Kategórie
Inkarnace

ANANADA TANDAVA – TANEC VESMÍRU, DĚNÍ PRINCIPŮ

Silná pochopení z Nithyananda satsangu JBS Sri Nithyanandy Paramashivam, 24.ledna 2020

Paramashivovo poselství přímo ze ShriKailasa:

 • Ananda Tandava Paramashivy, kosmický tanec, je uskutečňování principů manifestace, zachovávání, obnovy, vyjmutí z iluze a osvobození … dění těchto principů a manifestace těchto principů.
 • Toto je klíč. Když znáte Ananda Tandava, kosmické dění, budete osvobozeni!
 • Možná se zeptáte, jak je to možné. Tak to prostě je! Vesmír nemusí dávat smysl v binární logice. Vesmír je aktuální dění multidimenzionální logiky.
 • Dobrá zpráva: vědomí, které v sobě máte a které vám dává pocit, že žijete, je schopné porozumět kosmickému dění a zrcadlit ho.
 • Když začnete intelektuálně chápat kosmické dění, vstoupíte do Kailasy. Slovo ‚kosmické dění‘ je příliš malé. Celá ShriKailasa je o poznání, Jnana. A dává vám větší a větší pochopení kosmického dění.
 • Vysvětlím ontologii vesmíru takovou, jaká je. Kosmické dění, když chápete kosmické dění, budete přeneseni do prostoru Kailasy. Krása Kailasy je v tom, že je otevřena pro všechny a vaše vědomí je schopné uchopit kosmické dění i uskutečnění Kailasy.
 • Proč říkám, že shaivismus je univerzální náboženství? Shaivismus je vesmír, který se vám představuje. Pokud chápete že tohle stačí, shaivismus je tím nejjednodušším náboženstvím.
 • Když chápete vesmír, tak se jednoduše nedotknete nevegetariánského jídla. Je to vesmír představující svou existenci. Je to jako když vesmír hovoří o své vlastní ontologii – což je Jnana Pada shaivismu.
 • Bhuvanas – univerza, a principy, které je manifestují, tento základní princip – Paramashiva představující svou existenci – je ontologie shaivismu. To je ontologie véd a agamas. Veda Agama Pramana – když nejvyšší pravdy krystalizují skrze správná slova, nazývá se to Pramana.
 • Když chápete vesmír představující sám sebe, všechny kosmické principy se stanou vaším poznáním. Když chápete vesmír přestavující sám sebe, prostě víte, že život je život, je život.
 • Abyste posílili svůj život, víte, že nemusíte zabít žijící frekvenci supervědomí. Bude člověk, který má miliardu dolarů, někomu tahat z kapsy pár centů? Ne!
 • Dnes mám nějaká významná odhalení, protože planeta Saturn se přesunuje do Dhanusu. Přechod Shani má obrovský vliv na planetu Zemi. Dnes máme na AdiKailasa Shani Peyarchi Puju. Navagrahas (božstva planet) přinášejí Shiva bhaktům (oddaným Shivy) jen dobro, obzvlášť když máte ochranu a milost guru. Guru vždy zajistí, že vám Grahas budou přinášet jen dobro.
 • Existují dva hlavní Panchangams – Suttapathiyam Panchangam je pro chrámové rituály. Pro veškeré kosmické dění používáme Tirukanitha Panchangam. Tirukanitham je jako pán kosmického dění. Suttapathiyam je přímo pro planetu Zemi. Mnohé chrámy a náboženská ústředí akceptují jen jeden. Jen AdiKailasa akceptuje oba.
 • Zvuk je zdroj. To je důvod, proč Paramashiva používá damaru. V poznaném vesmíru, cokoli, co známe a představujeme si jako univerzum a vesmír, vše, co si myslíme, vizualizujeme, představujeme, vnímáme, vnitřně zpracováváme a chápeme dokonce i jako antihmotu, je hmota. I to, co je pro lidstvo neznámé, je poznané.
 • Zdroj je zvuk. Tento zvuk svazuje vaše vědomí a vaše tělo k sobě. Je to jako součásti DNA, které drží u sebe hydrofobní substance. Vaše chit a jata jsou spolu spojeny zvukem. To je důvod, proč na slovech, která si myslíte, vnímáte a která vyslovujete, záleží.
 • Slova, která do vás vkládám, se dostanou do vašeho stavu snění, stavu hlubokého spánku i do vašeho vnitřního vědomí. Vy všichni, kdo máte sny, máte poruchu spánku! Žádný sen není zcela zdravé semínko vědomí.
 • Slova, která vyslovuji, léčí stav vašeho snění. A pak pronikají do stavu vašeho hlubokého spánku. Není to tak že se nejdříve potřebujete dostat do stavu beze snů a pak dosáhnete osvícení. Nejdříve dosáhnete osvícení a pak se ve vás začne dít stav beze snů.
