Kategórie
Chrámy, Svatá města

Proč hinduisté spalují ostatky mrtvých

Existuje mnoho aspektů hinduismu, které jsou nepochopeny, a dokonce se označují za „pověrčivost“, přestože vlastně všechno v hinduismu je věda a je vytvořeno za účelem učinit supervědomou inteligenci součástí naší každodenní běžné rutiny. Hinduismus toto přináší každému členovi populace tím, že buduje energií nabitá a vyzařující centra, aby byla zajištěna dostupnost pro každého jednotlivce (obrázek Samarimala a Ranganatha Swamy chrámu). Tato inkluzivita je jedním z důvodů, proč byl hinduismus napaden. Ve skutečnosti je vědecká, reálná a funkční povaha duchovních věd hinduismu jediným důvodem, proč byl schopen přežít až dodnes navzdory staletí trvajícímu záměrnému ničení hinduistických infrastruktur.

Všichni jsme vědomé bytosti a máme spojení s vědomým zdrojem, který je za hranicí omezení těla. Tělo a mysl jednoduše vytvářejí překážky, které omezují přímé vyjádření čistého vědomí. Jakmile najdeme autentického mistra ve fyzickém těle, který nám může předat vědomý prožitek, je naším úkolem jednoduše směřovat tělo k činům a životnímu stylu, jež tyto vyšší pravdy podporují v našich vlastních vědomých prožitcích. Tělo samo o sobě nemusí být zcela očištěno, ale my ho musíme pouze nasměrovat k tomu, aby podniklo kroky v kontextu, že již jsme čistým vědomím u zdroje a se zasvěcením od autentického guru se vědomá síla odrazí v našem jednání.

Nicméně existuje rozdíl mezi mrtvým tělem osvícené bytosti s osvícenou bio-pamětí a naším běžným lidským tělem. Naše běžné lidské tělo bude pokračovat v uchovávání a vyzařování nečistot až do chvíle, než bude zcela očištěno, a bude tak činit i poté, co ho naše vědomí opustí na dobro. Co tedy dělat s tělem, které vyzařuje nedokonalosti a depresivní energii? Lepší je nedokonalosti spálit a osvobodit je, než aby byly vyzařovány do našich živých těl, protože to, co je upřednostňováno, je zářivá energie osvícení chrámů a božstev, nikoliv neukončení rozpadajících se mrtvých těl.

18.května 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=gd9-CE08BrM&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://nithyanandapedia.org/

https://kailaasa.org/