarovi z Gujaratu: „Ve městě a předměstí Ahmedabadu (Gujaratu) hinduisté z pověrčivosti nadále následují své zvyklosti a na noc Diwali zapalují lampy. Nařizuji, aby na Diwali nebylo dovoleno ani osvětlení v obchodech.“

„Císař řekl Shaikhovi Nizamovi, že jeho modlitby nemají žádný účinek. Jaký to může mít důvod? Shaikh řekl: „Důvodem je, že velké množství hinduistů pracuje jako ahlikhidmatové (důstojníci a úředníci) a jako musahibové (dvořané) a jsou vždy (viděni) v císařské přítomnosti. Tím pádem modlitby nemají žádný účinek.“
„Vznešeným soudem byla vydána nařízení propustit hinduistické Chowkinavis a na jejich místo dosadit muslimy a stejně tak by měl být nalezen způsob pro nahrazení Aminů Haft-Chowkis rovněž muslimy.“

Toto propuštění hinduistických důstojníků a úředníků na základě náboženství předznamenalo další diskriminační opatření, ke kterým Aurangzeb přistoupil během následujících let a která navždy vzájemně odcizila hinduisty a mughalskou vládu.

Smrt Aurangzeba v roce 1707 po dlouhém a zničujícím vládnutí trvajícím půl století, ukončila pohnutou epochu v historii hinduistů a Indie. Zanechal po sobě rozpadající se říši, zkorumpovanou a nefunkční správu, demoralizovanou armádu, zdiskreditovanou vládu čelící veřejnému bankrotu a vzájemně odcizené subjekty.

30.4.2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=4e_Z-Jhv39U&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/attacks-on-sacred-aadheenams/

https://kailaasa.org/persecution/

https://nithyanandapedia.org/