Kategórie
Perzekuce, holokaust Sanatana Hindu Dharma

Sanatana Hindu Dharma musí byť teraz oživená

Sanatana Hindu Dharma je jediná tradícia, ktorá sa vyvinula, aby sa šírila prostredníctvom darovania osvietenia a vedomého prelomu svojím blížnym. Žiadna iná tradícia nie je schopná začleniť všetkých možných bohov, zatiaľ čo poskytuje riešenie vedomej expanzie pre všetkých. Aurangzeb bol šiesty mughalský cisár, ktorý vládol 49 rokov, od 1658 až do jeho smrti v 1707. Predtým než prevzal trón uväznil svojho otca Shah Jahana.

Na výstave usporiadanej FACTmuseums.com, Chattarapati Shivaji Maharaj Múzeum indickej histórie predstavuje „ Aurangzeb, taký aký bol podľa mughalských záznamov.“ Exhibícia obsahuje a je založená na firmanoch, pôvodných dektrétoch v peržštine, ktoré vydal Aurangzeb a ktoré sú zachované v Bikaner múzeu v Rádžastáne v Indii.V roku 1679, ako uvádza FACT Museum, v poslušnosti koránskemu príkazu, Aurangzeb znova uvalil dane Jizyah na hinduistov, a to 2.apríla 1679. Tieto dane boli predtým zrušené cisárom Akbarom v roku 1564. Znovunastolenie daní spôsobilo rozšírený hnev a rozhorčenie medzi hinduistami v krajine.

Keďže všetky ciele náboženského cisára boli smerované k šíreniu zákona islamu a zvrhnutiu praktík neveriacich, vydal rozkazy najvyšším diwani úradníkom, ktorí „ dokým nezaplatia komutačné peniaze (dane Jizyah) s rukou v pokore“, a po dohode s kanonickou tradíciou, dane Jizyah mali byť vyberané od neveriacich z hlavného mesta a provincií. Mnohí čestní učenci tej doby boli menovaní na to, aby vykonávali prácu vyberania daní Jizyah. Ingnorujúc koránsky príkaz o tom, že vojna mala byť vyhlásená všetkým, ktorí nevyznávajú islam: „dokým nezaplatia dane Jizyah z vlastných rúk, budú ponižovaní“, cisár Akbar zrušil túto nespravodlivú daň, uvalenú na hinduistov, a to roku 1564.

Jej znovunastolenie Aurangzebom roku 1679 bol obrovský krok späť, ktorý bol „privítaný“ spontánnymi protestmi ľudí vo všeobecnosti, a to prinútilo Shivaji Maharaja napísať svoj slávny list, v ktorom vytýka netolerantnému a pobláznenému cisárovi to, že robí rozdiely medzi svojimi podriadenými na základe náboženstva. Bolo pravdepodobné, že tento krok mal priniesť prudký nárast konverzie na islam, najmä z chudobnejších vrstiev, a uzmierenie moslimov vo všeobecnosti, hlavne tých, ktorí boli vzdelaní.
Masívna pokojná demonštrácia proti tejto dani, ktorá sa konala v Dillí bola nemilosrdne rozdrvená. Táto nenávidená daň zahŕňala veľké ekonomické zaťaženie pre obrovský počet chudobných hinduistov a spôsobila poníženie každému jednému hinduistovi v jednom malom príklade, na to aby si boli vedomí toho, že kedysi veľká tradícia bola zredukovaná a že Sanatana Hindu Dharma musí byť teraz oživená.

28.april 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?=KYDboCcGFZw&feature=emb_title

Viac informacií

https://hinduismnow.org

https://kailaasa.org/attacks-on-sacred-aadheenams

https://kailaasa.org/persecution

https://nithyanandapedia.org