Kategórie
Chrámy, Svatá města

Jsou hinduistické chrámy svobodné?

Nebezpečí pro hinduistické chrámy:
Dr. David Frawley hovoří o stavu Sanatana Hindu Dharmy v dnešní době. „Dnes už Hindu Dharmu chápe jen málo lidí. To platí především pro ty, kteří žijí v západním světě, ale také pro mnoho Indů, obzvláště těch, kteří mají západní vzdělání.“

Aplikování západních politických, společenských nebo náboženských konceptů při hodnocení hinduistických praktik může být zavádějící. Problém Sabarimaly je dobrým příkladem toho, jak se hinduistická dharma v moderním politickém kontextu snadno deformuje, stejně jako nelze chápat starověké hinduistické chrámy podle moderních kulturních norem.

Hinduisté nikdy neprováděli žádné násilné konverze ani nepovyšovali žádné exkluzivní vyhlášení na pravdu. Naproti tomu celá století čelí odhodlanému úsilí jiných náboženství je konvertovat.

Sanatana hinduistická dharma je ta nejrozmanitější a nejrozsáhlejší literatura duchovní praxe, jógy, meditace a seberealizace.

Pro ateisty a marxisty je obtížné to respektovat, jelikož je to úplně jiný úhel pohledu na svět, než je západní politický materialismus.

Oddaní jsou vyzýváni, aby přijali určitou formu božstva nebo Ishta Devata a prováděli specifické formy uctívání, které mohou být jedinečné pro konkrétní chrám nebo božskou tradici. Vstup do chrámu může vyžadovat určité sliby nebo praktiky, které když nejsou vykonány, návštěvník není vpuštěn do chrámu.

Indické soudy řídí nejen občanský zákon v chrámu, ale dokonce i chrámové praktiky, které mohou zahrnovat i drobné záležitosti, jako je množství nebo druh daru nabízeného k uctění, nebo dokonce jak hlasitě mohou být zpívány mantry. Jinými slovy, hinduistické chrámy nejsou osvobozeny od vládních regulací nebo soudních zásahů.
Chrámy jsou místa, kde máme nechat odejít své ego, nikoli předkládat naše osobní pohledy nebo názory.

Existují chrámy pouze pro muže a jiné zase pouze pro ženy. Také jsou chrámy, kde jsou uctívána určitá zvířata a chrámy, kde se po generace vykonávají jedinečné a unikátní praktiky.

13.června 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=hIBjW6QQFAY&feature=emb_title

Více informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/

https://nithyanandapedia.org/

Kategórie
Chrámy, Svatá města Hinduistický mnišský řád Vegetariánství

Vegetariánské město řešením útlaku?

Newyorské veganské nemocnice, britské děti meditují.

Palitana v Indii se může chlubit více než 900 chrámy a je považována za jedno z nejposvátnějších míst pro následovníky jainismu.
Jainisté mají hodně společného s dávnověkou osvícenou civilizací hinduistů.
Jainističtí mniši z Palitany v červnu 2014 stávkovali hladovkou a v srpnu 2014 Gujarat prohlásil Palitanu (s populací 65000 lidí) za oblast, kde se nekonzumuje maso. Zavřeli přes 250 řeznictví a zakázali prodej masa a vajec, i rituální zabíjení zvířat. (VeganNews.co)

EXISTUJE MÍROVÉ ŘEŠENÍ ÚTLAKU?
Pouze učiněním jogínských věd a věd védského osvícení prožitkem, pitím božského nektaru Upanišád, žitím agamas, viděním prožitku a manifestujících se schopností v našich životech si vytvoříme správnou vnitřní image.

Na mnoha místech se pokoušíme natáhnout ruku, abychom vytvářeli přátelskost, ale je to mylně chápáno jako slabost.

Způsobovat, aby lidé chápali koncepty, pravdy a životní styl, aniž bychom je obelhávali – včetně jógy, Kirtanu a udržováním všech těchto snadno stravitelných pravd v popředí pracujeme na tom, abychom odstranili hindu-fóbii. (Kailaasa.org)

V Senátu města New York nedávno prošel schválením návrh zákona (S1471A / A4072), který se snaží nabídnout všem nemocničním pacientům veganské jídlo v rámci státních možností. (LiveKindly.com). Bylo prokázáno, že rostlinná jídla snižují srdeční onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovku, rakovinu a obezitu a stojí méně než nemocniční jídla bez vegetariánské stravy.

