Kategórie
Chrámy, Svatá města

Zachovávání svatých Aadheenams hinduismu

Aadheenam je chrámový klášterní komplex, který zkoumá, zachovává a aplikuje Santana Hindu Dharmu (hinduismus) jako životní styl pro civilizaci žijící v příslušné době. Jsou to Aadheenams, která udržují celý životní styl osvícení naživu po generace.

Prostřednictvím těchto Aadheenams spravovali různí duchovní mistři chrámové tradice a propagovali věčnou příčinu naplňování účelu lidského zrození – „supervědomý život“. Tato Aadheenams jsou místa s živým dědictvím, v nichž se nachází božská historie a duchovní energie a jsou úložištěm bohaté kultury a skutečné moudrosti, kterou komunita předávala z generace na generaci.

Starověká Aadheenams (chrámové klášterní komplexy) představují celou linii osvícených guruů, symbolizující tedy duchovní legitimitu hinduismu a duchovní pravomoc současného „žijícího guru“. Zničením současného „žijícího guru“ místní hinduističtí militantní extremisté chtějí ukončit nádhernou historii starověkých center a zničit významnou budoucnost.

Zničit kulturu a zničit ty, kteří tuto kulturu oceňují, jsou obojí stejně znesvěcující a znelidšťující činy. Kulturní dědictví je jedním ze základních prvků živé civilizace, proto je úmyslné etnické čištění vzácných chrámů a klášterů ve své motivaci genocidní. Je zaměřeno na vymýcení nezbytné části jejich lidství. Je to zločin proti lidskosti, systematicky ochuzovat kulturní dědictví bohatých hinduistických tradic.

Jakmile je Aadheenam zničeno, celý životní styl, který praktikuje jeho komunita a který ji živí, končí. Rituální životní styl je jako skořápka, která chrání živý prvek uvnitř – kterým je hinduismus. Jakmile je skořápka rozbita, je snadné zbavit se živého prvku. Navíc, když jsou Aadheenams napadána, hinduisté ztrácí důvěru ve své náboženství.

Když Devi Meenakshi (hinduistická bohyně, která se inkarnovala na planetě Zemi) vládla starověkým 54 společenstvím žijícím na planetě Zemi v 1. století, ona a její božský choť Sundareshwara (ztělesnění ParamaShivy) založili Madurai Aadheenam. Když Paramashiva stavěl velké město Varanasi, založil Mahanirvani Akhadu, nejstarší hinduistickou organizaci. Shankaracharya, božské vtělení Paramashivy, založil čtyři Aadheenams, aby zachoval a propagoval poznání véd a upanišád – hinduistických zdrojových textů.

2. července 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=UIfGVTOLXVI&feature=emb_title

Víc informací

https://kailaasa.org/persecution/

https://kailaasa.org/attacks-on-sacred-aadheenams

https://nithyanandatruth.org/aadheenam