Kategórie
Chrámy, Svatá města

Hinduistický holokaust pokračuje

Sarvajnapeeta, která je peetou, do které sestoupil Adi Shankara v Kašmíru, je dnes ztracena. Nejen, že chrám a klášterní komplex jsou ztraceny, ale ekosystém osvícení, který produkoval miliony Sarvajnů (vševědoucích) v každé generaci, je ztracen. Naši předkové pro něj tvrdě pracovali, ale od nás byl brutálně oderván, protože jsme sami nebyli dost brutální. Bylo to jako útok partyzánských vojáků na univerzitu. Byli jsme civilizací univerzit a naše přípravy na válku byly minimální, spíše na úrovni strážních hlídek.

Multani Marhi komplex Atal Akhády, jedné z nejstarších akhad neboli nejvyšších hinduistických organizací, byl v Multanu, nacházejícím se v dnešním Pákistánu. Město mělo jeden z největších kdy postavených chrámů pro Shivu, který byl známý svou architekturou a kde se božstvo vyrobené ze zlata vznášelo ve vzduchu pomocí elektromagnetické technologie železných kamínků a magnetizované mědi v božstvu, energetizované osvíceným mistrem. Ukazovalo úžasnou znalost hinduistické civilizace v oblasti metalurgie a magnetických polí. O tomto chrámu se hovoří v řecké literatuře a píše o něm čínský cestovatel Huen-Tsang. Po zničení chrámu a přilehlého území je nyní celý ekosystém pryč as ním i velká tradice Ganapathya z osvíceného ekosystému Atal Akhada, kterou vytvořil Pán Ganesha, a skvělá věda metalurgie a magnetismu založená na zvukových vibracích. Zničení každého chrámu není nic jiného než kulturní genocida lidí, jejich živé tradice a jejich ekosystémů osvícení – sampraday.

Mnoho Shaktipeetas bylo přítomno ve všech 56 Desas (zemích) – dnešní Bangladéš, Malajsie, Indie a tak dále. Mnoho z nich bylo dnes zničeno a znovu postaveno na jiných místech, aby se skryla destrukce. Bhabanipur Shaktipeeth, v dnešním Bangladéši, byl znám jako Tarapith a byl Shaktipeet, kam dopadlo “třetí oko” Shakti. Kolem tohoto místa se zformoval skvělý ekosystém osvícení. Nyní už tam není a všechny důkazy o něm byly zničeny, protože jsme o tu zemi přišli. Velikost ztracených pozemků je stejná jako počet Sampraday (učednických linií) ztracených v hinduismu.

Hinduističtí králové houževnatě ochraňovali naše chrámy. Ale když jim byla království odebrána, chrámy byly zničeny a s nimi i celý ekosystém osvícení. Ve všech zeměpisných oblastech, kde hinduismus ztratil politickou kontrolu, bylo jen otázkou času, než byly chrámy zničeny, lidé zabiti a ekosystém osvícení – celá sampradaya – zmizela. A tento jev pokračuje až dodnes. Každý týden je jedna sampradaya hinduismu rozpuštěna. Stejně jako chrám Shani Shingnapur a nyní Sabarimala. Sampradaya za sampradayou jsme demontováni a rozkládáni.

14.června 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=lmV2Wd8bOcc&feature=emb_title

Více informací

https://kailaasa.org/persecution

https://nithyanandatruth.org/an-endless-saga-of-inhuman-persecutions-against-hindus