Téměř 1,7 milionů Newyorčanů trpí cukrovkou a srdeční onemocnění tvoří 40% úmrtí ve státu. Vegetariánský život je dlouhodobá instituce hinduistického životního stylu.
Britská vláda si bere příklad z dávnověké védy jógy a vyučuje meditační techniky děti ve 370 školách (TrueActivist.com).

Pokročilejší studenti se budou učit o pozornosti, relaxaci svalů, stresu, úzkosti a čištění mysli.
Tato iniciativa se zabývá zprávami Národní zdravotnické služby, které ukazují, že 1 z 8 britských dětí má duševní poruchy a hovoří o eskalovaných zprávách o depresi a úzkosti, které nejsou řešeny.

11.června 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=1desQug7Lhg&feature=emb_title

Více informací

https://www.youtube.com/watch?v=Ysr2PhnZi7w

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/

https://hinduismnow.org/

Kategórie
Svátky, rituály, obřady

Thrissur Pooram

Indický Eagle On-line informuje o Thrissur Pooram: sloni s překrásně vyzdobenými sedly, nádherné slunečníky a hudba obřadních bubnů festivalu Thrissur Pooram okouzluje návštěvníky a uvádí je do stavu blaženosti. Je oslavován jako „festival festivalů“ a slaví se v chrámu Vadakkumnathan ve čtvrti Thrissur v Kerale během kalendářního měsíce Medžamánského kalendáře Malayalam.

Zpočátku byl festival slaven u chrámu Arattupuzha ve stejném okrese, přičemž se ho účastnily téměř dva tucty chrámů v regionu. Nicméně, v roce 1798, přišlo kvůli neustálým přívalovým dešťům několik z chrámů pozdě na procesí a byl jim zakázán vstup na festival.

Později oslovili Cochinského krále Sakthan Thampurana, aby věc vyřešil. Král jim řekl, aby zorganizovali větší a oslnivější festival sami a pojmenovali ho „Thrissur Pooram“. I když se jedná o jednodenní každoroční festival, přípravy začínají měsíce dopředu. Thrissur Pooram zahajuje nejvyšší slonem v zemi, který nese božstvo „Neithilakkavilamma“ a otevírá bránu chrámu.

Průvod 30 bohatě zdobených obrovských slonů, nesoucích božstva a pochodujících do chrámu Vadakkumnathan, je úžasnou událostí. Ilanjithara Melam je klíčovou atrakcí každoročního festivalu. Účastní se ho přes 200 veteránských umělců, kteří pocházejí z různých částí státu. V tradičních stylech „Panchavadyam“ a „Pancharimelam“, vytvoří umělci orchestr s hudebními nástroji jako jsou chenda, maddalam, edakka, thimila a kombu. Ačkoli to je hinduistický festival, Thrissur Pooram překonává bariéru náboženství. Oslav tohoto hinduistického festivalu se účastní lidé z celého světa.

8.června 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=nuS6fZLXN7E&feature=emb_title

Více informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/

https://nithyanandapedia.org/

Kategórie
Chrámy, Svatá města

Hinduistický chrám v Abu Dhabi a hinduistická archeologie v Melkote

Minulý měsíc byl ve Spojených Arabských Emirátech položen základní kámen prvního hinduistického chrámu v moderní historii. Události předsedal Mahant Swami Maharaj z BAPS (Bochasanwasi Akshar Purushottam Sanstha), protože chrám je postaven na 13,5 akrů velkém pozemku darovaném korunním princem Abú Dhabí, šejkem Mohammadem Bin Zayedem Al Nahyanem. SAE jsou údajně domovem největší hinduistické populace v arabském světě.

