Kategórie
Svátky, rituály, obřady

Spojené království (UK) trvá na vytvoření krematorií odpovídajících požadavkům hinduistů

Proces kremace v hinduismu není určen pouze k tomu, aby vedl odcházející duše na jejich další cestě k vyšší vědomé existenci, ale také k jejich povzbuzení, aby byli osvobozeni od svého zaniklého těla svými blízkými, kteří jsou přímo konfrontováni s pomíjivostí lidského těla a musí přijmout nevyhnutelný proces smrti těla a opuštění těla vědomím. Tento proces přináší celé komunitě realistické ukončení, takže fantazie ohledně naší existence, naší pomíjivosti na této planetě a o přirozenosti a potřebě našich životů, je celé komunitě více objasněn.

Bez ohledu na to, do jaké míry byl člověk skutečně zapojen do života odcházejícího, je celé společenství povzbuzováno, aby přemýšlelo o pomíjivosti svého těla a o všech vzorcích připoutanosti, odporu vůči pohybu vpřed a pokračující existenci vědomí za hranicí smrti necelé dva metry velkého fyzického lidského rámce. Koneckonců, jedinou nevyhnutelností života jakékoli lidské podoby je zaniknutí těla a nutnost, aby vědomí pokračovalo v jiné formě.

Ve skutečnosti se tento vědecký proces uvolňování neukončení z mrtvého lidského těla, odrazil v nedávných zprávách Spojeného království, kde tento týden Celosvětová hinduistická společnost vyzvala britského ministra zahraničí a stálého tajemníka ministerstva bydlení a menšinových komunit a místní vlády, aby kapacita krematorií byla zvýšena tak, aby odpovídala tradičně většímu počtu truchlících během hinduistických pohřebních obřadů. Bylo dodáno, že by mělo být postaveno více krematorií, aby pozůstalé rodiny nemusely cestovat na dlouhé vzdálenosti nebo čekat několik dní na zpopelnění svých blízkých a náklady na služby krematorií by měly být sníženy a časy pohřebních obřadů by měly být delší, aby dostatečně pokryly poslední pomazání, modlitby a jiné rituály.

Bylo také navrženo, že krematoria by měla vážně zvážit nabízení možnosti otevřených pohřebních hranic namísto kremátorů, a že by měly být vytvořeny vyhrazené oblasti pro rozptýlení zpopelněných pozůstatků v různých řekách a jezerech Spojeného království.

19.května 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=e4oJbmZyQBk&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/

https://nithyanandapedia.org/