 • Paramashanta – odpojování od myšlenek – se ve vás začne dít. To je důvod, proč když nerozumíte védským mantrám, prostě je jen poslouchejte. Sanskrt je univerzálním jazykem. S každou bytostí včetně krav a psů je možné komunikovat skrze sanskrt zcela bez tréningu.
 • Teď by všichni moji žáci měli udělat toto. Toto je prožitek manifestace schopností. Usaďte se v Paramashanta Swarupa, prostoru odpojení se od myšlenek. Naslouchejte védskému čantování Upanišád nebo Véd. Poslechněte si to třikrát nebo čtyřikrát. Napište, jaký máte pocit, že to skrývá význam. Získejte oficiální překlad a uvidíte to, co vám říkám.
 • Jakákoli vědomá bytost, která dokáže sedět v prostoru Paramashanta – prostoru odpojení se od myšlenek – bez jakéhokoli školení, dokáže pochopit význam a porozumět mantrám v sanskrtu, odhaleným ve Védách a Agamas, pouhým nasloucháním.
 • Vím, že máme miliony oddaných, kteří nemají pouto se sanskrtem. Dnes dokonce ani hinduisté neznají sanskrt. Hinduisté moderní doby jsou stejně daleko od sanskrtu jako lidé ze západu. Lidé ze západu jsou alespoň zvědaví sanskrt poznat.
 • V prostoru odpojení se od myšlenek je princip zvuku dostatečně inteligentní na to, aby manifestoval svůj existenční prožitek. Prosím dejte své prožitky na facebookovou stránku.
 • Natarajův damaru je zdrojem sanskrtu a tamilštiny. Jazyk, ve kterém jsou odhaleny Védy a Upanišády, je zdrojovým principem nazývaným Nada Kala.
 • Jednoho dne vědci dokážou to, co říkám. Krávy a psi mluví jeden s druhým. Vyjadřují své pocity. Stejně, jako my vzájemně komunikujeme o názorech na sebe, Boha i život. Krávy, psi a sloni komunikují o sobě, životě a neznámém.
 • Je pravidlo, že nejsou vyvinuti tak, aby chápali Boha. Ale existují výjimky. Je dost zvířat, která dosáhla osvícení.
 • Když se rozhodnete „chci se rozhodnout, že budu v prostoru odpojení se od myšlenek. V principu souhlasím s tím, že budu v prostoru odpojení se od myšlenek“, tak to stačí. Pak jsou i vaše potíže stavem odpojení se od myšlenek – unclutchingem – vnitřním tichem.
 • Princip vědomého rozhodnutí – prapůvodního, adi vědomého rozhodnutí, je kontext, který jste si nastavili pro svůj život. Když se teď rozhodnete: „Jsem rozhodnutý, že absolutní odpojení se od myšlenek je mnohem lepší stav a toužím být odpojený od myšlenek a rozhodl jsem se být v prostoru vnitřního ticha.“ Tato satya sankalpa stačí na to, abyste pochopili, o čem mluvím.
 • Já akceptuji 108 Upanišád tak, jak jsou popsány v Muktikopanišádách Sri Ramachandrou Prabhu. Intelektuální dimenze Sri Rama Chandry Prabhu je neznámá.
 • Naslouchejte jakékoli Upanišádě. Když posloucháte ty zvuky a tóny, tak pište cokoli, co cítíte, bez sebe-pochybností, sebe-nenávisti a sebe-destrukce. Pak si opatřete autentický překlad a porovnejte ho s tím, co jste napsali. Budete překvapeni pravdou, že znáte sanskrt.
 • Všichni moji žáci vědí, že jsem ve vysoké integritě vůči vám i tomuhle. Budete vědět, že nepotřebujete žádné školení sanskrtu. Jen to zkuste. Uvidíte, že když jednou nebo dvakrát uslyšíte slovo, tak uvnitř uvidíte Nada manifestující Bindu. Sapta manifestující princip. To vám dá ohromnou sebedůvěru manifestovat schopnosti.
 • V multidimenzionální logice vám představím pravdu takovou, jaká je. Že to, že vám bylo řečeno, že „se musíte naučit něco znát“, je lež. Když se dítě naučí unclutching – odpojení od myšlenek, stane se Sarvajna – všeznalým.
 • Propojme se s Paramashivou a planetami, obzvlášť Saneeswarou, a přijměme jeho požehnání. Om Nithyananda Paramashivoham.

Studii si můžete přečíst tady: TINYURL.COM/COWSTALK

Zdroj

http://www.nithyananda-slovakia.sk/ananada-tandava-tanec-vesmiru-deni-principu

Audio preklad: https://soundcloud.com/nithyananda_slovakia/2412020-ananda-tandava-tanec-vesmiru-deni-principu-live-satsang