V roce 2018 prezident Spojených Arabských Emirátů šejk Khalifa Bin Zayed vyhlásil rok 2019 „Rokem tolerance“, zaměřeným na legislativní a politické cíle, které vyžadují kulturní a náboženskou toleranci. V současné době nejde o nic víc, než o jeden malý hinduistický modlitební sál provozovaný v pronajaté komerční budově v Dubaji. Většina praktik hinduistů v SAE probíhá v soukromí domovů. V Saúdské Arábii stále existuje úplný zákaz hinduistických chrámů, i když i to se může brzy změnit. Bahrajn, Omán a Jemen mají několik veřejných míst pro hinduistické bohoslužby. Některé významné archeologicky stavby, včetně nádrže podobné kalyani, byly objeveny při úklidových pracích v historické vesnici Melkote v Pandavapura, Karnataka, v jižní Indii.

Infosys nadace vyjádřila ochotu vyčistit a udržet historické památky ve vesnici, kde se věří, že žil představitel filozofie Sri Vaishnavy, Ramanujacharya. Ačkoli dohoda mezi nadací a úřady je zatím v procesu, nadace nedávno zahájila práce na čištění prostoru v blízkosti „Pancha Kalyani“.

Podle zdrojů oddělení příjmů, byly základy mantapu s krásnými řezbami a reliéfy idolů, včetně suterénu budovy, o nichž se myslelo, že byly zdemolovány nebo se zbortily před desítkami let, i malá chrámová stavba podobná jezírku, nedávno objeveny pod obrovskou vrstvou bláta. Prezidentka společnosti Infosys Foundation Sudha Murty si toto místo prohlédl 2. prosince 2018. Instruovala svou nadaci, aby se ujala prací na úklid.

Archeologický průzkum Indie nebo jiné agentury budou požádány, aby prozkoumaly nalezené památky a zahájily další kroky. Melkote má přes 100 archeologicky významných památek, jako jsou nádrže, kalyanis, chrámy a mantapy. Vairamudi utsav u Melkote je jednou z nejznámějších náboženských událostí v zemi

20.květen 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=eAxCTPzIKiY&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/

Kategórie
Svátky, rituály, obřady

Spojené království (UK) trvá na vytvoření krematorií odpovídajících požadavkům hinduistů

Proces kremace v hinduismu není určen pouze k tomu, aby vedl odcházející duše na jejich další cestě k vyšší vědomé existenci, ale také k jejich povzbuzení, aby byli osvobozeni od svého zaniklého těla svými blízkými, kteří jsou přímo konfrontováni s pomíjivostí lidského těla a musí přijmout nevyhnutelný proces smrti těla a opuštění těla vědomím. Tento proces přináší celé komunitě realistické ukončení, takže fantazie ohledně naší existence, naší pomíjivosti na této planetě a o přirozenosti a potřebě našich životů, je celé komunitě více objasněn.

Bez ohledu na to, do jaké míry byl člověk skutečně zapojen do života odcházejícího, je celé společenství povzbuzováno, aby přemýšlelo o pomíjivosti svého těla a o všech vzorcích připoutanosti, odporu vůči pohybu vpřed a pokračující existenci vědomí za hranicí smrti necelé dva metry velkého fyzického lidského rámce. Koneckonců, jedinou nevyhnutelností života jakékoli lidské podoby je zaniknutí těla a nutnost, aby vědomí pokračovalo v jiné formě.

Ve skutečnosti se tento vědecký proces uvolňování neukončení z mrtvého lidského těla, odrazil v nedávných zprávách Spojeného království, kde tento týden Celosvětová hinduistická společnost vyzvala britského ministra zahraničí a stálého tajemníka ministerstva bydlení a menšinových komunit a místní vlády, aby kapacita krematorií byla zvýšena tak, aby odpovídala tradičně většímu počtu truchlících během hinduistických pohřebních obřadů. Bylo dodáno, že by mělo být postaveno více krematorií, aby pozůstalé rodiny nemusely cestovat na dlouhé vzdálenosti nebo čekat několik dní na zpopelnění svých blízkých a náklady na služby krematorií by měly být sníženy a časy pohřebních obřadů by měly být delší, aby dostatečně pokryly poslední pomazání, modlitby a jiné rituály.

