Kategórie
Sanatana Hindu Dharma

Kde může být Sanatana Hindu Dharma ochraňována?

Kde může mít hinduismus náboženskou, sociální a politickou legitimitu? Kde mohou být zbývající zdrojová svatá písma udržována živá? A kde mohou být prožívána jako zkušenost?

V hinduismu probíhala velká rivalita, mnoho bylo ztraceno, všichni se všemi bojovali. Potřebujeme, aby na planetě Zemi duchovní legitimita Sanatana Hindu Dharmy žila. Alespoň pár tisíc dětí, které manifestují duchovní schopností a vyjadřují pravdy Shaster. Zastavit rivalitu, vytvořit bytosti, které manifestují duchovní vědy a schopnosti a iniciují ostatní do téhož. Nastal čas ochraňovat Sanatana Hindu Dharmu a vědu vytváření žijících osvícených bytostí.

Udržujte svou duchovní legitimitu, sociální legitimitu, náboženskou legitimitu, ekonomickou legitimitu, literární legitimitu, legitimitu vzdělávání, justiční legitimitu, a především politickou legitimitu, živou.

Uskutečnění avatara v dnešní době je tu pro udržení všeho z této Sanatana Hindu Dharmy aktivního, oživeného.

8.květen 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=ZZdqtB-STIQ&feature=emb_title

Víc informací

https://kailaasa.org/kailaasa-nation-profile

https://hinduismnow.org/

https://nithyanandapedia.org/