Kategórie
Chrámy, Svatá města

Záchrana chrámů

Hinduismus zná vědu Božství sestupujícího na zem. Všechna hinduistická božstva žijí. Jsou naživu, fyzicky. V hinduismu je chrám místem, kde BŮH ŽIJE. Hinduistické chrámy se proto zásadně liší od jiných náboženských organizací. To je velmi důležitý bod, který mnohým uniká.

V jiných náboženstvích jsou jejich centry místem shromáždění věřících, oltářů pro uctívání nebo v některých náboženstvích památníky či monumenty vyobrazujícími legendární postavy a události. Pro hinduisty je to živé místo, kde přebývá božství. On nebo Ona je obyvatelem místa a je s ní/m zacházeno podle toho.

Například v Chidambaram je 3000 Dikshitarů (kněží), ale Puja se provádí pro 3001 lidí včetně Božstva. Božstvo je považováno za jednoho z 3001 kněží a za důvěrného člena lidské rodiny. Kdykoli se kupuje oblečení, kupuje se 3001 sad včetně sady pro samotného Pána. Proto mají všechny chrámy ložnici, kde spí Bůh. Máme pro něj i zubní kartáček a ústní vodu s mlékem z kardamomu a tak dále. V celé historii existuje dostatek evidence o tom, jak božstvo jako živá osoba přímo reaguje na oddané.

Naše tradice není založená na knize jako abrahamské tradice. Každý chrám je živoucí tradicí živého Boha, který ctí a zachovává jednu Shaku z Védy, Jednu Agamu nebo jednu Upavedu nebo jednu Upagamu. Pokud ztratíte chrám, ztratíte celou tradici – celý duchovní ekosystém a konkrétní Shaka nebo Agama nebo Upaveda nebo Upagama jsou navždy ztraceny. Mnoho tradic bylo v hinduismu ztraceno, když byly chrámy zničeny. I když budeme obnovovat chrámy, ještě to neznamená, že je vždy možné obnovit stejný ekosystém.

Bez politické legitimity hinduismus pomalu zmizí z historie. Jen tím, že jogínských věd a védských věd osvícení uděláme prožitek, že budeme pít božský nektar Upanišád, že bude žít agamas a uvidíme prožitky a schopnosti manifestující se v našich životech, si vytvoříme správnou vnitřní image.

15.června 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=a-fO0iAPDSE&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/

https://nithyanandapedia.org/