Bylo také navrženo, že krematoria by měla vážně zvážit nabízení možnosti otevřených pohřebních hranic namísto kremátorů, a že by měly být vytvořeny vyhrazené oblasti pro rozptýlení zpopelněných pozůstatků v různých řekách a jezerech Spojeného království.

19.května 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=e4oJbmZyQBk&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/

https://nithyanandapedia.org/

Kategórie
Chrámy, Svatá města

Proč hinduisté spalují ostatky mrtvých

Existuje mnoho aspektů hinduismu, které jsou nepochopeny, a dokonce se označují za „pověrčivost“, přestože vlastně všechno v hinduismu je věda a je vytvořeno za účelem učinit supervědomou inteligenci součástí naší každodenní běžné rutiny. Hinduismus toto přináší každému členovi populace tím, že buduje energií nabitá a vyzařující centra, aby byla zajištěna dostupnost pro každého jednotlivce (obrázek Samarimala a Ranganatha Swamy chrámu). Tato inkluzivita je jedním z důvodů, proč byl hinduismus napaden. Ve skutečnosti je vědecká, reálná a funkční povaha duchovních věd hinduismu jediným důvodem, proč byl schopen přežít až dodnes navzdory staletí trvajícímu záměrnému ničení hinduistických infrastruktur.

Všichni jsme vědomé bytosti a máme spojení s vědomým zdrojem, který je za hranicí omezení těla. Tělo a mysl jednoduše vytvářejí překážky, které omezují přímé vyjádření čistého vědomí. Jakmile najdeme autentického mistra ve fyzickém těle, který nám může předat vědomý prožitek, je naším úkolem jednoduše směřovat tělo k činům a životnímu stylu, jež tyto vyšší pravdy podporují v našich vlastních vědomých prožitcích. Tělo samo o sobě nemusí být zcela očištěno, ale my ho musíme pouze nasměrovat k tomu, aby podniklo kroky v kontextu, že již jsme čistým vědomím u zdroje a se zasvěcením od autentického guru se vědomá síla odrazí v našem jednání.

Nicméně existuje rozdíl mezi mrtvým tělem osvícené bytosti s osvícenou bio-pamětí a naším běžným lidským tělem. Naše běžné lidské tělo bude pokračovat v uchovávání a vyzařování nečistot až do chvíle, než bude zcela očištěno, a bude tak činit i poté, co ho naše vědomí opustí na dobro. Co tedy dělat s tělem, které vyzařuje nedokonalosti a depresivní energii? Lepší je nedokonalosti spálit a osvobodit je, než aby byly vyzařovány do našich živých těl, protože to, co je upřednostňováno, je zářivá energie osvícení chrámů a božstev, nikoliv neukončení rozpadajících se mrtvých těl.

18.května 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=gd9-CE08BrM&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/

Kategórie
Chrámy, Svatá města

Opustenie tela v nepálskom chráme v Pashupatinath

Chrámový komplex Pashupatinath v Nepále je jedným z najdôležitejších miest vo svete venovaný pánovi Shiva, ktorý predstavuje viac ako 500 chrámov, svätýň, ašrámov a monumentov. Chrám sa nachádza na brehu rieky Bagmati v hlavnom meste himalájskej krajiny – Káthmandu. Chrám je taktiež sídlom nepálskej národnej deity, pána Pashupatinatha. Práve tu mnohí Nepálčania prinášajú svojich pozostalých na hinduistické kremačné rituály.

Chrám stojí na mieste kde Shiva stratil jeden zo svojich parohov, keď bol v podobe jeleňa. So svojou manželkou prišli k brehu rieky Bagmati a boli unesení krásou tohto miesta, a preto sa rozhodli stať sa jeleňmi a prechádzať sa v okolitých lesoch. Po nejakom čase sa deities a ľudia rozhodli vrátiť ich nazad do ich povinností, no Shiva tomu odolával, a tak sa v boji zlomil jeden z jeho parohov. Tento paroh sa neskôr stal prvým lingamom, ktorý uctievajú hinduisti v Pashupatinath chráme. Neskôr sa táto pamiatka stratila, no bola znovunájdená pastierom, ktorého krava ukázala miesto kde bol lingam pochovaný, tým že miesto opakovane zavlažovala mliekom.

