Kategórie
Média anti-hindu

Falešná obvinění a uměle vytvořené mediální pomluvy

Nedávno hnutí #MeToo zvýšilo povědomí o sexuálních útocích proti ženám. Nyní hnutí #MenToo zvyšuje povědomí o tom, jak jsou životy zničeny, když je muž falešně obviněn ze sexuálního zneužívání.

Podle Národního úřadu pro evidenci trestných činů bylo v Indii v roce 2016 hlášeno celkem 38 947 případů znásilnění a dřívější Komise pro ženy v Dillí (DCW) oznámila, že 53,2% případů znásilnění v Dillí, které byly zaevidovány v období od dubna 2013 do července 2014, bylo shledáno falešnými.

Mnoho falešných obvinění bylo vzneseno proti hinduistickým guruům a placená zkorumpovaná média zveřejnila stovky hodin jejich pomlouvání a falešného obviňování. Nula hodin bylo zveřejněno, když byla tato obvinění shledána nepravdivými. Podobná obvinění jsou používána různými způsoby jako útok proti mnoha hinduistickým guruům. Taková pomluva může být ve sdělovacích prostředcích opakovaně zveřejňována dokonce po celé roky, přestože je zcela falešná, vymyšlená a padělaná.

V Indii neexistují žádné zákony, které by zabránily komukoli vznášet falešná obvinění, jež vedou k pokusům o atentáty ve stylu mediální mafie, nebo dokonce k pokusům o vydírání jakéhokoli jednotlivce. Mnohé životy mohou být zničeny, celé rodiny, související právní náklady mohou být ochromující, přestože je obvinění nepravdivé, natož pak emocionální daň, na kterou veřejnost nezapomene, a to vše jen kvůli propagované lži.

Irsko má zákon, který zabraňuje tomu, aby jména obviněných ze znásilnění byla zveřejněna, dokud nebyl vynesen rozsudek. Stejně, jako je chráněn žalobce, je zde i ochrana pro falešně obviněné.

Skupiny v Indii se začínají zaměřovat na muže v nebezpečí, kteří čelí falešným obviněním ze znásilnění podnícenými chamtivostí a záští, nebo dokonce i útokům organizovaného zločinu, aby získali peníze pod hrozbou zničení falešně obviněného v očích veřejnosti.

Být obviněn z trestného činu ještě neznamená, že je dotyčný vinen. Jinak by nezůstal ani jediný politik, který by nebyl obviněn z korupce.
Ochrana žen neznamená útočit na muže a naopak. Existují různé otázky, kterým čelí všechna pohlaví, a všichni občané mají právo na to, aby nebyli zneužíváni a napadáni soudním systémem nebo osobami zneužívajícími systém. Právní systém musí poskytovat ochranu proti neoprávněným krokům proti mužům, stejně jako je třeba vyšetřovat útoky na ženy.

Dokonce i dnes vznikají zločinecké gangy s cílem jen napadat, obviňovat, vydírat a vymáhat peníze od obětí, které byly falešně obviněny ze znásilnění. V mediální mafii je to běžně uznávaný proces a rozšířená praxe napříč průmyslem. A je do značné míry zaručeno, že budou použity proti jakémukoli hinduistickému guru, který se stane populárním, nebo který provozuje důležitou nebo vlivnou hinduistickou organizaci.

Zvýšené povědomí o hnutí #MenToo (#Muzitake) není orientováno proti ženám nebo zaměřeno na anti-feministická práva. Znamená, že muži jsou také cílem útoků a zaslouží si stejnou ochranu jako ostatní, dokud není ukončeno řádné vyšetřování. Média a vedlejší osobní zájmy příliš často promítají verdikt ještě před zahájením základních vyšetřování a cílené útoky znamenají, že mnoho hinduistů zbytečně trpí.

22.května 2019

Zdroj

https://www.youtube.com/watch?v=ayeYIpXCxRU&feature=emb_title

Víc informací

https://hinduismnow.org/

https://kailaasa.org/persecution/

https://nithyanandapedia.org/