Kategórie
Chrámy, Svatá města Univerzity

Lesní univerzity

Lesní univerzity dávnověkých hinduistů: Mahabharata dává příklad slavných ašrámů jako Naimisha, což byla lesní univerzita vedená Saunakou. Další ašrámy byly v eposu zmíněny Vyasou, Vasishthou a Visvamitrou. Jedna poustevna blízko Kurukshetry dokonce zmiňuje dvě rišijky-ženy. Mezi Vyasovy slavné žáky patřili Sumantra, Vaisampayana, Jamini, Paila a Suka. Poustevna rišího Kanvy není zmiňována jako samostatná jednotka, ale jako skupina mnoha pousteven vystavených kolem středové stavby, ve které žil riši Kanva. Byli tam specialisté na vyučování každého v tom věku pěstovaného oboru: na každou ze čtyř véd, na Yagnu – literaturu a změní, Kalpa sútry, na Chhandu (měření), Sabdu nebo Vyakaranu a Niruktu.

Byli mezi nimi i logikové, kteří znali principy Nyaya (logiky) a dialektiky. Specialisté na fyzické vědy a umění rovněž vyučovali své znalosti. Umění Vastu – stavby oltářů různých dimenzí a tvarů pro pořádání yagny bylo zásadní a vyžadovalo vyučování znalosti geometrie těles. Další předměty, které byly vyučovány, se zabývaly vlastnostmi hmoty (dravyaguna) a fyzickými procesy. I zoologie byla předmětem. Lékař Susruta, autor Susruta-Samhity, nejstaršího pojednání o všeobecné medicíně a chirurgii vyložil, že k tomu, aby byl někdo úspěšným praktickým lékařem, musí být znalý mnoha věd. Toto byla vůbec první výzva k interdisciplinárnímu přístupu k tomuto tématu.

Praktický lékař, který se naučil pouze jednu vědu, si nemůže být svou vlastní vědou (Ayurvédou) jistý a z toho důvodu musí být znalý mnoha věd. Tím pádem lesní univerzity vyučovaly celou škálu předmětů, což přinášelo holistický pohled na svět. Neexistovaly žádné umělé hranice mezi náboženstvím a vědou a velmi často jedno vedlo k druhému.

10.května 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=xFdaC_gQFls&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/

https://nithyanandapedia.org/