Každý rok tento chrám priláka stovky postarších hinduistov, ktorí sa tu uchýlia počas svojich posledných týždňov života, aby stretli smrť a boli spopolnení na brehoch rieky a putovali svojou poslednou cestou vodami rieky Bagmati, ktorá neskôr stretá vody posvätnej rieky Gangy. Hinduisti zo všetkých kútov planéty sem prichádzajú pre svoju kremáciu. Verí sa, že tí ktorí opustia telo v chráme Pashupatinath, sa znovuzrodia ako ľudia, bez ohľadu na to či spáchali nejaké previnenie, ktoré by zhoršilo ich karmu. Presný deň ich smrti je predpovedaný chrámovými astrológmi.

17.května 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=QW2CMncV3P4&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/

https://nithyanandapedia.org/

Kategórie
Deities

Hinduistické deities (božstva) jsou zneužívány módním průmyslem

Hinduisté jsou velmi čistotný národ. I celý náš život může být vnímán jako jeden velký očistný proces. Hinduističtí mniši dodržují přísnou hygienu, několikrát denně se myjí, jedí satvickou vegetariánskou stravu – ovšem kromě cibule, česneku, zelených čili papriček a hub – snahou je vytvořit čistou biologickou pamět (biomemory), která nezná engramy bolesti a steroidní vlivy jídla. Jóga napomáhá vyladit naše enegetická centra (čakry), očišťuje náš nervový systém, aby z nás vyzařovala vyšší frekvence vědomí. Hinduisté se před vstupem do objektu zouvají, a dokonce se snaží i nepřekračovat věci, aby je neznečistili prachem ze svých chodidel. Jídlo pro deity (deities, pozn. sošky či kresby hinduistických božstev) musí být připravováno za zpěvu manter, v meditativním rozpoložení, v posvěcené kuchyni a servírováno s velkou oddaností a vděčností.

Proto když hinduisté vidí kresbu deity na víku toalety či dokonce na podlaze koupelny, považují to za krajně nevhodné a urážlivé, protože jejich deity je vědomou bytostí stejně jako vy nebo já. Jen si představte tvář vaší matky nebo kohokoli, kdo je Vám drahý, na toaletním prkénku nebo na zaprášené zemi. My hinduisté nechceme vidět naše deity v takové podobě. Amazon stejně jako další webové stránky prodávají výrobky, jako například koupelnové doplňky, legíny, atd., s vyobrazením hinduistického božstva. Někomu se to může zdát nevinné, ale hinduisté to vnímají velmi urážlivě. Deities jsou svaté bytosti, které jsou tu pro nás a žehnají nám. Jejich vliv by neměl být přehlížen a jejich přítomnost by neměla být brána na lehkou váhu. Prezident Světové hinduistické společnosti (Universal Society of Hinduism), Rajan Zed, žijící v Nevadě (USA), naléhavě žádal Amazon.com a jejího předního představitelel Jeffreyho P. Bezose, aby se společnost oficiálně omluvila a stáhla z projede toaletní textilie s vyobrazením Shivy, jelikož to nebylo poprvé, co společnost prodávala produkty urážející vyznavače hinduismu. Jedním z předmětů je třeba již zmiňovaný potah na toaletu s vyobrazením Shivy (“Lord Shiva with Third Eye on Forehead Snake on His Neck”), který byl prodáván za $46 USD.

Nejmenovaný občan USA v listopadu 2018 vznesl námitky vůči dekoru toalet Brooklynského nočního klubu Yes (Yes Night Club), který vyobrazoval hinduistické božstvo. Společnost se veřejně omluvila a změnila interiérový design svých koupelen.

16.května 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=qSLjV6_2aJw&feature=emb_title

Víc informací

https://kailaasa.org/attacks-on-sacred-aadheenams/

https://kailaasa.org/persecution/

https://hinduismnow.org/

https://nithyanandapedia.org/

Kategórie
Chrámy, Svatá města Univerzity

Lesní univerzity

Lesní univerzity dávnověkých hinduistů: Mahabharata dává příklad slavných ašrámů jako Naimisha, což byla lesní univerzita vedená Saunakou. Další ašrámy byly v eposu zmíněny Vyasou, Vasishthou a Visvamitrou. Jedna poustevna blízko Kurukshetry dokonce zmiňuje dvě rišijky-ženy. Mezi Vyasovy slavné žáky patřili Sumantra, Vaisampayana, Jamini, Paila a Suka. Poustevna rišího Kanvy není zmiňována jako samostatná jednotka, ale jako skupina mnoha pousteven vystavených kolem středové stavby, ve které žil riši Kanva. Byli tam specialisté na vyučování každého v tom věku pěstovaného oboru: na každou ze čtyř véd, na Yagnu – literaturu a změní, Kalpa sútry, na Chhandu (měření), Sabdu nebo Vyakaranu a Niruktu.

Byli mezi nimi i logikové, kteří znali principy Nyaya (logiky) a dialektiky. Specialisté na fyzické vědy a umění rovněž vyučovali své znalosti. Umění Vastu – stavby oltářů různých dimenzí a tvarů pro pořádání yagny bylo zásadní a vyžadovalo vyučování znalosti geometrie těles. Další předměty, které byly vyučovány, se zabývaly vlastnostmi hmoty (dravyaguna) a fyzickými procesy. I zoologie byla předmětem. Lékař Susruta, autor Susruta-Samhity, nejstaršího pojednání o všeobecné medicíně a chirurgii vyložil, že k tomu, aby byl někdo úspěšným praktickým lékařem, musí být znalý mnoha věd. Toto byla vůbec první výzva k interdisciplinárnímu přístupu k tomuto tématu.

Praktický lékař, který se naučil pouze jednu vědu, si nemůže být svou vlastní vědou (Ayurvédou) jistý a z toho důvodu musí být znalý mnoha věd. Tím pádem lesní univerzity vyučovaly celou škálu předmětů, což přinášelo holistický pohled na svět. Neexistovaly žádné umělé hranice mezi náboženstvím a vědou a velmi často jedno vedlo k druhému.

10.května 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=xFdaC_gQFls&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/

https://nithyanandapedia.org/

Kategórie
Chrámy, Svatá města

Varanasi je jedno z nejstarších nepřetržitě osídlených míst na naší planetě

Varanasi je jedno z nejstarších nepřetržitě osídlených míst na naší planetě. Je tak staré jako samotná civilizace řeky Indu. Nyní to bylo potvrzeno studiemi IIT-Kharagpur, které za použití GPS prokázaly, že svaté město je osídleno lidmi již od dob minimálně před 6000 lety.

Tyto závěry přinesl detailní geologický průzkum, který šel po stopách různých období vývoje civilizace a odhalil, jak bylo Varanasi schopné si udržet žijící civilizaci na rozdíl od jiných lidských sídel po celém světě.

Výzkumníci vykopali 100 metrů hluboké nezajímavé jámy kolem celého Varanasi, aby došli k závěru, že existuje důkaz o kontinuálním osídlení minimálně do období 2000 let př. n. l.. Existuje dost důkazů toho, že až budou shromážděny všechny údaje, bude možné toto datum posunout až do období 4500 let př. n. l..

Geologický průzkum, který se uskutečňoval paralelně s průzkumem britských geologů, již potvrdil existenci Naimisharanyi – pralesa, který je zmiňován ve védách a v Kashipuraně. Dosud byl tento prales považován za záležitost mytologie, nyní už je vnímán i jako historie.

Úsilí je zaměřeno na odstranění zásahů a nelegálních konstrukcí tak, aby dřívější ekosystém byl v co největší míře obnoven. Budují se oddělené turistické cesty vedoucí k pěti nejstarším ghatům (poutním místům na březích řeky). Také sídla starověkých jogínů a duchovních vůdců Kashi, která již zanikla nebo chátrají, jsou obnovována a restaurována.

Tento projekt se setkává s překvapeními každý den, protože to, co bylo považováno za báchorku nebo mýtus, je postupně prokazováno jako historický fakt, což je velkým úspěchem projektu.

25.dubna 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=6_0Vrnthfhg&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/

https://nithyanandapedia.org/